29 اکتبر 2021
Omid پرسیده شد2 سال قبل

سلام
داماد ما هفته قبل خواهرم را با زور و تهدید به منزل پدرم آورد و دیروز به درب منزل مراجعه کرد و با اربده کشی و توهین و درگیری لفظی خواهرم رو برد
و صرو صدای به وجود آمده در کوچه باعث آبروریزی برای ما شد ما ۲۰ سال در این محل هستیم و کوچکترین تنشی تا به حال نداشتیم
پدرم موقع رفتن گفت که اگر این دفعه دست به دخترم بزنی تیکه تیکه ات میکنم
این فرد که متاسفانه روحانی هم هست البته با لباس روحانیت به در منزل مراجعه نکرده بود
حالا طلبکار شده و به خاطر اعاده حیثیت و تهدید از پدرم شکایت کرده و گفته که اینها آبروی من رو بردن
می خوام بدونم که مجازاتی برای پدرم در پیش داره ؟و آیا ما هم میتوانیم برای شکایت مراجعه کنیم چون اون اومده درب خونه ما و داد و بیداد کرده و توهین کرده ؟