موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

پرسش و پاسخ

در این بخش می توانید سوال حقوقی خود را مستقیما با حقوقدانان موسسه حقوقی پاد مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط یکی از متخصصین داده خواهد شد و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می گردد.
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
چک بی اعتبار
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
164 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای
تغییر نام نوزاد
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
122 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تهدید
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
148 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طلاق عاطفی با زنم
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
140 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تغییر کاربری
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
146 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فسخ زودتر از موعد اتمام قرارداد اجاره نامه توسط مستاجر
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
141 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کپی اختراع داخلی
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
174 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شرایط ثبت اختراع داخلی
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
154 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مهریه در عقد موقت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
144 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مهریه در عقد موقت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
994 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انتقال سهام شرکت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
174 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
درخصوص ملک
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
154 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
جرایم شهرداری
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
145 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای