01 نوامبر 2021
رحمانی پرسیده شد8 ماه قبل

با سلام چگونه میتوان ملکی را که توسط والدینم خریداری شده اما هیچ مدرکی برای اثبات آن نیست را از قصب کنندگان آن پس گرفته شود

برچسب پرسش‌ها: