13 سپتامبر 2020
البرز پرسیده شد3 سال قبل

سلام بر جنابعالی ایا با حکم دادگاه کیفری مبنی بر انتقال مال غیر ومحکومیت متهم. ایا میتوان شکایتحقوقی خلع ید و رفع. تصرف نمود و سهام فروش رفته را پس گرفت در این مورد پدرم سهم بنام مادرم واگذاری از جهاد را بفروش رسانده و انتقال به غیر داده چون زمین سند ندارد و بصورت استیجاری است بنابراین دادگاه کیفری پدرم را محکوم به انتقال مال غیر اراضی ملی کرده است ایا مادرم با این حکم دادگاه که انتقال مال غیر است مادرم متواند سهمش را پس بگیرد خواه‍شا راهنمایی کنید

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام چون زمین ملی اعلام شده است نه ملک برای پدر هست نه برای مادر به همین خاطر این رای نفعی برای مادر ندارد چون به نفع دولت ضبط شده و رای داده شده است