موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

مهریه و نحوه محاسبه آن

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

چنانچه مهریه وجه نقد باشد و زوجین هنگام وقوع عقد برای وصول آن به ترتیب خاصی توافق نکرده باشند، به ترتیب زیر عمل می گردد: متوسط شاخص بهای سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ؛ بنابرین چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد و مراجع قضایی نیز بنا به درخواست هر یک از زوجین، میزان آن را با توجه به تغییر شاخص فوق محاسبه و تعیین می نمایند. ( ماده 1 آئین نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی).

همچنین طبق ماده 3 آئین نامه فوق، در مورادی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود و نه زمان تادیه آن و برابر ماده 5 همان آئین نامه، دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج به ترتیب مزبور، بر اساس شاخص های مکور اقدام نمایند.

محاسبه نرخ مهریه به قیمت روز جبران خسارات وارده به ارزش پول نیست، بلکه رساندن پول تادیه شده به قیمت واقعی آن است و چون مدیون یا وام گیرنده در زمان پذیرش دین ارزش دین(پول) را از دائن بر مه گرفته، لذا ذمه او زمانی بری خواهد شد که ارزش پول را در هنگام تادیه دین بپردازد.

شاخص بهای سالهای قبل از اجرای این قانون و شاخص های مربوط به هر سال، به طور سالیانه توسط بانک مرکزی تهیه و حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و در اختیار وه قضائیه قرار می گیرد و فهرست این شاخصها، متعاقب ارسال به ادارات ثبت اسناد و املاک و مراجع قضایی، به شرح فوق ، ملاک محاسبه واقع می شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ضمنا اگر مهریه به صورت پول نقد نبوده و به عنوان سکه، ملک و مانند آنها باشد، طریق محاسبه آن به ترتیب فوق و به یمت روز محاسبه می گردد. ملاک قیمت روز نیز زمان تادیه و پرداخت مهریه است و نه زمان تقدیم دادخواست یا اقدام زوجه برای وصول و مطالبه آن و یا تاریخ محکومیت زوج به پرداخت مهریه .

در خصوص وجه رایج، ارزهای کشورهای خارجی از شمول ماده واحده خارج شده و در تفسیر مضیق از شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی فقط ریال ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در حالی که با شرحی که از ماهیت ذاتی و پیرامونی پول ارائه شد به نظر می رسد، محاکم باید در اجرای تعدیل مهریه های زوجین که به پول خارجی، تعیین شده است هم محاسبه به نرخ روز را اعمال کنند.

در محاسبه به نرخ روز مهریه استثنایی وارد شده است کع اعمال آن را متوقف می کند و آن تراضی زوجین در حین اجرای عقد است به روشی غیر از تعدیل که با قبول قاعده اقدام؛ به عنوان یکی از قواعد جاری در فقه ، موضوع شبهات مطروحه در شرعی و غیر شرعی بودن تعدیل مهریه قابل پاسخ است. نکته حائز اهمیت که در طرح دعاوی مطالبه مهریه؛ بعضا مورد غفلت قرار میگیرد تقاضای خواهان پرونده نسبت به اعمال تبصره ماده واحده 1082 قانون مدنی است که موجب طرح این سوال شده است که آیا به محض مطالبه مهریه ، در صورتی که وجه رایج باشد، دادگاه مکلف است بنا به وظیفه قانونی خود نسبت به محاسبه مهریه به نرخ روز اقدام کند یا ظهور این تکلیف موقعی است که ذی نفع تقاضای اجرای آن را کند؟

در پاسخ به این سوال باید توجه کنیم هنگامی که قانون گذار و مقام تصویب کننده آئین نامه، اجازه داده است که زوجین بر خلاف ماده واحد تصمیم گیری کنند؛ چنین مستفاد می شود که تکلیف محاکم بستگی به خواسته ذی نفع دارد و در صورت عدم تقاضای آن میزان مهریه همان چیزی خواهد بود که در متن سند نکاحیه ذکر شده است.

ناسازگاری ماده 3 آیین نامه، از جمله ایرادات غیر قابل توجیه است که در موضوع اعمال ماده واحده در مواردی است که باید مهر زوجه از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تصویب شده است که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود! در حالی که رویه محاکم بر ماده واحده که آئئن نامه باید از آن تبعیت کند؛ پرداخت مهریه بر اساس نرخ یوم الاداء است ؛ فلذا نظر به اختلاف قانون با آئین نامه اجرایی ، محاکم نمی توانند در این مورد خاص به آئین نامه عمل کنند و انتظار این رود که مطابق قانون اساسی ، ریاست مجلس شورای اسلامی در راستای مسئولیت انطباق آئین نامه های مصوب دولت با قانون، اعمال وظیفه نماید که متاسفانه، همانند موارد دیگر از این نمونه ها شاهد سستی و بی مسئولیتی و شاید هم عدم آگاهی لازم و کارشناسی در این باره هستیم.

علاوه بر این ، در خصوص هزینه دادرسی در پرونده های مربوط به مطالبه مهریه سوال می شود که آیا ملاک تقویم و هزینه دادرسی میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه است یا اینکه بستگی به میزان تقاضا پس از محاسبه به نرخ روز است؟ با تفسیر ماده 6 آئین نامه اجرایی باید هزینه دادرسی به نرخ یوم التادیه پرداخت شود، زیرا بلا اشاره شد که اجرای ماده واحده منوط به درخواست ذی نفع است ؛ فلذا چون تقاضای ذی نفع محاسبه به نرخ روز است، هزینه های مربوطه نیز باید به همان میزان پرداخت شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

___________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید