27 سپتامبر 2018

ممنوعیت گذاردن اشیا در قسمت های مشترک ساختمان

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

یکی دیگر از ویژگی های قسمتهای مشترک ساختمان، ممنوعیت گذاردن اشیایی مانند میز و صندلی و کمد و جاکفشی و مانند اینهاست.

اگر بنا باشد که هر کس هر نوع اشیا و لوازمی را در قسمتهای مشترک ساختمان قرار دهد ، نه تنها چشم انداز ساختمان به صورت نابهنجار و غیر قابل تحملی در می آید بلکه مسابقه ای را ایجاد می کند برای گذاشتن اشیایی بیشتر از ساکنین در آن قسمتها.

به طور طبیعی این رفتارها به اختلاف و درگیریهایی بین ساکنین مجموعه کشیده می شود و آنگاه است که آرامش را از ساکنین می گیرد. از این رو ، تبصره ماده 3 آیین نامه ی اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مقرر می دارد : “گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر … در قسمت های مشترک ممنوع هست”.

به همین ترتیب قرار دادن کفش ها جلوی درب آپارتمان ها و در راه پله و راهروهای مشترک ممنوع است زیرا، اولا قراردادن کفش مصداق تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی است.

ثانیا، زیبایی و نظم و منظره داخلی ساختمان را به صورت ناهنجاری در می آورد که هیچ انسان منضبط و منظمی نمی تواند این وضعیت را تحمل کند و ثالثا، در اثر سرقت کفش ها توسط اشخاصی از خارج یا داخل ساختمان، ایجاد تنش بین مالکان می کند.

حتما مطالعه شود
منابع حقوقی مالکین آپارتمان ها

گذاشتن جاکفشی جلوی درب آپارتمان نیز طبق همان تبصره ماده 3 آیین نامه ی اجرایی، ممنوع است مگر اینکه جمع عمومی ساختمان تصمیم بگیرد برای همه ی واحدها، جاکفشی یکسان و متحدالشکل تهیه و جلوی درب آپارتمانها قرار گیرد.

در غیر این صورت، یعنی اگر تعدادی از واحد ها دارای جاکفشی و بعضی فاقد آن باشند، برخلاف آیین نامه اجرایی خواهد بود.

___________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

ساختمانی دارای دو واحد آپارتمان و هر واحد متعلق به دو شخص می باشد و هر دو مالک آپارتمان خود را به اجاره واگذار کرده اند.

مستاجر طبقه ی فوقانی اسباب و اثاثیه ی خود را در قسمت های مشترک قرار داده و به تذکرات  مستاجر طبقه ی تحتانی ترتیب اثر نمی دهد.

چه کسی می تواند معترض باشد؟ مالک یا مستاجر؟ در این مساله، مستاجر طبقه ی فوقانی مقررات آپارتمان نشینی را نقض کرده که باید از آن جلوگیری شود. نجوه جلوگیری فی الواقع مراجعه به مقامات قضایی است .

بنابراین مالک و مستاجر طبقه تحتانی می توانند همراه هم از مستاجر طبقه ی فوقانی تحت عنوان مزاحمت در دادسرای عمومی شکایت کنند و در صورت احراز سوء نیت مستاجر طبقه فوقانی، مشارالیه محکوم به مجازات جرم مزاحمت خواهد شد.

توجیه شکایت مالک طبقه ی تحتانی به لحاظ مالکیت وی بر مورد اجاره و شکایت مستاجر همان طبقه به جهت تصرفات وی بر مورد اجاره می باشد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حتما مطالعه شود
ممنوعیت نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک ساختمان