20 مه 2020
امیرحسین استوار پرسیده شد4 سال قبل

مزایده خودرو

سلام.
ده درصد قیمت خودروی مورد مزایده را باید به صورت نقدی و اسکناس همراه خود ببریم؟ یا بعد از برنده شدن میتونیم با کارت یا مراجعه به بانک پرداخت کنیم؟

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام خیر باید همون روز مزایده همراه خود به صورت نقد داشته باشید و یا به صورت چک تضمین شده بانک ملی