26 فوریه 2020
رها پرسیده شد3 سال قبل

 


باسلام و خسته نباشید..پنج سال پیش برادر من بازنی آشناشد که باحیله ونیرنگ ایشان را مجبور به صیغه کردن نمودند.در متن صیغه ایشان ذکرشده که به مدت ۹۹سال با مهریه صدعدد سکه..پس از دوسال خانم گفت دیگر نمیخاهم ادامه بدهم و برادرم پذیرفتند.وباّدل مدت عقدایشان به پایان رسید..پس از سه سال خانم برگشته و ادعای مهریه میکند.و ازطریق مزاحمت و اقدام به ابروریزی قصد فروپاشی زندگی برادرم را که دوتا بچه هم دارد را دارد.وزندگی را برایش جهنم کرده است..حال چند سوال دارم باتوجه به اینکه با بذل مدت این عقد به اتمام رسیده وسه سال از تمام شدن آن میگذرد آیا ایشان میتوانندمطالبه مهریه نمایند؟؟دوم اینکه آیا درست است که درعقد موقت با بذل مدت مهریه تقسیم بر سالهایی که باهم بوده اند شده و به ان میزان مهریه به ایشان تعلق میگیرد یاخیر؟مثلا اینها۹۹ ساله نوشته اند و دوسال باهم بوده اند به میزان ان دوسال مهریه تعلق میگیرد؟تراخدا هرراهی داره بهم بگین برادرم بدجوری گرفتاره زندگی و ابروش در خطره.

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام درمورد سوال اول بله مهریه هنوز برگردن زوج هست
درمورد سوال دوم خیر ربطی ندارد به اینکه چند مدت باهم زندگی میکردند مهریه باید پرداخت شود
اما چیزی که هست به تازگی مهریه را از ابتدا اقساط میکنند البته اگر برادر مالی نداشته باشد وابتدا نیز مبلغی گرفته نمیشود و هر سه و یا چهار ماه یکبار یک سکه پرداخت میشود تا ۱۱۰ سکه تکمیل شود