17 آگوست 2020
مشاوره حقوقی آنلایندسته بندی: پرسش و پاسختقسیم هزینه های حصر وراثت به بین وراث
عبدالحمید صلح جو پرسیده شد3 سال قبل

در جریان فرآیند حصر وراثت ملزم به استشهادیه شده و بابت آن هزینه هایی پرداخت کرده‌ایم از آنجایی که به نظر می‌رسد استشهادیه برای حصر وراثت ، در واقع احراز‌هویت وارث و اثبات وارث بودن اشخاص بوده و ابتدائاً ارتباطی با سهم انتفاعی از مال ندارد ، ایاهزینه های استشهادیه بین وراث به نسبت مساوی تقسیم می شود یا به نسبت دو به یک ذکور و اناث .
با تشکر فراوان از لطفی که می فرمایید

1 پاسخ‌ها
موسسه حقوقی پاد عضو سایت پاسخ داده شد3 سال قبل

سلام خیر به یک میزان است تنها هزینه مالیات برارث است که ورثه میتوانند براساس سهم خود تفکیک کنند