۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
خانم فروغی پرسیده شد2 ماه قبل

مدارک وشرایط لازم برای شرکت در مزایده چیست؟؟

1 پاسخ‌ها
کارشناس متخصص عضو سایت پاسخ داده شد2 ماه قبل

سلام باید در تاریخ مزایده همراه داشتن مبلغ معادل ده درصد مبلغ پیشنهادی و کارت ملی الزامی است