03 جولای 2019

 

⭕️ قابل توجه صاحبان املاک اجاری / مودیان مالیاتی مشمول تسلیم اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک

🔷 اظهار نامه مالیاتی برای صاحبان املاک اجاری ، با توجه به عدم وجود سامانه ثبت نام برای مودیان منبع اجاره املاک ، بخش ثبت نام اجاره املاک در سامانه ثبت نام الکترونیکی راه اندازی گردیده است .

🔷 مودیان این منبع ضروری است نسبت به ثبت نام چند قلم اطلاعاتی اولیه در سامانه ثبت نام موقت که لینک آن در سایت عملیات الکترونیک مودیان ، بخش اظهارنامه اجاره املاکاظهارنامه مالیاتی  اجاره املاک قرار دارد ، اقدام نمایند .

🔹 ثبت نام به طور جداگانه برای هر شریک املاک اجاری انجام خواهد شد .

🔷 پس از احراز هویت با پایگاه ثبت احوال ، نام کاربری و رمز عبور به شماره همراه مودی ثبت نام شده ارسال می گردد . با نام کاربری و رمز عبور دریافتی می توانند نسبت به تکمیل و ارسال اظهارنامه اجاره املاک اقدام نمایند .

🔹 به یاد داشته باشیم ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان املاک اجاریصاحبان املاک اجاری شراکتی ، به صورت جداگانه صورت می پذیرد .

🔹 موجران و یا شرکای املاک اجاری به این نکته هم توجه داشته باشند اجاره بها قدر سهم خود با توجه به میزان مالکیت را در اظهارنامه مالیاتی درج نمایند و نه کل اجاره بها دریافتی از مستاجر را

حتما مطالعه شود
مشاوره مالیاتی بصورت آنلاین و حضوری -مشاوره مالیاتی اصناف