15 سپتامبر 2020
مشاوره حقوقی آنلایندسته بندی: پرسش و پاسخسلام! چحد ماه پیش آقایی که براش کار میکردم و به دلیل ندادن حقوق ازشون شکایت کردم در وزارت کار و ایشان با طرح شکایت بی پایخ و اساس و نسبت دادن عناوین غیر واقع و ادعای دروغین از من در دادسرا شکایت کردن و چند شاهد که بر علیه من شهادت کذب دادن جور کردن که با بررسیهایی که دادگاه انجام داد و اینکه من در تاریخ و روزی که شاکی عنوان کرده بودن در تهران نبودم قاضی حکم برائت داد !حالا میخوام ازشون شکایت کنم !شکایت من با چه عنوان و متنی باشه؟ممنون میشم پاسخ بدین!
مژگان پرسیده شد3 سال قبل

سلام! چحد ماه پیش آقایی که براش کار میکردم و به دلیل ندادن حقوق ازشون شکایت کردم در وزارت کار و ایشان با طرح شکایت بی پایخ و اساس و نسبت دادن عناوین غیر واقع و ادعای دروغین از من در دادسرا شکایت کردن و چند شاهد که بر علیه من شهادت کذب دادن جور کردن که با بررسیهایی که دادگاه انجام داد و اینکه من در تاریخ و روزی که شاکی عنوان کرده بودن در تهران نبودم قاضی حکم برائت داد !حالا میخوام ازشون شکایت کنم !شکایت من با چه عنوان و متنی باشه؟ممنون میشم پاسخ بدین!

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد2 سال قبل

سلام شکایت افترا و شهادنت دروغ علیه شهود