05 فوریه 2019

نکات مهم قراردادهای حقوقی استارتاپ ها

در این مقاله راجع به نکات مهم قراردادهای حقوقی استارتاپ ها با شما گرامیان سخن می گوییم.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

شما با موفقیت به شرکت راه اندازی شده جدید خود متصل شده اید و همه چیز برای رشد کسب و کار شما تنظیم شده است. یکی از اولین مواردی که باید انجام دهید چیست؟

بدون شک، اگر شما دو یا بیشتر سهامدار دارید، باید توافق سهامداران را در نظر بگیرید. آسان است به قرار دادن توافق سهامداران (قرارداد با نام موسسین) در محل، اما مهم است. چرا؟

از آنجایی که می تواند تنظیم کند که چگونه تغییرات در شرکت در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از جمله چگونگی تصمیم گیری، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر یک سهامدار بخواهد می رود یا بیمار می شود و مهمتر از همه، اگر سهامداران اختلاف نظر داشته باشند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

توافق سهامداران یک قرارداد حقوقی است که توسط همه سهامداران شرکت توافق شده است. این راه تجارت بین سهامداران را تنظیم می کند و می تواند به محافظت از راه اندازی از مسائل پیش بینی نشده بین سهامداران که ممکن است بر موفقیت و بنابراین ارزش شرکت تاثیرگذار باشد کمک می کند. توافق سهامداران لازم نیست که در شرکت کمیته ثبت شود، بنابراین شرایط قرارداد محرمانه باقی می ماند.

حتما مطالعه شود
مبانی حقوقی که هر صاحب استارتاپ باید بداند

توافق سهامداران با مقررات یک شرکت متفاوت است. اساسنامه قانون اساسی شرکت است و اساس قرارداد قانونی بین سهامداران و شرکت را تشکیل می دهد. مقررات شرکت باید در شرکت خانه ثبت شود.

توافق سهامداران به طور کلی حقوق، مسئولیت ها، بدهی ها و تعهدات هر سهامدار را تعیین می کند و نحوه عملکرد کسب و کار را مشخص می کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

نکات مهم قراردادهای حقوقی استارتاپ ها   نکات مهم قراردادهای حقوقی استارتاپ ها  AdobeStock 80123240 min 1

نکات مهم قراردادهای حقوقی استارتاپ ها

توافقنامه سهامداران شما باید با موارد زیر مقابله کند:

مسائل رزرو شده (حقوق وتا حق تکثیر)

اگر چه مدیران مسئول مدیریت روزمره امور شرکت هستند، توافقنامه سهامداران می تواند سهامداران را به حق رضایت به تصمیمات خاصی که آنها احساس می کنند نباید به اختیار مدیران (به عنوان مثال: مجموع محور کسب و کار راه اندازی، اصلاح مقالات شرکت، و غیره).

چه اتفاقی می افتد زمانی که یک سهامدار می خواهد به ورشکستگی شخصی رها کند

توافق سهامداران می تواند شامل مکانیسم باشد که یک سهامدار را مجبور کند سهام خود را برای فروش به سهامداران باقی مانده و یا به شرکت در موارد اول به فروش آنها به اشخاص ثالث خارجی ارائه دهد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

محدودیت های موافقتنامه سهامداران

توافق سهامداران می تواند محدودیت هایی را در خصوص توانایی سهامداران خروجی برای شروع یک کسب و کار رقابتی ایجاد کند که برای حفاظت از منافع راه اندازی شما ارزشمند است و برای حفظ ارزش شرکت ضروری است.

حتما مطالعه شود
تنظیم یک طرح کسب و کار (بیزنس پلن) 

چطور درگیر تصمیم گیری در مورد سهامداران هستیم

توافق سهامداران می تواند تعهدات را برای سهامداران ایجاد کند تا سعی در حل و فصل یک بن بست داشته باشند یا موضوع را به یک قاضی شخص ثالث ارجاع دهند قبل از اینکه مکانیزم بلافاصله به اجرا درآید.

اگر بلافاصله قابل حل نباشد، انواع مختلفی از شرایط بن بست وجود دارد شامل، برای مثال یک گزینه قرار دادن و تماس (که یکی از سهامداران ممکن است یکی دیگر از آن را خریداری کند) یا رئیس دارای رأی ریخته گری باشد.

این همیشه بهترین راه برای حل و فصل اختلاف بین سهامداران نیست، زیرا مکانیزم هایی مانند گزینه های ارسال و تماس می تواند نتایج نامطلوب را پر کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

بنابراین باید بحثی در مورد اینکه آیا می خواهید این سازوکار را در توافق سهامداران خود قرار دهید، مورد نیاز است. با این حال، جایگزین این است که هیچ مقررات فوری را نداشته باشیم و به سهامدارانی که می توانند به توافق برسند، تکیه می کنند.

چه اتفاقی می افتد اگر یک سهامدار بخواهد شرکت را بفروشد؟

توافق سهامداران می تواند از سهامداران اکثریت با استفاده از مفاد “کشیدن همراه” محافظت کند. در شرایطی که یک پیشنهاد برای خرید تمام سهام در یک شرکت دریافت می شود، مقررات “کشیدن همراه” اکثریت سهامداران را مجبور می کند سهامداران اقلیت را مجبور به پذیرش معامله کند.

حتما مطالعه شود
رای دادگاه درمورد عکس بی حجاب فرد در فیسبوک

این مانع از یک سهامدار بالقوه دشوار از فروش اسکنر می شود. توافق سهامداران همچنین می تواند برای سهامداران اقلیتی از جمله “تگ همراه” مقررات محافظت کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

در این شرایط اگر اکثر سهامداران پیشنهاد خود را برای سهام خود دریافت کرده اند، سهامداران اقلیت می توانند اکثریت سهامداران را مجبور کنند که پیشنهاد را به سهامداران اقلیت افزایش دهد.

چه اتفاقی می افتد اگر موضوع بعدی سهام وجود دارد؟

توافق سهامداران می تواند برای سهامداران موجود، با دادن حق اشتراک سهام بیشتر و حمایت از آنها، رضایت بخش باشد.

هدف اصلی از توافق هر سهامدار، محافظت از سهامداران و شرکت است. توافق سهامداران یکی از مهمترین اسناد قانونی است که در هنگام راه اندازی شما وارد می شوید و همانند هر سند قانونی مهم، باید اطمینان حاصل کنید که به نیازهای شما برسد و برای راه اندازی شما مناسب باشد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد. تماس با ما :021-26116698