20 سپتامبر 2020
فرهاد پرسیده شد3 سال قبل

با سلام. اکثر اوقات عرف کار طراحی و محاسبات یک ساختمان به این صورت است که معمولا یک شخص طراحی را انجام داده و دستمزدی بابت این کار دریافت می کند. سپس شخص دیگری که پروانه اشتغال نظام مهندسی را دارد پای نقشه ها را به عنوان مهندس محاسب مهر و امضا کرده و دستمزد جداگانه دریافت می کند. در صورت بروز حادثه، آیا تمام مسئولیت برعهده کسی است که نقشه ها را مهر و امضا کرده یا شخص طراح نیز دارای مسئولیت است؟

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام
هردو مسولیت دارند اما براساس درصد و به تشخیص کارشناس تقسیم میشود