14 آگوست 2018

نقض حریم خصوصی اشخاص با استفاده از رایانه

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حریم خصوصی از نظر حقوق سنتی  و طبقه بندی جرایم چند جنبه دارد.

مصداق های استراق سمع ، مزاحمت ، افترا، نشر اکاذیب، سوء  استفاده از اعتماد و خیانت در امانت جنبه کیفری و عمومی دارند.

نقض قرارداد راجع به حفظ داده های  شخصی جنبه دیگری از رابطه قراردادی است که می تواند واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری باشد.

زیر نظر داشتن داده های شخصی کارکنان به کمک فناوری های نوین نیز در بحث های حقوق کار مطرح است.

بنابراین، پرونده های مربوط به نقض حریم خصوصی اشخاص در چهار حوزه حقوق عمومی ، حقوق مدنی، حقو کار و حقوق کیفری مطرحند.

بررسی پرونده ها در اروپا و آمریکا نشان میدهد که احراز برخی تعرض ها و اعمال کیفری و غیر قانونی با دشواری رو به رو بوده است.

زیرا غالبا ایجاد توازن میان حقوق شخص و حقوق جامعه ، دشوار جلوه کرده است.

در نظام های حقوقی مختلف، ارزیابی های متفاوتی از منافع متعارض به عمل آمده است.

در مورد نقش حقوق کیفری نیز وحدت نظر وجود ندارند.

بررسی های جرم شناختی در این خصوص به نحو مقتضی صورت نگرفته  و تعریف مشخصی از حریم خصوصی، نقض آن و دسته بندی جرایم مربوط ارائه نشده است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حتما مطالعه شود
منابع حقوقی مالکین آپارتمان ها

اما به مدد رویکرد جرم شناختی می توان موارد زیر را متمایز نمود:

  • تولید و استفاده داده های غلط
  • افشای غیر قانونی و سو استفاده از داده ها
  • گردآوری،ذخیره، پردازش و توزیع غیرقانونی داده ها
  • نقض مقررات حمایت داده از نظر شکلی و ماهوی