موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

پرسش و پاسخ

در این بخش می توانید سوال حقوقی خود را مستقیما با حقوقدانان موسسه حقوقی پاد مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ شما توسط یکی از متخصصین داده خواهد شد و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می گردد.
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
چک بی اعتبار
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 4 ماه قبل • 
132 بازدید2 پاسخ‌ها0 رای
تغییر نام نوزاد
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 4 ماه قبل • 
105 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تهدید
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 4 ماه قبل • 
124 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
طلاق عاطفی با زنم
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 4 ماه قبل • 
115 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
تغییر کاربری
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 4 ماه قبل • 
127 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
فسخ زودتر از موعد اتمام قرارداد اجاره نامه توسط مستاجر
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 4 ماه قبل • 
118 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
کپی اختراع داخلی
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
151 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
شرایط ثبت اختراع داخلی
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
123 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مهریه در عقد موقت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
119 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
مهریه در عقد موقت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
878 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
انتقال سهام شرکت
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
152 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
درخصوص ملک
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
137 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای
جرایم شهرداری
پاسخ داده شدهکارشناس متخصص پاسخ داده شده 5 ماه قبل • 
124 بازدید1 پاسخ‌ها0 رای