17 آگوست 2020
مشاوره حقوقی آنلایندسته بندی: پرسش و پاسخسیم هزینه‌های صدور سند مشاعی بین وراث
عبدالحمید صلح جو پرسیده شد3 سال قبل

باسلامدر فرایند اخذ سند برای یک ملکی که فقط اظهارنامه در ثبت اسناد داشت، هزینه‌هایی را انجام داده و در مرحله پایانی، اداره ثبت اسناد برای صدور برگ سند مشاعی برای هر یک از وراث،. به یک میزان صرف نظر از سهم الارث ، مبلغی را دریافت کرده است .آیا هزینه صدور برگ سند مالکیت مشاعی، برای همه وراث به یک میزان است یا به نسبت ۲ به ۱ ، باید پرداخت شودمتشکرم

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام برای همه وراث یکمیزان است