06 نوامبر 2020
شهاب پرسیده شد3 سال قبل

سلام
به اداره مالیات مراجعه کردم جهت پرداخت مالیات بر ارث سهام پدرم. اداره مالیات هم طبق مقررات از سازمان مرکزی اوراق بهادار ارزش سهام رو استعلام کرد. سوالم اینه که مالیات بر ارث سهام با توجه به ارزش روز فوت متوفی هستش یا ارزش روز؟
خودم که تحقیق کرده بودم گفتن ارزش روز فوت ولی سازمان مرکزی اوراق بهادار میگه ارزش روز !

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام با توجه به بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که بیان میدارد”در جلسه مورخ 26/3/1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت : رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود.
باتوجه به این ماده ارزش سهام حین الفوت ارزیابی میشود