26 ژوئن 2019

 

🖋آیا اسکرین شات سند محسوب می شود؟

🔻ماجرای اسکرین‌شات‌  اسکرین‌شات‌ ها صورتِ مسائل عموماً شبیه به‌هم‌اند.
اسکرین شات، یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

چند توضیح و توصیه ضروری:
🔻١-مطابق قانون ،افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانونمجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده٧۴۵ .(ماده ١۶قانون جرایم‌رایانه‌ای). افشای دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ٨ قانون (احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی) نامه‌ها عکس‌هانوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند.
در رویه قضایی و نظام عرفی دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

🔻٢-تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی  یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی افشای اسرار گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده ۶۶٩ قانونمجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است.

بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصیاطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند). ارتکاب جرم تهدید از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی حریم خصوصی و امنیت سایبری