موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

1-عیب مورد اجاره باید باعث خارج شدن منافع قابل بهره برداری از مورد اجاره شود2- عیب میتواند موضوع خارجی باشد نه اینکه خود عین مستاجره دارای لطماتی باشد مثل اینکه مغازه ایی اجاره گردد و بعد از مدتی شهرداری جلوی فعالیت مغازه را بگیرد عیبی در ذات عین مستاجره نیست ولی عامل خارجی مانع از انتفاع است4-تلف عین مستاجره در صورتی که براثر حوادث قهریه مثل سیل و یا زلزله باشد باعث انفساخ عقد اجاره میشود ولی تلف عمدی یا غیر عمدی انسان باعث انفساخ نمیشود و عقد اجاره به قوت خود باقی است و مستاجر میتواند به تلف کننده رجوع کند و اجرت امثل بگیرد.5- تلف عین معین منظوراست نه کلی چون کلی باید مصداق دیگر جاگزین شود.

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

استرداد جهیزیه در طلاق توافقی ،چنانچه زوجه دارای جهیزیه باشد زوجین مکلف به توافق بر استرداد جهیزیه در طلاق توافقی به زوجه و یا عدم استرداداسترداد آن هستند و طبق توافقاتی زمانی از طرف زوجین مشخص می شود که این زمان بعد از اجرای صیغه طلاق می باشد که زوجه به محل زندگی مشترک مراجعه نماید و جهیزیهجهیزیه به هر مکان که بخواهد انتقال بدهد.
بنابراین زوجین در مورد استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر با هم توافق می کنند اما اگر بر سر جهیزیه توافقی نکردند ، زن می تواند پس از طلاق با استناد به سیاهه برای استرداد جهاز خود اقدام کند.

وکیل طلاقوکیل طلاق منظور از سیاهه ، اموالی که بر طبق رسوم قدیم زوجه به خانه شوهر می‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته می‌شود. اصولا زن نیز مانند مرد می‌تواند در اموال خود هر تصرفی انجام دهد و در واقع در مسایل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و پیشگیری از اختلاف در میزان جهیزیه، زوجه می‌تواند جزییات اموال مربوط به جهیزیه خود را در سیاهه‌ای یادداشت کند. سیاهه جهیزیه تهیه‌شده توسط زوجه باید به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهیزیه اعتبار می‌دهد، اما در صورتی که اثر انگشت شوهر نیز در ذیل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادی را بیشتر خواهد کرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظایر آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.
برای تعیین دادگاه صالح نیز باید گفت اگر جهیزیه مذکور زیر 20میلیون تومان باشد دادخواست باید به شورای حل اختلاف ارائه گردد . غیر اینصورت دادخواست در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد. اما معمولا در بحث بازگرداندن و استرداد جهیزیه در طلاق توافقی مثل سایر موارد دیگر زوجین باید با هم توافق کرده  توافق خود را در توافقنامه ذکر کنند

 

رای دادگاه درمورد عکس بی حجاب فرد در فیسبوک

قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه های مجازی

 

صرف قرار دادن تصویربدون حجاب در شبکه اجتماعی از جمله  فیس بوک به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸ تاریخ: ۱۳۹۲

 

رای شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

به موجب کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۴۶۱- ۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران :نظر به مفهوم ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای و ۶۴۰ ان مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معنای انتشار، صرف قرار دادن تصویر در صفحه فیس بوک جهت معرفی خود اگرچه نفس عمل مورد تقبیح است؛ اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

صلاحیت دادگاه خانواده

صلاحیت دادگاه خانواده
طبق قانون حمایت از خانواده ، صلاحیت دادگاه خانواده به شرح زیر است:

درگیری و خسارات ناشی از اختلال در آن

ازدواج دائم ، موقت

شرایط قرارداد ازدواج

– ازدواج مجدد

جهیزیه

مهریه

. نفقه زن و ضرب المثل زوج

طلاق

حضانت کودک

– رابطه

رشد ،

– استان قهری ، سرپرستی ، امور مربوط به سرپرست و متولی افراد مطلقه و شهادت درمورد آنها

بستگان نفقه

– مسائل گمشده

– سرپرستی یتیمان

اهدای جنین

تغییر در جنسیت

ضرورت تشکیل دادگاه خانواده
براساس قانون حمایت از خانواده ، دستگاه قضایی موظف بود که در هر حوزه قضایی شعب دادگاه کافی خانواده داشته باشد. اما در شهرهای بسیار کوچک که دادگاه خانوادگی تأسیس نشده است ، دادگاه مستقر در آن ولسوالی با تشریفات مقرر در همان قانون به امور مربوط به حقوق خانواده می پردازد. اما در این مناطق ، مردم در صورت ازدواج اصلی و انحلال آن موظفند موضوع را به نزدیکترین دادگاه خانواده ارجاع دهند.

مراحل دادگاه خانواده
خانواده برای شروع و ادامه دادخواست دعوی تشکیل می دهند ، اما این موضوع مشمول تشریفات دادرسی مدنی نیست. تشریفات و نحوه ارتباط این دادگاهها مطابق با قوانین عمومی دادرسی مدنی است. در دادخواستی که در صلاحیت دادگاه است ، زن می تواند دادخواستی را در دادگاه خانواده یا محل سکونتش تشکیل دهد.

قاضی زن در دادگاه خانواده شرکت می کند
برای رسیدگی به امور خانواده ، شعبه دادگاه خانوادگی که برای رسیدگی به پرونده های افراد تشکیل شده است نیز نیاز به داشتن مشاور زن دارد. از آنجا که زن و مرد در کانون خانواده قرار دارند ، حضور نمایندگان هر دو جنس در روند حل اختلافات نیز می تواند بیانگر خواسته های هر دو باشد.

دادگاههای خانواده همچنین تأثیرگذارترین مرجع قضایی در نظام حقوقی است که در آن قاضی زن می تواند حضور مؤثر داشته باشد. نیمی از کسانی که در دادگاه هستند زن هستند و بحث در مورد مشکلاتشان با یک قاضی زن آسانتر است. بنابراین حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و سپس در دفتر نظارت ضروری است.

شرایط قضات دادگاه خانواده
علاوه بر شرط حضور یک قاضی زن و نظر وی لازم ، سایر قضات باید متاهل باشند و حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند. وضعیت زناشویی یکی از شرایطی است که به درک هر چه بیشتر و عمیق تر موضوعات مربوط به صلاحیت این دادگاه کمک می کند.

مراکز مشاوره خانواده
به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات و طلاق در خانواده ، و به دنبال آشتی ، قوه قضاییه براساس قانون حمایت از خانواده موظف بود در مدت سه سال از تأسیس آن ، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه تشکیل دهد. برای ایجاد خانواده. از مهمترین دستاوردهای این قانون ، ایجاد مراکز مشاوره است. این مراکز ابتدا سعی می کنند مسائل را به روشی غیر از دادخواهی حل کنند. سپس ، اگر این تلاش ناکام باشد ، دادگاه خانواده پرونده تشکیل خواهد داد.

حمایت قانونی از فقرا
ابتدا لازم به ذکر است که بین این روند دادگاه حمایت از خانواده و سایر دادگاهها در این زمینه اختلاف وجود دارد. در بیشتر واحدهای قضایی ، واحدی به نام واحد راهنمایی و کمک ، که هم شامل وکلا و هم مراکز مشاوره قضایی است ، همیشه آماده مشاوره به مردم است. خود پرسنل مجتمع نیز با قانون آشنایی دارند و در نتیجه به مشتریان نه تنها در مجموعه خانواده بلکه در کلیه مجتمع های قضایی نیز توصیه می شود. اما قانون حمایت از خانواده تصریح می کند که اگر طرفهایی که به دادگاه مراجعه می کنند از این طریق امکانات مالی برای این کار را ندارند و دادگاه آن را تصویب می کند ، دیگر نیازی به آنها نیست که دادخواست هزینه های خود را ارائه دهند. به همان اندازه که دادگاه تعیین کرده است ، آنها را از پرداخت هزینه ها معاف می کند. در ماده 5 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است که اگر دادگاه احساس کند که نیاز به کمک وکالت به آنها دارد ، آنها را به کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران ارجاع می دهد تا به آنها کمک های رایگان و حقوقی ارائه دهند. در نظر گرفته شود.