موسسه حقوقی پاد انواع مشاورهای حقوقی

ارکان وصیت در حقوق مدنی

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

«وصیت» در اصطلاح فقه و حقوق این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خود به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به ‌طوری ‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد. وصیت‌نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی (وصیت‌کننده) فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند.

 وصیت از ریشه «وصی» است و در لغت به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش کردن و نیز در صورت نبودن شخص متوفی به امور او پرداختن، آمده است. همچنین وصیت به معنای سفارش، پند و اندرز به کار رفته است.

انواع وصیت

وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

به شخصی که وصیت می‌کند، موصی؛ به کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده است، موصی‌له و به مورد وصیت، موصی‌به گفته می‌شود. در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی‌له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند؛ حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد. بنابراین نسبت به موصی‌له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی معتبر است. به این معنا که اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، مورد وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول و قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی، قبول ثانوی بعد از فوت ضرورت ندارد.

وصیت برای امور عام‌المنفعه

اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست. همچنین در صورت وصیت بر فرد صغیر و مجنون، رد و قبول وصیت بر عهده ولی او خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تا زمانی که موصی‌له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید شده است، ورثه متوفی نمی‌توانند تصرفی در اموال داشته باشند. زمانی که تصمیم موصی‌له طولانی و باعث ضرر و زیان بر اموال وراث می‌شود، حاکم موصی‌له را برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند تا هرچه سریع‌تر قبول یا رد خود را اعلام کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد. در وصیت عهدی، شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

تفاوت وصیت تملیکی و عهدی

در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است. لازم به ذکر است که علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی است و نمی‌توان در آن شرط عوض کرد و آن را به صورت معامله درآورد.

برخی شرایط وصیت

وصیت‌کننده (موصی) نمی‌تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است، وصیت کند. مثلاً به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیت‌نامه‌ای تنظیم شود، وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ است و در صورت مخالفت سایر ورثه با مفاد وصیت‌نامه، آثار حقوقی بر دو سوم باقی‌مانده مترتب نیست. چنین قاعده‌ای بر موصی بلاوارث نیز حاکم است؛ مگر آنکه موضوع وصیت امور خیریه باشد که در این صورت شخص بلاوارث می‌تواند وصیت کند که کل اموالش صرف امور خیریه شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شرایط موصی

وصیت‌کننده باید اهلیت داشته و مجاز به تصرف در اموال خود باشد. موصی می‌تواند در هر صورت از وصیت خود برگردد و وصیت دومی بعد از وصیت اول خود صادر کند. در این صورت وصیت دوم مورد پذیرش است و به اجرا در می‌آید. هرگاه فرد دست به خودکشی یا اعمالی بزند که باعث جراحت و از بین رفتن خود شود و بعد از آن وصیت کند، در صورت فوت، وصیت باطل بوده و اگر زنده بماند، وصیت موصی نافذ است.

شرایط وصی

وصیت‌کننده (موصی)‌ می‌تواند یک‌ یا چند وصی‌ معین‌ کند، در صورت‌ تعدد، اوصیا باید مجتمعاً به‌ وصیت عمل‌ کنند؛ مگر در صورتی که تصریح‌ به‌ استقلال‌ هر یک‌ شده باشد. در فرضی که وصایت به اجتماع است، تصمیم‌ها باید به اشتراک گرفته شود. عمل یکی از اوصیا نافذ نیست، مگر اینکه دیگران نیز آن را تنفیذ کنند.

شرایط موصی‌به

موصی‌به یا همان مالی که مورد وصیت قرار گرفته است، باید مالیت و منفعت عقلایی داشته باشد. همچنین باید قابل نقل و انتقال بوده و در ملکیت موصی (وصیت‌کننده) باشد و نیز نباید متعلق به شخص ثالث باشد. اموالی که موصی وصیت می‌کند باید دارای خصوصیاتی باشد تا وصیت نسبت به آن صحیح اعمال شود. وصیت کردن بر مال نامشروع باطل است و وجهه قانونی ندارد.

موصی‌به حتماً باید ملک وصیت‌کننده باشد و موصی نمی‌تواند بر مال دیگری وصیت کند؛ حتی اگر از خود مالک اجازه داشته باشد. این وصیت باطل است. همچنین وصیت کردن بر چیزی که بعداً موجود می‌شود، صحیح است. به عنوان مثال وصیت کردن بر فرزندی که در شکم مادر وجود دارد، به شرط زنده به دنیا آمدن صحیح است. موصی فقط تا میزان یک سوم ترکه می‌تواند وصیت کند و بیش از یک سوم آن باید با اجازه ورثه باشد. اگر وارثی بیش از یک سوم را تنفیذ کرد و اجازه داد، فقط نسبت به سهم او نافذ است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

شرایط موصی‌له

کسی که برای او وصیت شده است، باید موجود باشد تا مالک منافع و عینی شود که به او وصیت شده است. مثلاً حمل باید زنده متولد شود تا بتواند مالک اموال موصی شود. اگر حمل بر اثر جنایت سقط شود اموال به ورثه او خواهد رسید. به شرطی که جرم انجام‌شده مانع از ارث بردن ورثه نباشد؛ مانند مواردی که ورثه از روی عمد و برای به دست آورن اموال او، حمل را از بین ببرند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی اعیانی، عبارت از کلیه بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی معمولا مالکیت عرصه و اعیان املاک در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شود؛ اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد.

 

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی هر گاه مالک به شخص یا اشخاصی، اجازه ی احداث اعیانی در ملک خود را بدهد، شخص مزبور، مالک اعیانی محسوب میشود و می تواند نسبت به ثبت اعیانی و دریافت سند مالکیت اعیانی از طریق اداره ی ثبت اسناد و املاک، اقدام کند.

شایع ترین مصداق این موضوع در املاکی است که عرصه ی آنها موقوفه است. اجاره ی املاک موقوفه معمولا بلند مدت است و در قرارداد، حق احداث بنا در زمین وقفی به مستأجر داده می شود. مستأجر ملک موقوفه با ساخت بنا به هزینه ی خود و با اجازه ی رسمی متولی موقوفه، مالک اعیانی محسوب می شود.

در صورتی که اعیانی ملک، قبلا به صورت رسمی ثبت شده باشد و مالک اعیانی آن را طی قرارداد عادی به دیگری واگذار کند، در صورت استنکاف مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی، انتقال گیرنده می تواند، دادخواست الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی اعیانی را مطرح کند.

 

دادگاه با استعلام از اداره ی ثبت اسناد و احراز مالکیت رسمی خوانده، نسبت به اعیانی و در صورت احراز صحت قرارداد، رأی به الزام مالک اعیانی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار اعیانی، صادر می کند.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی طرفین دعوی

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی، خواهان شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است و خوانده، مالک رسمی اعیانی است. اگر بین فروشنده ی اعیانی و مالک رسمی آن، ایادی و واسطه های دیگری باشند، باید نام همه ی آنها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود. در این دادخواست نیازی به ذکر نام مالک عرصه به عنوان خوانده نیست.

مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی راجع به املاک، باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود. نحوه ی اجرای رأی با قطعیت رأی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی و صدور اجراییه، دادگاه، ابتدا به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ، برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و مالکیت اعیانی را به نام خواهان، منتقل کند. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد، با تقاضای سردفتر اسناد رسمی، نماینده ی دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و قرارداد انتقال رسمی اعیانی ملک را امضا خواهد کرد.مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

 1. دادگاه مالک رسمی اعیانی را به تنظیم سند رسمی محکوم می کند و در مواردی که فروشنده ی اعیانی شخصی غیر از مالک رسمی باشد، متعهد در خصوص تنظیم سند رسمی اعیانی، صرفا به خسارات و ضررهای وارده محکوم می شود.
 2. اگر اعیانی ملک، قبلا توسط اداره ی ثبت اسناد و املاک، ثبت نشده باشد و سند مالکیت مجزا از عرصه نداشته باشد، دادخواست الزام به ثبت سند رسمی اعیانی، مسموع نیست.
 3. اگر اعیانی ملک، سابقه ی ثبتی ندارد، در صورتی که شرایط قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مصوب سال ۱۳۹۰، وجود داشته باشد، مالک اعیانی می تواند از طریق اداره ی ثبت، اقدام به دریافت سند مالکیت برای اعیانی بکند.

مستندات قانونی

 ماده ی ۵۰۴ قانون مدنی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی هر گاه مستأجر به موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی تواند، مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت، اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند، موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق مطالبه ی اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ی ۳۹ قانون مدنی

هر بنا و درخت که در روی زمین است و هم چنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است، ملک مالک آن زمین محسوب می شود. مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ی ثبتی که منشای تصرفات متصرفان نیز قانونی است و هم چنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند، لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی باشد. در هر حوزه ی ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون، هیأت نامیده میشود، با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قایم مقام وی و حسب مورد، رییس اداره ی راه و شهرسازی یا رییس اداره ی جهاد کشاورزی یا قایم مقام آنان تشکیل می شود. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم، انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسی مبادرت به صدور رأی می کند.

الف- فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ی وی.

ب- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی، عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه ی وی.

پ- مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه ی وی

ت- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است

تبصره – در صورتی که انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه ی قانون ثبت اسناد و املاک ( الحاقی مصوب ۱۳۲۴)

چنان چه پس از ثبت ملک در دفتر املاک، مالک آن به موجب سند رسمی قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی در آن ملک به ملکیت طرف قرارداد که مجاز در احداث اعیانی بوده، مستقر شود، خلاصه ی سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند مالکیت و ذیل ثبت ملک، قید کرد و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند، سند مالکیت آن را از اداره ی ثبت بخواهد. اداره ثبت وقت، معاینه ی محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی را به مالک عرصه و مجاورین، اخطار می کند و در وقت مقرر، صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی نباشد، با دریافت حق الثبت انتقال سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد کرد و در صورت بروز اختلاف و ارایه ی گواهی رجوع به دادگاه، از تاریخ تنظیم صورت مجلس تاسی روز از صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی، خودداری می شود.مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

بند ۳۲۹ مجموعه بخش نامه های ثبتی (حق احداث اعیانی برای غیر)

چنان چه ملکی به عنوان زمین، درخواست ثبت شده باشد و در جریان ثبت، حق احداث اعیانی به غیر منتقل شود، همان طوری که متقاضی ثیت، اهد جریان ثبت ملک خود، رأسا اقدام به احداث اعیانی کند، درخواست ثبت مجدد لازم ندارد، درخواست ثبت منتقل الیه نیز که قایم مقام قانونی ثبت، نسبت به اعیانی مستحدثه است، مجوزی نخواهد داشت. در این صورت پس از احداث اعیانی از طرف منتقل الیه در موقع تحدید حدود ملک، حدود اعیانی صاحب نیز تحدید خواهد شد و چنان چه احداث اعیان بعد از تحدید و یا حتی بعد از ثبت عرصه، به نام متقاضی باشد یا احیانا در موقع تحدید حدود، اعیان، تحدید نشده باشد، طبق ماده ی ۱۰۴ مکرر آیین نامه ی ثبت، عمل می شود. منتهی در صورت عدم صدور سند مالکیت عرصه، صدور سند مالکیت اعیان موکول، با تمام تشریفات قانونی و انقضای مواعد اعتراض، نسبت به اصل ملک مورد تقاضای ثبت و اعم اعتراض، نسبت به اصل ملک و حدود، خواهد بود. به این ترتیب پس از اتمام تشریفات مزبور، صدور سند مالکیت اعیان حتی قبل از صدور سند مالکیت عرصه، بلا اشکال است.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی رویه و نظریات قضایی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی  رأی شماره ی ۱۲۹۱ مورخ ۸۴/ ۹ / ۱۲ شعبه ی ۷ دادگاه تجدید نظر تهران

در مورد تجدید نظر خواهی آقای…. به وکالت از طرف آقایان از دادنامه ی شماره ی که به موجب آن، حکم به رد دعوى الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اعیان مورد معامله و حکم به رد دعوى الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه، صادر شده است، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، نظر به این که اولا : پلاک مورد معامله که اعیان آن مورد معامله واقع شده است، سند مالکیت اعیان ندارد و فقط عرصه ی آن به ثبت رسیده است و ملکی که اعیان آن سند مستقلی نداشته باشد، اعیان آن بدون عرصه، قابلیت انتقال ندارد، تجدید نظر خواهان با اداره اوقاف رابطه ی استیجاری ندارند و اجاره نامهای بین تجدید نظر خواهان و اداره ی اوقاف، تهیه و تنظیم نشده است تا اداره ی اوقاف را مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره کند. بر این اساس دادگاه در مجموع، تجدید نظرخواهی را وارد نمی داند و با تلقی حکم به قرارداد نامه ای، تجدید نظر خواسته را در اجرای قسمت اول مادهی ۳۵۳ از ق.آ.د.م، تأیید می کند.

رأی شماره ی ۶۵۵ کلاسه ی ۹۱۷۷۳۴ شعبه ی ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مالکیت تجدید نظر نسبت به اعیانی ملک مورد نزاع به موجب حکم قطعی دادگاه، به رسمیت شناخته شده است. نامبرده باید به موجب مفاد حکم از اداره ی ثبت اسناد و املاک، تقاضای صدور سند، نسبت به اعیانی ملک بکند. اگر پس از صدور سند، نسبت به اعیانی، تعارض با سند مالکیت تجدید نظر خوانده داشته باشد، دعوی قانونی مطرح کندمشاوره حقوقی اثبات اعیانی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی الزام به اخذ پایان کار

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی مبنای حقوقی دادخواست

گواهی پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تأیید می کند.

اخذ پایان کار به وسیله ی مالک رسمی ملک، انجام می شود؛ اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد، معمولا سازنده با وکالت نامه ی کاری که از مالک می گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار میدهد.

در مواردی که ملک، فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت، فاقد پایان کار باشد، شخص ذی نفع می تواند، دعوى الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند.

البته در مواردی نیز ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی، شخص ذی نفع می تواند، الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی

در این دعوا، خواهان شخصی است که از صدور پایان کار، نفع می برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است. خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار، قانون و یا طبق قرارداد بر عهده ی اوست و از انجام این تعهد امتناع می کند. این شخص می تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده ی ملک و یا سازنده ی ملک باشد. در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر شخص متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم.مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خواندهی دعوا شهرداری مربوطه خواهد بود.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی دادگاه صالح برای رسیدگی

کلیه ی دعاوی راجع به املاک، باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شده است.

نحوه ی اجرای رأی چگونه است؟

پس از قطعیت حکم، محکوم له (خواهان) می تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رأی صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه، به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه ی خود، اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند. برای مطالبه ی هزینه های پرداخت شده توسط محکوم له، نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رأی و اجراییه ی صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد. اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می تواند، قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی-برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

 1. کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد، متعهد به اخذ پایان کار شده است، صرفا به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تأخیر انجام تعهد، ملزم خواهد شد.
 2. اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود، امکان اجرای این امور نیست.
 3. به علت این که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مرتبط به هم هستند، همه ی آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد.مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی مستندات قانونی ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی

عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.

ماده ی ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت کند. مگر این که برای ایفای تعهد، مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور، منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده باشد، طرف وقتی می تواند، ادعای خسارت کند که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت کند که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ی ۲۲۸ قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه ی وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده ی ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه ی دین، محکوم کند.

ماده ی ۲۲۹ قانون مدنی

اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست، نتواند از عهده ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود. ..

ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتأ یا نفیأ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی

هر گاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز (مأمور اجرای آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.مشاوره حقوقی اثبات اعیانی

تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد. |

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی رویه و نظریات قضایی

مشاوره حقوقی اثبات اعیانی رأی شماره ی ۱۴۱۳ مورخ ۹۱/ ۱۰ /۱۲ شعبه ی ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رأی کمیسیون ماده ی صد شهرداری مبنی بر رفع تخلف از ساختمان، مانع از رسیدگی دادگاه به دعوای الزام به اخذ پایان کار و محکومیت وی به رفع موانع و اخذ پایان کار نیست.

رأی شماره ی ۱۴۶۱ مورخ ۹۱/ ۱۰ /۹ شعبه ی ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چنان چه در خصوص ملکی، پایان کار صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نشده باشد، چون صدور سند رسمی، مستلزم دو مقدمه ی فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور، قابلیت استماع ندارد

رأی شماره ی ۱۱۷۷ مورخ ۹۱/ ۹ /۲۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

نظر به این که لازمه ی تنظیم سند رسمی، انجام مقدمات از جمله اخذ پایان کار و تفکیک می باشد، ولو این تعهدات در مبایعه نامه تصریح نشده باشند، فروشنده به انجام امور فوق مستندا به مبایعه نامه ی عادی، محکوم می شود.

رأی شماره ی ۱۶۷۸ مورخ ۹۰/ ۱۱ /۲۵ شعبه ی ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهد له در مورد موضوع تعهد وی راجع به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، مانع از طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی، علیه متعهد نیست.

 رای شماره ی ۱۴۰۶ مورخ ۸۵/ ۹ /۲۲ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعتراض مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد، مبنی بر ساخت و تحویل دو واحد اپارتمان، وارد است؛ زیرا تعهد، انتقال سند طبقه ی سوم از جانب مالک به تجدید نظر خواه (سازنده است و در سازش نامه، تنظیم سند رسمی، منوط به گرفتن گواهی پایان کار ساختمان نشده است و چنین شرطی در سند مذکور قید شده؛ اما حسب عرف، انجام چنین تعهداتی بر عهده ی مالک است… .

 

 

وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل ملکی

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل ملکی- مراحل خرید ملک اگر بخواهیم فرایند خرید یک ملک را دسته به چند مرحله تقسیم کنیم که این مراحل عبارتند از:

وکیل متخصص املاک وکیل متخصصی ملک وکیل ملکی،۱- جستجو و انتخاب ملک ۲- مذاکره با فروشنده ٣- نگارش مبایعه نامه ۴- امضای قرارداد و مبادله اسناد ۵- تحویل ملک ۶- تنظیم سند رسمیدر این بخش مهمترین نکات و ملاحظاتی که خریدار در هریک از مراحل خرید ملک می بایست مدنظر قرار دهد ذکر شده است. مرحله اول: جستجو و انتخاب ملک اولین مرحله برای خرید ملک، جستجوی ملک است. در این مرحله چند نکته را رعایت کنید . صرفا از طریق آژانس ها و بنگاهای معتبر که دارای مجوز اتحادیه املاک و عضو سامانه کد رهگیری هستند ملک را جستجو کنید. ۲. علاوه بر جستجو از طریق آژانس های املاک، به سایت های جستجوی ملک هم حتما سر بزنید. در بین سایت های موجود، سایت ایران فایل به نشانی www.iranfile.ir یکی از سایتهای معتبر در این زمینه است؛ از طریق این سایت ها می توانید متوسط قیمت هر منطقه و محله را نیز متوجه شوید. ٣. سعی کنید ملک هایی را که مورد پسند شما قرار گرفته، هم در روز و هم در شب بازدید کنید.وکیل متخصص املاک وکیل متخصصی ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

وکیل خرید و فروش ملک وکیل متخصص املاک وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی                   300x198

وکیل خرید و فروش ملک

 

۴. از همسایه های ملک و مدیر ساختمان درباره مشکلات احتمالی ملک تحقیقکنید.

۵. برخی مشاوران املاک ممکن است با طرح مسائلی همچون پول لازم فروشنده و یا اکازیون بودن قیمت ملک، سعی کنند شما را وادار به تعج تصمیم گیری کنند. به هیچ وجه فریب چنین شگردهایی را نخورید.وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

در خرید ملک عجله نکنید. و اگرچه در اسناد ملک متراژ و و اسناد ملک متراژ و مساحت آن ذکر می شود، اما در برخی مواقع ممکن ت متراژ مذکور در اسناد با وضع موجود مطابقت نداشته باشد. بنابراین در وتی که کسری احتمالی متراژ برای خریدار اهمیت دارد بهتر است از طریق کارشناس خبره نسبت به محاسبه دقیق متراژ اقدام شود و علاوه بر بررسی ملک، وضعیت مشاعات ساختمان، راهها و معابر اطراف ساختمان مشاغل و کسب و کارهای مجاور و خدمات عمومی اطراف ملک را نیز بررسی کنید. اما بعضا مشاهده شده که مشاوران املاک و یا مالکین، ملک دیگری را به عنوان ملک

اصلی به رؤیت خریدار می رسانند و بعد از انعقاد قرارداد این موضوع برای خریدار روشن می شود. برخی مواقع این کار با اطلاع خریدار صورت می گیرد و به بهانه های مختلف ملک اصلی توسط خریدار بازدید نمی شود. از خرید چنین ملک های جدا اجتناب کنید و بازدید از ملک را برطبق مشخصات و موقعیت

مندرج در اسناد ملک انجام دهید.. هرچقدر سابقه حضور مالک در ملک طولانی تر باشد احتمال وجود مشکلات حقوقی در ملک کمتر است. برای خرید ملک هایی که مدت کوتاهی از خرید ملک توسط مالک می گذرد دقت و وسواس بیشتری به خرج دهد. . اگر قصد دارید ملک را به رهن بانک در آورید، قبل از جستجو، شرایطی را که آپاند برای املاکی که به ترهین در می آورد اعلام می کند را به صورت کامل پرس و جو کنید. مذاکره با فروشنده دوم برای خرید ملک، مذاکره با فروشنده است. در هنگام مذاکره با فروشنده چند نکته را در نظر داشته باشید در این مرحله مهمترین موضوعاتی که می بایست و به توافق برسند عبارت است از ده تحویل و تنظیم سند رسمی این موضوعاتی که می بایست طرفین بر سر آن مذاکره کنند برسند عبارت است از قیمت ملک، شرایط پرداخت ثمن، زمانبندی مالک و یا نماینده قانونی مالک انجام دهید و ا سعی کنید اکره را با شخص مذاکره با افراد واسطه پرهیز کنید.

– از نظر قانونی مشاوران املاک هیچ گونه مسولیتی در جلوگیری از مشکلات حقوقی خرید ملک ندارند، بنابرا نکنید و حتی الامکان یک شخص مسلط به امور حقوقی ملک که معمولا فرصت کافی برای بررسی اسناد دارد استفاده نمایید.وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

م- حتی الامکان از مذاکره در محل سکونت و یا دفتر فروشنده پرهیز کن ۵- مذاکره نهایی را به ساعات پایانی روز موکول نکنید. ۶- در جلسه مذاکره معمولا فرصت کافی برای جزییات مربوط به ملک نیست؛ بنابراین هیچ گاه مذاکره و امضاء یک جلسه انجام ندهید و سعی کنید بین جلسه مذاکره وامه ای ایجاد کنید تا همه نکات و مسائل را به دقت بررسی کنید.

وکیل ملکی وکیل متخصص املاک وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی          300x205

وکیل ملکی

۷- یکی از مواردی که در بسیاری از مواقع موجب اختلاف بین متعاملین میشه ابهامات و تفاوت برداشت ها از توافقات صورت گرفته در زمان مذاکراتا تلاش کنید در طول مذاکرات، توافقات نهایی شده را به صورت شفاف و صریح مشخص کنید و از اجمال و ابهام در مذاکرات بپرهیزید. ۸- ممکن است چندین جلسه برای مذاکره نیاز باشد؛ بنابراین در پایان هر جلسه مواردی را که با فروشنده به توافق رسیده اید یادداشت کنید. 9- قبل از نهایی شدن همه توافقات و امضای مبایعه نامه، هیچ متنی را تحت عنوان صورتجلسه یا تفاهم نامه و یا هر عنوان دیگر امضا نکنید. مرحله سوم: نگارش مبایعه نامه در حال حاضر اکثر مبایعه نامه های املاک در آژانس های املاک و توسط مشاوران املاک بر روی فرم های چاپی از پیش آماده تنظیم و نگارش می شود و طرفین قرارداد امکان تغییرات اساسی در متن مبایعه نامه را ندارند. در صورتی که هریک از طرفین بخواهد متنی علاوه بر آنچه در فرم ها وجود دارد را به قرارداد اضافه کند، در مبایعه نامه امکان نگارش آن وجود دارد. حتی در صورتی که یکی ای از مبایعه نامه پیش فرض مخالف باشد، این امکان وجود دارد

نگارش از طرفین با بندهایی از مبایعه نامه پیش فرض مخالف باشد، از که در بخش توضیحات قید شود که بند مذکور حذف شده است. در هنگام ته مبایعه نامه ملاحظات زیر را رعایت کنیدوکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

– بهتر است قرارداد توسط شخصی غیر از متعاملین نگارش یابد.

مبایعه نامه صرفا از یک خودکار استفاده شود و به هیچ عنوان از ۲ – اطلاعات هویتی متعاملین براساس کارت ملی و شناسنامه تکمیل شود و به

صرف اظهار شخص اکتفا نشود. ۴- شخصی که قرارداد را می نویسد دارای خطی خوش و خوانا باشد. ۵- مشخصات ملک به صورت کامل و دقیق و صرفا براساس اسناد رسمی در مبایعه نامه ذکر کنید و به اظهار مالک اکتفا نکنید. اگر قرارداد در سامانه کد رهگیری ثبت شود، با درج کد پستی ملک در سامانه، تمامی مشخصات ملک

در مبایعه نامه به صورت خودکار ثبت می شود ۶- شماره پلاک ثبتی ملک و در صورتی که ملک تفکیک شده است شماره قطعه و

بخش و شهر و منطقه ثبتی را براساس سند مالکیت به صورت کامل قید نمایید.

۷- قیمت ملک هم به عدد و هم به حروف نوشته شود. ۸- اگر شخصی به وکالت و یا نمایندگی مالک قرارداد را امضا می کند، حتما

مشخصات او و مشخصات سند وکالت و یا سند نمایندگی در قرارداد ذکر شود. 9- اگر یکی از طرفین قرارداد شرکت و یا مؤسسه است، حتما شماره ثبت و شناسه کارت ملی شرکت درج شود. ۱۰- اگر تمام و یا بخشی از مبلغ قرارداد طی چک بانکی مبادله می شود،

مشخصات کامل چک ها در قرارداد ذکر شود ۱۱- مبایعه نامه باید در حداقل سه نسخه که هر سه نسخه دارای ارزش واحد است

نگارش پیدا کند. – در صورتی که مبایعه نامه دستنویس دارای خط خوردگی شد، در بخش

توضیحات خط خوردگی توضیح داده شود. ۱۳- از نوشتن بین خطوط چاپی مبایعه نامه اجتناب کنید.

14-اگر قصد دارید بخش هایی از فرم چایی مبایعه نامه را حذف کنید، علاوه بر خط زدن روی آن بخش، حتما در توضیحات مبایعه نامه به حذف آن بخش

اشاره کنید

 

وکیل املاک وکیل متخصص املاک وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی           300x225

وکیل املاک

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

15- دقت کنید تاریخی که برای حضور طرفین در دفترخانه انتخاب میشود مصادف با تعطیل رسمی نباشد.

۱۶- آدرس ملک و موقعیت آپارتمان را در ساختمان به صورت دقیق جزئیات ذکر کنید. ۱۷- از آنجا که در حال حاضر امکان ثبت قراردادها در سامانه ی

وجود دارد، اکثر قراردادها به صورت تایپ شده نگارش می برخی مشاوران املاک ابتدا مبایعه نامه را به سپس قرارداد تایپ شده دارای کد رهگیری را به امضای متعاملیناملاک ابتدا مبایعه نامه را به صورت دستنویس تنظیم می شود وبه امضای متعاملین می رسانند.

از مواقع متن مبایعه نامه دستنویس با متن مبایعه نامه تایپ ش دارای مغایرت هایی است؛ بنابراین در صورت وجود دو مبایعه نامه چک

شود که بین مبایعه نامه دستنویس و تایپ شده مغایرت وجود نداشته باش ۱۸- وجه التزام و جرائمی که برای تخلف هریک از طرفین از تعهدات قرار داد

است باید به میزانی تعیین شود که جنبه بازدارنده داشته باشد و احتمال تخلف از سوی هریک از طرفین را به حداقل برساند. همچنین در قرارداد ذکر شود که مطالبه وجه التزام و جرائم قراردادی بدل و جانشین از تعهد اصلی نیست و متعهدله می تواند علاوه بر وجه التزام اجرای تعهداصلی را از شخص متعهد مطالبه کند.

وکیل متخصص ملک وکیل متخصص املاک وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی              300x158

وکیل متخصص ملک

۱۹- اگر پایانکار ملک قدیمی است بهتر است مالک ملزم شود در زمان تنظیم سند پایانکار جدید ارائه دهد. ۲۰- در خصوص شرایط پرداخت ثمن، آنچه در عرف خرید و فروش ملک متداول است، معمولا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در هنگام امضای مبایعه نامه پرداخت میشود، ۳۰ تا ۴۰ درصد به هنگام تحویل و مابقی در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت به نام خریدار.20- ممکن است مبایعه نامه از نوع فرم های چایی قدیمی باشد. در ای

عبارتی تحت عنوان «پشیمان کرد»، ذکر شده است. این عبارت از نه هیچ جایگاه و معنای روشنی ندارد و باید از قرارداد حذف شود. – اگر چند نفر به عنوان خریدار قرارداد را امضا می کنند، نام همه قدرالسهم هریک از آنها به دقت در قرارداد ذکر شود.

است در قرارداد ذکر شود که وکیل نیز همزمان با فروشنده نسبت به تعهدات فروشنده مسئولیت دارد.22– علاوه بر تاریخ دقیق حضور طرفین در دفترخانه، شماره دفترخانه به حرف و عدد و آدرس دفترخانه قید شود. به ای طرفین بخواهند ملک را با وام منتقل کنند، میزان اصل بدهی، میزان اقساط معوق، تعداد و مبلغ اقساط باقی مانده و سود متعلقه براساس استعلام بانکی در قرارداد درج شود. 23– اگر قصد دارید بخشی از ثمن قرارداد را از طریق وام بانکی و در رهن بردن ملک تأمین کنید، در قرارداد فروشنده را متعهد کنید که همکاری لازم را در این خصوص با شما داشته باشد.

24- بهتر است در قرارداد کلیه لوازم و تجهیزاتی که در هنگام تحویل می بایست به خریدار تحویل شود و ممکن است بعدا در مورد آن اختلاف شود ذکر شود.لوازمی مانند شیر آلات، لوستر، پکیج، کولر، شوفاژ و…. 25- مهمترین موضوعاتی که در نگارش یک مبایعه نامه می بایست ذکر شود عبارتند از: ۱) نام و مشخصات طرفین قرارداد ۲) نام و مشخصات نماینده قانونی طرفین ۳) دلیل و مستند نمایندگی نماینده قانونی ۴) نشانی و اطلاعات تماس

5-مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای قرارداد 5-ضمانت کشف فساد در معامله وجه التزام عدم انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای تعهدات 7 وضعیت تعهدات در صورت وقوع فورس ماژور (قوه قهریه) اسقاط خیارات مورد توافق 8-موارد فسخ قرارداد نحوه حل و فصل اختلافات 9-حق الزحمه مشاوره املاک و نحوه پرداخت 10-تاریخ و محل امضای قرارداد 11- مواد و نسخ قرارداد.وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

مرحله چهارم: امضای قرارداد و مبادله اسناد بعد از نگارش متن اولیه مبایعه نامه، مرحله امضای قرارداد است. در این مرحله چند نکته را در نظر داشته باشید:

۱- قبل از امضای قرارداد حتما به صورت کامل و دقیق متن را مطالعه کنید.

2- اگر قرارداد به صورت کاربنی است، امضای بر روی هر سه نسخه قرارداد باید

وکیل خرید ملک وکیل متخصص املاک وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی             300x200

وکیل خرید ملک

به صورت اصل باشد و هر نسخه قرارداد را به صورت جداگانه امضا کنید. ٣- اگر قرارداد در چند برگ نوشته شده، طرفین همه برگ ها را باید امضا کنند و

به امضای برگ اخر نباید اکتفا کنند. البته اگر مبایعه نامه در سامانه کدرهگیری املاک ثبت شده باشد، نیازی به امضای همه صفحات نیست. ۴- طرفین، علاوه بر امضا، حتما اثر انگشت نیز درج کنند. ۵- حتما امضا طرفین در یک جلسه و در حضور یکدیگر انجام شود و به هیچ عنوان قرارداد در غیاب یکی از طرفین امضا نشود. – به هیچ عنوان قرارداد به صورت سفید امضا در اختیار مشاور املاک و یا است ثالث قرارنگیرد. ۷- بلافاصله بعد از امضای قرارداد حتما نسخه مربوط به خود را از مشاور دریافت نمایید و به هیچ وجه سه نسخه امضا شده را نزد ما امضا شده را نزد مشاور املاک قرار ندهید

تا زمان تنظیم سند به نام خریدار بهتر است اصل سند الکیت نزد مشاور املاک به صورت امانت قرارداده شود تا از احتمال هرنوع استفاده احتمالی مالک جلوگیری شود. مشاور املاک می بایست در قبال نگهداری اسناد به طرفین رسید ارائه کند. – از مدارک شناسایی طرفین و اسناد ملک کپی تهیه شده و به طرفین ارائه شود. 8- در صورتی که ثمن به صورت چک پرداخت می شود، دریافت چک توسط خریدار در مبایعه نامه و یا بر روی کپی چک رسید شود. 9– اگر چک توسط شخصی غیر از خریدار صادر می شود، پشت چک توسط خریدار امضا شود. 10- اگر شخصی غیر از مالک، هر گونه حق انتفاعی نظیر عمری و یا رقبی نسبت به ملک دارد، باید این شخص نیز قرارداد را امضا کند و انتقال حقوق خود به خریدار را تأیید و تنفیذ کند. 11- اگر فروشنده بیسواد است، برای جلوگیری از ادعاهای احتمالی بعدی، یکی از نزدیکان فروشنده نیز قرارداد را امضا کند. مرحله پنجم: تحویل ملک در هنگام تحویل ملک، چند نکته را رعایت کنید.وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

 تحویل ملک با حضور اشخاص دیگری مانند مشاور املاک انجام شود در صورت استنکاف فروشنده از تحویل، شهودی برای صورتجلسه کردنحضور داشته باشند. حتما از ملک بازدید کنید و از تخلیه بودن آن مطمئن شوید .

 ۵- بلافاصله بعد از تحویل ملک قفل های ملک را تعویض ۶- اگر ملک دارای مستأجر باشد و در زمان تحویل هنوز قرارداد اجاره نرسیده باشد، در صورت توافق طرفین، می توان با انتقال قرارداد ای خریدار و انتقال تعهد پرداخت ودیعه مستاجر به وی، ملک را تحویل گرفت – علاوه بر ملک اصلی، توابع و ملحقات آن مانند انباری و پارکینگ باید به تحویل داده شود؛ بنابراین در زمان تحویل از تخلیه بودن آن مطمئن شوید. ۸- اگر زمان تحویل ملک بعد از تنظیم سند رسمی است، این امکان وجو دارد که در زمان تنظیم سند رسمی، دفتر اسناد رسمی قبض تخلیه صادر ک فروشنده طی سند رسمی متعهد به تخلیه ملک در زمان مقرر شود. با وی فیض رسمی تخلیه، در صورت تخلف مالک از تحویل ملک خریدار می تواند بدون نیاز به مراجعه دادگاه، به اداره اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه نموده و از این طریق ملک را در زمان کوتاهی تخلیه کند. ۹- در صورتی که فاصله بین امضای مبایعه نامه و تحویل ملک طولانی است، ‘وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

 

پیشنهاد می شود که بین خریدار و فروشنده قرارداد اجاره ای تنظیم شود و اخریدار ملک را به فروشنده اجاره دهد و مبلغی از ثمن قرارداد نیز به عنوان ودیعه ملک نزد خریدار باقی بماند. این قرارداد اجاره حتما باید در دونسخه تنظیم شود، ۲ نفر شاهد ذیل آن را امضا کنند و مدت قرارداد به صورت واضح مشخص شده باشد، در صورت وجود شرایط فوق در قرارداد اجاره، در صورت اتمام مدت قرارداد اجاره و عدم تحویل ملک توسط فروشنده، خریدار می توان بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، از طریق شورای حل اختلاف اقدام به تخلیه فوری ملک کند. ۱۰- در هنگام خرید املاک مشاع حتما این نکته را توجه داشته باشید که هریک از مالکان ملک مشاع می تواند سهم خود را از ملک به فروش برساند ام  تحویل آن به خریدار نیازمند جلب رضایت کل مالکین مشاع بوده است

هنگام تحویل، از دایر بودن کلیه انشعابات نظیر آب، برق، گاز و تلفن اگر در هنگام تحویل شخص ثالثی مانند سرایدار بدون هرگونه قراردادی ملک

را در تصرف خود داشت، حتما طی صورتجلسه ای از وی درخصوص مدعی نبودن نسبت به ملک و نداشتن هرگونه ادعایی در خصوص ملک اقرار بگیرید. ۱۳- اگر در فاصله بین امضای مبایعه نامه و تحویل، ملک دچار خسارت و عیب قابل توجهی شده باشد، خریدار می تواند به استناد خیار عیب، اقدام به فسخ قرارداد نموده و یا مابه التفاوت قیمت ملک سالم و معیوب را از فروشنده مطالبه نماید. مرحله ششم: نکات تنظیم سند رسمی تنظیم سند رسمی معمولا آخرین مرحله در فرایند خرید ملک محسوب می شود. در این مرحله طرفین با حضور در دفتر اسناد رسمی که از قبل تعیین کرده اند، سند انتقال رسمی مالکیت ملک از مالک به خریدار را امضا می کنند..

در ادامه به چند نکته مهم که در هنگام تنظیم سند رسمی می بایست به آن ها توجه داشته باشید می پردازیم – اگر روز تنظیم سند رسمی مصادف با تعطیلی شد، اولین روز بعد از تعطیلی روز تنظیم سند رسمی محسوب میشود. – در هنگام حضور در دفترخانه مابقی ثمن باید به صورت وجه نقد و یا چک تضمین شده باشد، در غیر اینصورت فروشنده می تواند گواهی عدم حضور از دفترخانه دریافت کند. در صورتی که طرفین توافق کنند که تاریخ حضور در دفترخانه را به تاخیر بیاندازند، حتما می بایست این توافق مکتوب شود.

وکیل برای خرید ملک,مشاوره حقوقی با وکیل وکیل متخصص املاک وکیل متخصص املاک | وکیل متخصص ملک | وکیل ملکی                  300x200

وکیل برای خرید ملک

راهنمای حقوقی املاک و مستغلات – اگر همزمان با سند انتقال، قبض تخلیه نیز صادر شد، دقت کنید که علاوه بر سند رسمی، قبض تخلیه را نیز امضا کند. – مفاصاحساب مالیات و عوارض شهرداری برای تنظیم سند رسمی کلیه مفاصاحساب تأمین اجتماعی و اتحادیه صنفی برای تنظیم سند رسمی تجاری، اداری و صنعتی لازم است .وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

– باقی مانده ثمن قرارداد را حتما به صورت نقد و در قالب چک بانکی تضمین شده در دفترخانه تأمین کنید. پرداخت وجه به صورت چک بانکی عادی معتبر انیست و فروشنده مکلف به دریافت چنین چکی نیست. – در هنگام پرداخت ثمن، رسید دریافت وجه توسط فروشنده امضا شود. ۱- در سند انتقال مالکیت، انتقال کلیه توابع و انشعابات اختصاصی ملک نیز قید شود – اگر نسبت به ملک هرگونه سند رسمی واگذاری حق انتفاع نظیر صلح عمری

تنظیم شده باشد، در هنگام تنظیم سند می بایست سند صلح عمری با حضور متصالح ابطال شود و یا گواهی فوت متصالح که صلح عمری به نفع او صادر شده است ارائه شود.وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصص ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصصی ملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

وکیل متخصص املاک وکیل متخصصملک وکیل برای خرید ملک وکیل ملکی باما تماس بگیرید.

02126116691 02126116698 02126116698 info@padlawyer.org

ثبت شرکت تهران

ثبت شرکت تهران

ثبت شرکت تهران -انواع تقسیم بندی شرکتها 

ثبت شرکت تهران  شرکتها را بر اساس مبانی مختلفی تقسیم نموده اند

که مهم ترین این تقسیم بندی ها بهشرح ذیل است:

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید 1- بر اساس نوع سرمایه

به شرکتهای سهام محور و شرکتهای سهم الشرکه محور ۲- بر اساس موضوع

شرکت به شرکتهای موضوعا تجارتی و شرکتهای شکلا تجارتی ۳- بر اساس

تابعیت به شرکتهای شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی ۴- بر اساس میزان مسئولیت اعضاء شرکت به شرکتهای سرمایه و اشخاص و مختلط

١- تقسیم بندی شرکتها بر اساس نوع سرمایه شرکتهای سهام محور و شرکتهای سهم الشرکه محور

 اگر سرمایه شرکت به واحدهای غیر مساوی ای بنام سهم الشرکه تقسیم شود

بهاین شرکت ها شرکت های سهم الشرکهای اطلاق می شود، که عبارتند از

؛ شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی و سرمایهی

شرکای ضامن شرکت های مختلط سهامی. به اعضای این شرکتها شریک می گویند.

اگر سرمایه شرکت به واحدهای متساوی الاجزا و برابری به نام سهام تقسیم گردد

به این شرکت ها، شرکتهای سهامی می گویند که مصداق بارز آنها شرکت سهامی عام

و(۱- حداقل تعداد اعضا در شرکتهای تجارتی: ۱- تعاونی هفت شخص

۲- سهامی عام پنج شخص ۳- مختلط سهامی چهار شخص (بنابر نظر مخالف سه شخص)

۴- سهامی خاص سه شخص ۵- مسئولیت

محدود، تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی دو شخص) خاص است

. در شرکت تعاونی نیز سرمایه به قطعات مساوی به نام سهام تقسیم شده است.

ولی اطلاق نام شرکتهای سهامی به طور خاص، مختص شرکتهای سهامی عام و

خاص است. به اعضای این شرکتها سهامدار می گویند. همچنین یک عده از شرکای

شرکت مختلط سهامی سهامدار نام دارد چرا که سرمایه ایشان به سهام تقسیم شده است.

. ۲- شرکت های موضوعا تجارتی و شرکتهای شکلا تجارتی

 بعضی شرکت ها باید حتما موضوعات (عملیات ذاتی تجارتی مندرج در ماده۲ قانون تجارت)

را هنگام تشکیل، در اساسنامه خود به عنوان موضوع فعالیت ذکر کنند تا شرکت تجارتی محسوب

شوند. این شرکت ها عبارتند از شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی. یعنی شرکتهایی که برای امور

تجارتی تشکیل می شوند.

ثبت شرکت در تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

در بعضی شرکت ها لزومی ندارد که حتما فعالیتهای ذاتا تجارتی مندرج در اماده ۴ قانون تجارت،

در اساسنامه ذکر شود، تا شرکت تجارتی محسوب شود بلکه حتی اگر موضوع اساسنامه آن

اموری غیر از موارد ذاتا تجارتی در ماده ۲ باشد به صرف تشکیل و شکل شرکت تاجر و تجارتی

محسوب می شود که به این شرکت ها شرکت های شکلا تجارتی اطلاق می شود و عبارتند از شرکت سهامی عام و خاص.

۳- شرکتهای ایرانی و شرکتهای خارجی

در یک تقسیم بندی اشخاص حقوقی را به اشخاص حقوقی داخلی (ایرانی) و اشخاص

حقوقی خارجی تقسیم می کنند. ملاک تفکیک و مرز میان شخص حقوقی ایرانی و خارجی

اصولا اقامتگاه ایشان است. طبق ماده ۵۹۰ حقوق تجارت مصوب ۱۳۱۱ اشخاص حقوقی

تابعیت مملکتی را دارند که محل اقامت ایشان در آن محل قرار دارد.

با توجه به این که در قوانین مختلف الفاظ گوناگونی برای اقامتگاه اشخاصحقوقی به

کار رفته است و با توجه به تقدم و تاخر و عام و خاص بودن قوانین مربوطه

بین صاحبنظران اختلاف نظر پیش آمده است. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه

اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها تعیین کرده، در حالی که ماده ۵۹۰ قانون

تجارت مرکز اداره شرکت ها را اقامتگاه آنها اعلام نموده است. منتها طبق نظریهی

فعلی حاکم بر دکتر. حقوقی، واژهای مرکز اصلی، مرکز امور مهم و مرکز اداره شرکت در یک معنا هستند و

ملاک ماده ۵۹۰ قانون تجارت است که قانون خاص است. چنانچه در شرکتی که محل

اداره آن در تبریز و محل عملیات آن در کرمان است، سوالی ط اقامتگاه این شرکت طبق ماده ۵۹۰ قانون تجارت تبریز است نه کرمان.

همانگونه که گفتیم اصولا ملاک تعیین تابعیت اقامتگاه است اما در بعضی موارد خاص

و مهم (مثل بانکها) شرکتها به صرف دارا بودن اقامتگاه در ایران ایران نمی شوند و

آنچه ملاک است این مهم می باشد که اکثریت سهامداران این حقوقی را اشخاص

ایرانی تشکیل می دهند یا اشخاص خارجی که به این ملاک کنترل است

با توجه به توضیحات فوق الذکر دو معیار برای تعیین تابعیت اشخاص حقوق در حقوق

ایران مورد توجه است. ملاک اقامتگاه و ملاک کنترل که اصل بر معیار اقامتگاه می باشد

مگر در موردی مقنن ملاک تعیین تابعیت را کنترل (تابعیت اکثریت سهامداران) اعلام نماید

. (مثل بانکها و موسسات مالی مندرج در قانون پولی و بانکی)

۴- شرکتهای سرمایه و اشخاص و مختلط

 مهم ترین تقسیم بندی در انواع شرکت ها تقسیم بندی شرکت ها به شرکتهای

سرمایه ای (اعضاء دارای مسئولیت محدود به میزان آورده) و شرکتهای اشخاص

(اعضاء دارای مسئولیت شخصی است. مبنای این تقسیم بندی به نحوه و امکان

مراجعهی طلبکاران شرکت به سهامداران و شرکا، پس از انحلال و از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت بازمی گردد.

تقسیم بندی شرکتها به اشخاص و سرمایه، مربوط به بعد از انحلال شرکتاست؛

چرا که اصولا در هیچ یک از شرکت ها امکان مراجعه به سهامداران یا شرکا قبل

از انحلال شرکت وجود ندارد. علت عدم امکان مراجعه به شرکا یا سهامداران شرکت

قبل از انحلال و پایان شخصیت حقوقی شرکت، شخصیت حقوقی مستقل شرکا و سهامداران از شرکت است.

شرکتهای سرمایه (مسئولیت محدود، سهامی عام و خاص، تعاونی)

شرکت سرمایه شرکتی است که پس از انحلال شرکت و از بین رفتن شخصیت حقوقی آن، درصورتی که دارایی شرکت کناف دیونش را ندهد، طلبکاران حق مراجعه به سهامداران و شرکا را ندارند.

عبارت؛ «شرکا و سهامداران در شرکتهای سرمایه هیچ گونه مسئولیتی ندارند» غلط است.

چرا که ایشان نیز به میزان مبلغی که در شرکت آورده اند ضرر کرده و طلبکاران با ضبط اموال

شرکت، عملا سهام و سهم الشرکه ی این سهامداران و شرکا را از ایشان گرفته و به

جای مطالباتشان به تملک خویش درآورده اند. لذا مسئولیت سهامداران و شرکای شرکتهای

سرمایه به میزان مبلغ آوردهی ایشان در شرکت است، اما طلبکاران پس از عدم کفایت دارایی های

شرکت و انحلال و اتمام شخصیت حقوقی، حق مراجعه به داراییشخصی شرکاء و سهامداران را ندارند.

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 شرکتهای سرمایه عبارتند از؛ شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی عام، شرکت

سهامی خاص و شرکت تعاونی. (ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۱ لایحهی

اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۱۰ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰)

 به دارندگان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، شریک و به دارایی ایشان

در شرکت سهم الشرکه می گویند اما به دارندگان سرمایه در شرکتهای سهامی عام و

خاص سهامدار و به دارای ایشان در شرکت سهام اطلاق می شود. علت آن هم این است

که سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود، به سهم الشرکه و در شرکت سهامی، به سهام

تقسیم شده است. اما نوع مسئولیت اعضای این شرکتها یکسان است، چرا که جزشرکتهای سرمایه به حساب می آیند.

 

 قالب شرکتهای سرمایه برای سهامداران و شرکای محافظه کار و ریسک گریز مناسب است،

چرا که ایشان آرامش خاطر دارند که حتی در صورت ورشکستگی و انحلال و عدم تکافوی دارایی های

شرکت طلبکاران نمی توانند به شخص شرکا یا سهامداران و دارایی شخصی ایشان مراجعه کنند.

لذا این شرکتها برای سهامداران و شرکاء قالب مطمئنی است اما برای طلبکاران خطر لاوصول ماندن مطالبات را در پی دارد چرا که اگر دارایی

شرکت کافی نباشد امکان مراجعه به شرکا و سهامداران وجود نخواهد داشت. نکته ۲۴۱: به موجب

حکم قانون ، شرکت های سرمایه بایستی مبلغی را تحت عنوان سرمایه احتیاطی (اندوخته قانونی، اندوخته اجباری) ذخیره نمایند. پس اندوخته قانونی در شرکتهای سهامی عام، خاص، تعاونی و مسئولیت محدود اجباری است.

علت الزام به ذخیره نمودن اندوخته اجباری در شرکتها منافع اشخاص ثالث و متعاملین

با شرکت است، تا در صورت ورشک طلب ایشان لاوصول نمانده و از محل اندوخته اجباری

یا احتیاطی تأمیین گردد. اندوخته قانونی در شرکت هایی اشخاص و م دارایی های شرکت

و پایان شخصیت حقوقی شرکت، می توان به شرکاء نا نمود. و خطر لاوصول ماندن طلب

طلبکاران در این قسم از شرکت ها به مراتب کمتر است.

ثبت شرکت تهران  -شرکت اشخاص

 ثبت شرکت در تهران-شرکت اشخاص شرکتی است که پس از انحلال شرکت و از بین رفتن

شخصیت حقوقی شرکت، در صورتی که دارایی شرکت کفاف دیون را ندهد، طلبکاران حق

مراجعه به شرکا و برداشت از دارایی شخصی ایشان را دارند. پس در این شرکت ها، شرکاء

نه تنها دارایی شرکتی خود را از دست می دهند، بلکه دارایی شخصی ایشان نیز در خطر مراجعه طلبکاران شرکت قرار خواهد داشت.

علت نام گذاری شرکتهای اشخاص، مسئولیت شخصی شرکای این دست شرکتها نسبت

به بدهی های شرکت پس از انحلال است. در واقع پس از انحلال شرکت و عدم تکافوی

دارایی های شرکت، می توان بابت مطالبات وصول نشده به شخص شرکا و اموال شخصی ایشان مراجعه نمود.

شرکت های اشخاص برای فعالیت هایی با تعداد کم شرکا و در مواقعی که شرکا

از یکدیگر شناخت داشته و بر اساس اعتماد متقابل مبادرت به تشکیل شرکت مینمایند مناسب است. اعتماد متقابل شامل مواردی است همچون شرکت های خانوادگی و دوستانه که شرکا به یکدیگر اعتماد و حسن نیت بالایی دارند. گفتنی است به خاطر اخذ تصمیمات به شکل اتفاق آراء در این شرکت ها، اساسا برای تعداد بالای شرکا مناسب

نیستند چرا که هرچه تعداد بالاتر باشد امکان رسیدن به اتفاق آراء سخت تر خواهد بود.

این نوع از شرکتها برای شرکای ریسک پذیر مناسب پذیر است. چرا که در صورت انحلال و

ورشکستگی شرکت و عدم تکافوی داراییها، طلبکاران شرکت می توانند به شخص شرکا و دارایی شخصی ایشان مراجعه کنند.

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 شرکتهای اشخاص عبارتند از شرکت تضامنی و نسبی- شرکت تضامنی شرکتی است که

مسئولیت شخصی شرکا به اندازه تمام میزان مطالبات است. یعنی طلبکاران حق دارند پس

از انحلال که به هریک از شرکا و یا چند نفر از ایشان و یا تمام ایشان برای بخش یا کل طلب

مراجعه نمایند. شرکا نیز در مقابل طلبکاران حق اعتراض و ایراد را نداشته و حتی اگر مبلغ پ

رداختی به نسبت سهم الشرکه شریک در شرکت بالاتر باشد، باید پرداخت را انجام دهند.

مثلا، اگر شرکت تضامنی که دارایی سه شریک است، منحل شده و ۹۰۰ میلیون تومان بدهی

آن باقی مانده باشد،طلبکاران می توانند به نحو تضامنی به شرکاء مراجعه کنند. در مسئولیت

تضامنی طلبکار در نحوه مراجعه آزادی کامل دارد یعنی می تواند برای کل طلب به یک یا چند یا همه

مسئولین مراجعه کند.

اصطلاح می گویند، شرکای شرکت تضامنی دارای مسئولیت شخصی و نامحدود هستند.

به این معنا که طلبکاران حق مراجعه به شخص شریک پس از انحلال را داشته و مراجعه به شرکاء محدود به دارایی شرکت نیست.

 شرکت نسبی، شرکتی است پس از انحلال و عدم تکافوی دارایی شرکت طلبکاران می توانند

به شخص شرکا و دارایی شخصی ایشان مراجعه کنند. و مسئولیت شخصی هر شریک در مقابل

طلبکاران محدود به نسبت سهم الشرکه وی در شرکت است. مثلا اگر سه شریک الف، ب، ج با

سهم الشرکه مساوی (هر نفر یک سوم از سرمایه شرکت در یک شرکت نسبی که ورشکسته

و منحل گردیده با مراجعه طلبکاران جهت یک بدهی ۹۰۰ میلیون تومانی مواجه شوند، نسبت

مالکیت ایشان به سرمایه شرکت معادل یک سوم و در نتیجه میزان مسئولیت شخصی هریک

نسبت به بدهیها نیز یک سوم است. پس در این مثال هر شریک موظف به پرداخت ۳۰۰ میلیون

تومان به طلبکاران است. لذا در شرکت های نسبی همچون شرکت تضامنی مسئولیت شرکاء

محدود به دا. . نیست بلکه در صورت عدم تکافو طلبکاران به دارایی شخصی شرکاء مراجعه من

این مراجعه همچون شرکت تضامنی نامحدود و کلی نیست بلکه به نسبت سه شریک در شرکت می توان به دارایی شخصی وی مراجعه کرد.

 در رابطه با مسئولیت شرکا و سهامداران شرکتهای

سهامی عام و خاص، مسئولیت محدود و تعاونی از عبارت به میزان و به مبلغ استناد می گردد.

در واقع مسئولیت این قبیل شرکا و سهامداران محدود به میزان سرمایه یا همان مبلغ أورده

(سهام یا سهم الشرکه) است. (یعنی محدود به دارایی شرکتی و خارج از دارایی شرکتی کسی حق مراجعه به آنها را ندارد.)

 در رابطه با مسئولیت شرکای شرکت نسبی در قبال طلبکاران از عبارت به نسبت استفاده

می گردد. در واقع مسئولیت این قبیل شرکا اگرچه شخصی است اما محدود به نسبت آورده یا همان سرمایه (سهم الشرکه) است.

شرکت های مختلط

 گروهی از شرکتها به لحاظ مسئولیت شرکت و سهامداران حد فاصل بین

شرکتهای سرمایه و اشخاص قرار می گیرند یعنی از طرفی دارای یکسری شریک یا

شرکای ضامن(دارای مسئولیت شخصی و نامحدود) و از طرف دیگر دارای یکسری شریک

یا سهامدار با مسئولیت محدود یا سهامی هستند.

به لحاظ اینکه در این شرکتها دو نوع مسئولیت محدود و نامحدود کنار هم گرد آمده است،

به آنها شرکت مختلط اطلاق می گردد. این دو شرکت عبارتند از شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. 

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی مالیات شرکت ها

1-شرکت با مسئولیت محدود

مشاوره ثبت شرکت ثبت شرکت تهران ثبت شرکت تهران                       233x300

مشاوره ثبت شرکت

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین حداقل دو شریک با مسئولیتمحدود،

برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. (ماده ۹۴ قانون تجارت)

 این شرکت جز شرکتهای موضوعا تجارتی است چرا که در تعریف آن گفتهشده است که ب

رای امور تجارتی تشکیل شده باشد. منظور از امور تجارتی موارد مندرج در ماده ۲ قانون تجارت می باشد. (عملیات ذاتا تجارتی)

سرمایه شرکت مسئولیت محدود به سهم الشرکه تقسیم شده است، لذا از این جهت

اجز شرکتهای سهم الشرکه ای است نه سهامی

 برخلاف شرکت سهامی که در آنها حداقل سرمایه تعیین گردیده است در شرکت

با مسئولیت محدود حداقل سرمایه ای معین نگردیده لذا با هر مبلغی قابل تشکیل است.

مراقب باشید، این که می گوییم شرکتی حداقل سرمایه قانونی ندارد به این معنا نیست

که با سرمایه صفر قابل تشکیل باشد، بلکه بدان معنا است که با کمترین سرمایه قابل تشکیل است.

حق رأی و حق سود هر شریک در شرکت، به نسبت سهم الشرکه ای است که در شرکت دارد،

یعنی به نسبت سرمایه، مگر اینکه خود شرکا ترتیب دیگری مقرر نموده باشند. (ماده ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون تجارت)

17: هنگام تشکیل شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و در اوراق و اسناد نادره از شرکت

باید عبارت «با مسئولیت محدود» در کنار اسم شرکت قید شود، در غیر این صورت، شرکت مذکور

در حکم شرکت تضامنی بوده و مسئولیت کلیه شرکا نیز مسئولیت شریک شرکت تضامنی است. (ماده ۹۵ قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه

ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 طبق آمار مرجع ثبت شرکتها تا سال ۱۳۸۴، بیش ترین. تعداد شرکتهای تجارتی ثبت شده،

اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود داشته است

 تفاوتی ندارد که عبارت مسئولیت محدود قبل یا بعد از اسم شرکت بیاید  یعنی چه نوشته

شود شرکت با مسئولیت محدود آرمان و چه گفته شود مسئولیت محدود، هر دو عبارت صحیح هستند.

 

شرط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تأدیه تمام آورده نقدی و تقویم وتسلیم

تمام آورده غیرنقد است. پس در شرکت با مسئولیت محدود، تعهد به پرداخت یا آوردن مالی در آینده

جز سرمایه شرکت محسوب نمی شود و بایستی همه چیز فی الحال تسلیم و پرداخت گردد.

در غیر این صورت شرکت مزبور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکا و هیات نظار و مدیران مربوطه

در مقابل اشخاص ثالث در صورت وجود بدهی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (ماده ۹۶، ۱۰۱ قانون تجارت)

الزام به تقویم آورده غیرنقد به این علت است که سرمایه اسمی شرکت (اعلامیبه مرجع ثبت شرکتها)

بایستی به وجه نقد و قابل اندازه گیری باشد، به همین علت نیز آورده های غیرنقد در کلیه شرکتها

بایستی تقویم (قیمت گذاری شوند تا ارزش ریالی آنها جزئی از سرمایه قرار گیرد.

 

 برای تقویم آوردهی غیرنقد در شرکت با مسئولیت محدود نیازی به اخذ نظر کارشناس رسمی

دادگستری نبوده و خود مؤسسین بنا بر نظر خود می توانند آورد را قیمت گذاری کنند.

(برخلاف شرکتهای سهامی عام و خاص)

تقویم آورده های غیرنقد بایستی همزمان با تشکیل شرکت انجام پذیر و در شرکتنامه نیز قید شود

که سهم الشرکه غیرنقد به چه میزان تقویم شده است و الا که تشکیل شرکت باطل است. (ماده ۹۷ و ۱۰۰ قانون تجارت)

 اگرچه شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سرمایه ای است، اما چنانچه هنگام تشکیل شرکت

 اورده های غیرنقد به شکل غیرواقعی قیمت گذاری شوند شرکا در قبال این تقویم غیرواقعی

در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مسئولیتی مطلق است

و ارتباطی با سوءنیت یا حسن نیت شرکا ندارد. یعنی اگر شرکا بدون سوءنیت و از سر بی اطلاعی

یا به اشتباه آورده های غیرنقد را به مبلغ غیرواقعی تقویم نموده باشند و از این رهگذر به ثالث

ضرری واردشده باشد به نحو تضامنی مسئول پرداختهستند. (ماده ۹۸ قانون تجارت)

 

 ثالثی که از ناشی تقویم آورده غیرنقد به مبلغ غیرواقعی و یا بطلان شرکت به علت عدم رعایت شرایط

تشکیل، متضرر شده است، تا ده سال از زمان تشکیل شرکت حق اقامه دعوا علیه شرکاء را خواهد داشت. (ماده ۹۹ و ۱۰۱ قانون تجارت) 

 کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی تقویم کرده باشند

یا کسانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را اظهار کرده باشند

و همچنین مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور(جعلی)، منافع موهومی

را بین شرکا تقسیم نموده باشند کلاهبردار محسوب می گردند. (ماده ۱۱۵ قانون تجارت)

 نقل وانتقال سهم الشرکه در شرکت مسئولیت محدود دو شرط دارد. شرط نخست عبارت است از اینکه

حداقل نصف به علاوه یک شخص شرکا (اکثریت عددی) که دارای حداقل سه چهارم سرمایه (اکثریت سرمایه ای)

شرکت هستند، با نقل وانتقال موافقت نمایند و در گام دوم نیز این نقل وانتقال جهت معتبر شناخته شدن باید از طریق تنظیم سند رسمی صورت پذیرد. (ماده ۱۰۲ و ۱۰۳ قانون تجارت)

همچنین نیازی به تعدد مدیران وجود ندارد و این شرکت تنها با یک مدیر است. (ماده ۱۰۴ قانون تجارت)

اساسا در قانون تجارت ۱۳۱۱ مقنن، از عبارت مدیران استفاده نموده و قائل به تفکیک میان هیئت

مدیره و مدیرعامل نشده ای دقیق و تفکیکی هیات مدیره از مدیر عامل در شرکتهای سهامی و تعاونی مهد گفته است. در عمل نیز اگرچه شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی، قانونانیان هیات مدیره ندارند، اما هیئت مدیره تعیین می نمایند.

 

اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. (اطلاق ماده ۱۰۴ قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه

ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 در شرکت مسئولیت محدود مدیران اصولا کلیه اختیارات برای نمایندگی شرکت را خواهند داشت

مگر اینکه در اساسنامه اختیارات ایشان محدود شده باشد. لذا محدود کردن اختیارات مدیران خارج

از اساسنامه به هرنحوی که باشد در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. در واقع ثالث

معامله کننده با شرکت با مسئولیت محدود بایستی قبلا اساسنامه را مطالعه کند تا از حدود اختیارات

مدیر شرکت مطلع گردد چرا که تحدید اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرط درج

در اساسنامه پذیرفته شده است. مثلا اگر مدیری طبق اساسنامه اختیار معامله تا ۱۰۰ میلیون تومان

را داشته ولی با ثالث معامله دویست میلیون تومانی منعقد کرده باشد. ثالث صرفا بابت ۱۰۰ میلیون

تومان حق مراجعه به شرکت را دارد و بابت صد میلیون تومان باقیمانده که خارج از حدود اختیارات مدیر

بوده بایستی به خود مدیر متخلف مراجعه نماید. (ماده ۱۰۵ قانون تجارت)

چنانچه شرکت با مسئولیت محدود بیش از دوازده شریک و یا به عبارت دیگر حداقل ۱۳ شریک

داشته باشد بایستی دارای هیأت نظار باشد. (ماده ۱۰۹ قانون تجارت)

اگر هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود الزامی باشد، تشکیل مجمع عمومی شرکا نیز الزامی

است، اما اگر شرکت دوازده شریک یا کمتر داشته باشد هیات نظار الزامی نبوده و برگزاری مجمع نیز الزامی نخواهد بود

 شرکای شرکت مختلط غیرسهامی به دو گروه ضامن و با مسئولیت محدود تقسیم می شوند

که شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، تابع احکام شرکت با مسئولیت محدود

وظایف و اختیارات هیأت نظار عبارت است از الزام به تشکیل مجمع عمومیسالانه، اقدام به بررسی

وضعیت تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم آورده های غیرنقد شرکت، حق دعوت شرکا برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده. (ماده ۱۰۹ قانون تجارت)

 هیأت نظار شرکت با مسئولیت محدود، همان هیأت نظار شرکت مختلط سهامیاست با این تفاوت

که در شرکت مختلط سهامی بدون توجه به تعداد اعضا تشکیل هیأت نظار همیشه الزامی است. (ماده ۱۰۹، ۱۶۵ ق تجارت)

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی مالیات شرکت

پس از تشکیل، تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از تصمیم بهتغییر تابعیت، تصمیم

به انتقال سهم الشرکه، تصمیم به تغییر اساسنامه، تصمیم به انحلال شرکت و سایر تصمیمات

 تصمیم به تغییر تابعیت نیاز به اتفاق آرا شرکا دارد. (ماده ۱۱۰ق تجارت)

صمیم به تغییر اساسنامه و انتقال سهم الشرکه نیازمند اخذ موافقت حداقل نصف به علاوه یک شخص

شرکا (اکثریت عددی) که دارای حداقل سه چهارم سرمایه (اکثریت سرمایه ای) شرکت هستند، است. (ماده ۱۰۲ و ۱۱۱ قانون تجارت)

 تصمیم به انحلال شرکت مسئولیت محدود، نیازمند موافقت عده ای از شرکا است که

سهم الشرکه ایشان بیش از نصف سرمایه شرکت باشد. (منظور اکثریت سرمایه ای است.) بند دوم ماده ۱۱۴ قانون تجارت)

سایر تصمیمات شرکت با مسئولیت محدود، در دعوت اول، به اکثریت اقا نصف سرمایه

شرکت و در صورت عدم حصول اکثریت در دعوت اول، در دعوت دهم با اکثریت عددی شرکا (نصف بعلاوه یک از شخص شرکا) اتخاذ خواهد شد. (ماده ۱۰۶ تجارت)

اکثریت شرکا حق ندارند در هیچ فرضی به تعهدات شرکا بیفزایند لذا  افزایش تعهدات

نیاز به اتفاق آرا دارد. به همین علت اگر هدف، تبدیل شرکت م به تضامنی باشد نیاز به

اتفاق آرای شرکا است. اما در تبدیل شرکت مسولیت محدود به شرکت سهامی همان اکثریت تغییر اساسنامه کافی است.

موارد انحلال شرکت مسئولیت محدود عبارتند از ۱- موضوع شرکیا انجام شده باشد.

۲- مدت شرکت به پایان رسیده باشد. 3- در صورت ورشک صورت تصمیم عده ای از شرکا که

سهم الشرکه ایشان بیش از نصف سرمایه شرکت باش ۵- در صورتی که به علل ضررهای وارده

نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه تقاضای وی را وارد

تشخیص و سایر شرکا حاضر نشوند سهم شریک متقاضی انحلال را پرداخت و وی را خارج نمایند. ۶- در صورت فوت یکی از شرکا به شرط درج در اساسنامه. (ماده ۱۹۹ لایحه ۱۳۴۷ و ماده ۱۱۴ قانون تجارت ۱۳۱۱)

ثبت شرکت در تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

۲- شرکت تضامنی

 

ثبت تغییرات شرکت ثبت شرکت تهران ثبت شرکت تهران               300x200

ثبت تغییرات شرکت

شرکت تضامنی شرکتی است که بین حداقل دو شریک تضامنی، برای امور

تجارتی تشکیل شده و در صورت عدم کفایت دارایی های شرکت جهت پرداخت بدهی ها

پس از انحلال شرکت، هریک از شرکا در مقابل طلبکاران به اندازه تمام بدهی های شرکت مسئولیت دارد. در واقع هر شریک مسئول پرداخت کلیه قروض شرکت پس از انحلال

است. (ماده ۱۱۶ و ۱۲۴ ق تجارت)

 مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در مقابل طلبکاران، بعد از انحلال شرکت مصداق بارز و اکمل مسئولیت تضامنی و سنگین ترین نوع مسئولیت بین انواع م شرکتها محسوب می گردد.

این شرکت جزء شرکتهای موضوعا تجارتی است چرا که در تعریف انشده است که برای امور تجارتی تشکیل شده باشد.

سرمایه شرکت تضامنی به سهم الشرکه تقسیم شده است، لذا از این جهت جز

شرکتهای سهم الشرکه ای است نه سهامی

 برخلاف شرکت سهامی که در آنها حداقل سرمایه تعیین گردیده است در شرکت تضامنی

حداقل سرمایه ای معین نگردیده لذا با هر مبلغی قابل تشکیل است.

حق رأی و حق سود هر شریک در شرکت به نسبت سهم الشرکه ای است که در

شرکت دارد یعنی به نسبت سرمایه، مگر اینکه خود شرکا ترتیب دیگری مقرر نموده باشند.(ماده ۱۱۹ قانون تجارت)

شرکا می توانند برای میزان مسئولیت و حق رأی و حق سود بین خود ترتیباتی را توافق کنند

اما نمی توانند یک یا چند تن از شرکا را به طور کلی از مسئولیت معاف و یا از حق سود محروم نمایند.

البته اشکالی ندارد که مسئولیت شریکی را به حداقل برسانند اما نمی توان مسئولیت را به صفر رسانید. (قاعده عمومی تمام شرکتها)

هنگام تشکیل شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و در اوراق و اسنادصادره از شرکت،

باید در کنار نام شرکت عبارت «تضامنی» و لااقل اسم یکی از شرکا ذکرشود. (ماده ۱۱۷ قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت

شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 شرط تشکیل شرکت تضامنی تأدیه تمام آورده نقدی و تقویم و تسلیم تمام اورده غیرنقد است.

پس در شرکت تضامنی تعهد به پرداخت یا آوردن مالی در آینده جزسرمایه شرکت محسوب نمی شود

و بایستی همه چیز فی الحال تسلیم و پرداخت گردد. در غیر این صورت شرکت مزبور باطل و از درجه

اعتبار ساقط بوده و شرکا و مدیرانی مربوطه در مقابل اشخاص ثالث در صورت بروز ضرر، مسئولیت

تضامنی خواهند داشت. (ماده ۱۱۸قانون تجارت)

 برای تقویم آورده غیرنقد در شرکت تضامنی نیازی به اخذ نظر کارشناس

رسمی دادگستری نبوده و خود مؤسسین بنا بر نظر خود می توانند آورده

غیرنقد را قیمت گذاریکنند. (برخلاف شرکتهای سهامی عام و خاص (ماده ۱۲۲ قانون تجارت)

 ثالثی که از حیث تقویم آورده غیرنقد به مبلغ غیرواقعی و یا برای بطلان شرکت

به عدم رعایت شرایط تشکیل علیه شرکا دعوایی دارد تا ده سال از زمان تشکیل شرکت حق اقامه دعوا خواهد داشت. (وحدت ملاک از مواد ۹۹ و ۱۰۱ قانون تجارت)

 شرایط تحقق تهاتر در شرکت تضامنی اولا شرکت منحل شده باشد و دارایی

آن کافی برای پرداخت دیونش نباشد. ثانیا تهاتر به نفع شرکت باشد. (یعنی شخص از شرکت طلبکار و به شریک بدهکار باشد که این جا

این جا تهاتر به نفع شرکت است. اما اگر شخص بدهکار به شرکت و طلبکار

از شرک تهاتر رخ نخواد داد، چرا که به ضرر شرکت است.) (ماده ۱۳۰ قانون تجارت)

 لزومی ندارد که مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حتما عضو شرکت باشند. لذا مدیر یا مدیران شرکت

تضامنی ممکن است از بین شرکا و یا خارج از ایشان انتخاب گردند (ماده ۱۲۰ قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه

ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

مدت مدیریت مدیران در شرکت با تضامنی سقف زمانی ندارد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

در شرکت تضامنی مدیران اصولا کلیه اختیارات برای نمایندگی شرکت را خواهند داشت، مگر اینکه

اختیارات ایشان به موجب اساسنامه محدود شده باشد. لذا محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل

اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود. در واقع ثالث معامله کننده با شرکت تضامنی بایستی قبلا

اساسنامه را مطالعه کند تا از حدود اختیارات مدیر شرکت مطلع گردد چرا که تحدید اختیارات مدیران

در شرکت تضامنی در مقابل ثالث پذیرفته شده است.

 تقویم آورده های غیرنقد در شرکت تضامنی نیاز به اتفاق آراء شرکا دارد.

 تصمیم به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا به شخص دیگر نیازمند اتفاق آراءاست. (ماده ۱۲۳ قانون تجارت)

 صورت تصمیم یکی از شرکا به انجام تجارتی از نوع تجارت شرکت و یا عصر در شرکتی که موضوع فعالیت آن مشابه شرکت اول است، اجازه این امر نیاز به اتفاق ” ارا شرکا دارد. (ماده ۱۳۴ قانون تجارت)

تصمیم به انحلال شرکت نیاز به اتفاق آراء شرکا دارد. (ماده ۱۳۶ قانون تجارت)

 در صورت فوت یکی از شرکا تصمیم به ادامه حیات شرکت نیاز به اتفاق آراء شرکاو بازماندگان شریک متوفی دارد. (ماده ۱۳۹ قانون تجارت) دی

موارد انحلال شرکت تضامنی عبارتند از

۱- موضوع شرکت منتفی شده یا انجام شده باشد. ۲- مدت شرکت به پایان رسیده باشد.

3- در صورت ورشکستگی ۴- در صورت تراضی تمام شرکا ۵-در صورتی که یکی از شرکا به

دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کرده و دادگاه نیز آن دلایل را موجه دانسته و حکم

به انحلال بدهد با رعایت شرایط (بند ج ماده ۱۳۶) .۶- در صورت فسخ با رعایت شرایط،

(ماده ۱۳۷) ۷در صورتی که طلبکار شخصی یکی از شرکا نتوانسته باشد طلب خود را

از دارایی شخصی شریک وصول کند می تواند از دادگاه تقاضای انحلال نماید با رعایت

شرایط. (ماده ۱۲۹) ۸- در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با رعایت شرایط (ماده ۱۳۸)

۹- در صورت فوت یکی از شرکا و عدم توافق به ادامه حیات شرکت (ماده ۱۳۹) ۱۰- در صورت حجر یکی از شرکا و عدم توافق بر ادامه حیات شرکت. (ماده ۱۳۹ و ۱۴۰)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 عبارت ماده ۱۲۷ قانون تجارت مبنی بر اینکه «به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال

نیز می توان حکم داد» بدان معنا است که اگر بنا بر دلایلی غیر از ورشکستگی شرکت وارد مرحله  تصفیه و انحلال شود بعدا مشخص می شود که شرکت متوقف از پرداخت  دیونش بوده است می توان درخواست صدور حکم ورشکستگی

نمود مشروط بر اینکه عملیات انحلال و تصفیه منجر به تقسیم دارایی های شرکت و پایان

شخصیت حقوقی شده باشد، چرا که تقسیم دارایی ها آخرین مرحله از مراحل انحلال و

تصفیه بوده و منجر به پایان شخصیت حقوقی خواهد شد. (ماده ۱۲۷ قانون تجارت) دقت داشته

باشید مقرره شوق الذکر مندرج در ماده ۱۲۷ قانون تجارت جزء قواعد عمومی حقوق شرکتها بوده و در تمامی شرکت های تجارتی مجری است.

در فرضی که طبق ماده ۱۳۸ به علت ورشکستگی یکی از شرکا، مدیرتص اشریک ورشکسته

تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد سایر شرکا می توانند سهم ان شریک از دارایی های

شرکت را به مدیر تصفیه پرداخته و از انحلال جلوگیری نمایند.

 طبق قانون حق فسخ برای شرکای شرکت تضامنی مفروض است، مگر اینکه این احق

در اساسنامه از ایشان سلب شده باشد. (ماده ۱۳۷ قانون تجارت)

اعمال حق فسخ توسط شریک منوط به رعایت دو شرط است؛ نخست اینکه حق فسخ

مزبور جهت اضرار به سایر شرکا نباشد و دوم اینکه قصد اعمال حق فسخ از جانب شریک ۶ ماه قبل کتبا به اطلاع سایر شرکا رسیده باشد. (ماده ۱۳۷ قانون تجارت)

 در فرض فوت یکی از شرکا زمینه برای انحلال شرکت فراهم می شود. در واقع اگر شرکای

باقیمانده و ورثه شریک متوفی نتوانند بر ادامه حیات شرکت توافق کنند شرکت منحل خواهد

شد. پس برای ادامه حیات شرکت هم نیاز به رضایت شرکا و هم رضایت ورثه می باشد و

ادامه حیات شرکت ماهیتا شبیه عمل حقوقی دوطرفه و توافق است. اما در صورتی که ی

کی از طرفین خواه شرکا و خواه ورثه با ادامه همکاری و حیات شرکت مخالفت نمایند

شرکت منحل خواهد گردید و از این حیث چون به اراده یکطرف شرکت منحل خواهد شد ماهیتا شبیه عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است. (ماده ۱۳۹

قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت

سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 ورثه ظرف یک ماه از تاریخ فوت بایستی رضایت یا عدم رضایت خود به بقاء شرکت

را اعلام نمایند. در صورت سکوت ورثه ظرف یک ماه از تاریخ فوت این سکوت حمل بر رضایت ایشان است. (ماده ۱۳۹ قانون تجارت)

مطابق قواعد عمومی حقوق قراردادها مستنبط از قانون مدنی و سایر مقررات، سکوت

علامت رضایت نیست. پس مقرره مربوط به سکوت ورثه متوفی در شرکت تضامنی که

محل بر رضایت شده است برخلاف قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی و یک استثنا

محسوب می گردد که به خاطر مبانی و اقتضائات خاص حقوق تجارت وضع گردیده است. (ماده ۱۳۹ قانون تجارت)

 در فرض محجوریت یکی از شرکا، زمینه برای انحلال شرکت فراهم می شود. در واقع

اگر شرکای باقیمانده و قیم شریک محجور نتوانند بر ادامه حیات شرکت توافق کنند

شرکت منحل خواهد شد. پس برای ادامه حیات شرکت هم نیاز به رضایت

شرکا و هم رضایت قیم محجور ورشکسته میباشد و ادامه حیات شرکت

ماهیتا شبیه عمل حقوقی دوطرفه و توافق است. اما در صورتی که یکی

از طرفین خواه شرکا و خواه قیم محجور با ادامه همکاری و حیات شرکت

مخالفت نمایند شرکت منحل خواهد گردید و از این حیث چون به اراده

یکطرف شرکت منحل خواهد شد ماهیتا شبیه عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است.

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی تبدیل شرکت

در فرض فوت یا محجوریت شریک متوفی یا محجور، چنانچه ورثه یا قیم

شریک مذکور با ادامه حیات شرکت موافقت نمایند در نفع و ضرر از زمان فوت یا حجر شریک خواهند بود ولی در صورتی با ادامه حیات شرکت مخالفت نمایند صرفا در منافع شریک خواهند بود. (ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت)

3- شرکت نسبی

 شرکت نسبی شرکتی است که بین حداقل دو شریک نسبی، برای امور تجارتی تشکیل شده و در صورت عدم کفایت دارایی های شرکت جهت پرداخت بدهی ها پس از انحلال شرکت، هریک از شرکا در مقابل طلبکاران به نسبت سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارد. در واقع هر شریک مسئول پرداخت قروض شرکت پس از انحلال به نسبت السهم الشرکه خویش در شرکت است. (ماده ۱۱۶ و ۱۲۴ ق تجارت)

مسئولیت شرکا شرکت نسبی در مقابل طلبکاران بعد از انحلال شرکت، نسبت به شرکت تضامنی ضعیف تر است، اما به نسبت شرکت های سرمایه (سهامی، تعاونی، مسئولیت محدود) سنگین تر است.

این شرکت جز شرکت های موضوعا تجارتی است، چرا که در تعریف آن  گفته شده است که برای امور تجارتی تشکیل شده باشد. منظور از امور تجارتی مواد ماده ۲ قانون تجارت می باشد. (عملیات ذاتأ تجارتی)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 سرمایه شرکت نسبی به سهم الشرکه تقسیم شده است، لذا از این جهت شرکتهای سهم الشرکه ای است نه سهامی

برخلاف شرکت سهامی که در آنها حداقل سرمایه تعیین گردیده است و شرکت نسبی حداقل سرمایهای معین نگردیده لذا با هر مبلغی قابل تشکیل است  حق رأی و حق سود هر شریک در شرکت به نسبت سهم الشرکه ای است که در شرکت دارد یعنی به نسبت سرمایه، مگر اینکه خود شرکا ترتیب دیگری مقرر نموده باشند.(ماده ۱۱۹ قانون تجارت)

 شرکا می توانند برای میزان مسئولیت و حق رأی و حق سود بین خود ترتیباتی

را توافق کنند اما نمی توانند یک یا چند تن از شرکا را به طور کلی از مسئولیت

معاف و یا از حق سود محروم نمایند. البته اشکالی ندارد که مسئولیت شریکی

را به حداقل برساننداما نمی توان مسئولیت را به صفر رسانید. هنگام تشکیل

شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و اوراق و اسناد صادره از شرکت بایستی در کنار نام شرکت عبارت «نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا ذکر شود.

 اگر عبارت نسبی و نام یکی از شرکا در کنار نام شرکت قید نگردد طلبکاران

شرکت حق دارند شرکا شرکت نسبی را شریک تضامنی تلقی کنند.

 شرط تشکیل شرکت نسبی تأدیه تمام آورده نقدی و تقویم و تسلیم تمام

آوردهی غیرنقد است. پس در شرکت نسبی تعهد به پرداخت یا آوردن مالی

در آینده جز سرمایه شرکت محسوب نمی شود و بایستی همه چیز فی

الحال تسلیم و پرداخت گردد. در غیراین صورت شرکت مزبور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکا و مدیران مربوطه در مقابل اشخاص ثالث در صورت وجود بدهی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 برای تقویم آورده غیرنقد در شرکت نسبی نیازی به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست و خود مؤسسین بنا بر نظر خود می توانند آورده غیرنقد را قیمت گذاری کنند

ثالثی که از حیث تقویم آورده غیرنقد به مبلغ غیرواقعی و یا برای بطلان شرکت به علت عدم رعایت شرایط تشکیل علیه شرکا دعوایی دارد تا ده سال از زمان تشکیل شرکت حق اقامه دعوا خواهد داشت. (ماده ۹۹ و ۱۰۱ قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

شرایط تهاتر در شرکت نسبی: اولا شرکت منحل شده باشد و دارایی آن کافی برای پرداخت دیونش نباشد ثانیا تهاتر به نفع شرکت باشد. (یعنی شخص از شرکت طلبکار و به شریک بدهکار باشد که این جا تهاتر به نفع شرکت است. اما اگر شخص بدهکار به شرکت و طلبکار از شریک باشد تهاتر رخ نخواد داد، چرا که به ضرر شرکت است.) (ماده ۱۳۰ قانون تجارت)

 لزومی ندارد که مدیر یا مدیران شرکت نسبی حتما عضو شرکت باشند. لذا مدیر یا مدیران شرکت نسبی ممکن است از بین شرکا و یا خارج از ایشان انتخاب گردند

مدت مدیریت مدیران در شرکت نسبی، سقف زمانی ندارد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد

در شرکت نسبی مدیران اصولا کلیه اختیارات نمایندگی شرکت را خواهند داشت

مگر اینکه اختیارات ایشان محدود شده باشد. لذا محدود کردن اختیارات مدیران

در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود. در واقع ثالث معامله کننده با شرکت نسبی بایستی قبلا اساسنامه را مطالعه کند تا از حدود اختیارات مدیر شرکت مطلع گردد چرا که تحدبید اختیارات مدیران در شرکت نسبی پذیرفته شده است.

 تقویم آورده های غیرنقد در شرکت نسبی نیاز به اتفاق آراء شرکا دارد.

 تصمیم به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا به شخص دیگر نیازمند اتفاق آراء است. (ماده ۱۲۳ قانون تجارت) 

 در صورت تصمیم یکی از شرکا به انجام تجارتی از نوع تجارت شرکت و یا عضویت در شرکتی که موضوع فعالیت آن مشابه شرکت اول است، این امر نیاز به اتفاق آراء شرکا دارد.(ماده ۱۳۴ قانون تجارت)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 تصمیم به تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی نیاز به اتفاق آرا(ماده ۱۳۵ قانون تجارت)

تصمیم به انحلال شرکت نسبی نیاز به اتفاق آراء شرکا دارد. (ماده ۱۳۶تجارت)

در صورت فوت یا حجر یکی از شرکا تصمیم به ادامه حیات شرکت نیاز به ای آراء شرکا دارد. (ماده ۱۳۹ قانون تجارت).

موارد انحلال شرکت نسبی عبارتند از: ۱- موضوع شرکت منتفی شده با انجام شده باشد.

۲- مدت شرکت به پایان رسیده باشد. ۳- در صورت ورشکستگی ۴- در صورت تراضی تمام شرکا

۵-در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کرده و دادگاه نیز آن

دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد با رعایت شرایط بند ج ماده ۱۳۶).

۶- در صورت فسخ با رعایت شرایط. (ماده ۱۳۷) ۷- در صورتی که طلبکار شخصی

یکی از شرکا نتوانسته باشد طلب خود را از دارایی شخصی شریک وصول کند

می تواند از دادگاه تقاضای انحلال نماید با رعایت شرایط. (ماده ۱۲۹)

۸- در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با رعایت شرایط (ماده ۱۳۸) ۹- در صورت فوت

یکی از شرکا و عدم توافق به ادامه حیات شرکت (ماده ۱۳۹) ۱۰- در صورت حجر یکی از شرکا و عدم توافق بر ادامه حیات شرکت. (ماده ۱۳۹ و ۱۴۰).

عبارت ماده ۱۲۷ قانون تجارت مبنی بر اینکه «به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد

از انحلال نیز می توان حکم داد» در مورد شرکت نسبی نیز جاری بوده و بدان

معنا است که اگر بنا بر دلایلی غیراز ورشکستگی شرکت وارد مرحله تصفیه

و انحلال شود، و بعدا مشخص شود که شرکت متوقف از پرداخت دیونش بوده است

می توان درخواست صدور حکم ورشکستگی نمود مشروط بر اینکه عملیات

انحلال و تصفیه منجر به تقسیم دارایی های شرکت و پایان شخصیت حقوقی نشده باشد.

چرا که تقسیم داراییها آخرین مرحله از مراحل انحلال و تصفیه بوده و منجر به پایان شخصیت حقوقی خواهد شد. (ماده ۱۲۷ قانون تجارت)

 

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای

ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 در فرضی که طبق ماده ۱۳۸ به علت ورشکستگی یکی از شرکا، مدیر تصفیهشریک

ورشکسته تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد سایر شرکا می توانند سهم آن

شریک از دارایی های شرکت را به مدیر تصفیه پرداخته و از انحلال جلوگیری نمایند

 طبق قانون حق فسخ برای شرکای شرکت تضامنی در شرکت نسبی نیز مفروض است

مگر اینکه این حق در اساسنامه از ایشان سلب شده باشد.  اعمال حق فسخ توسط

شریک منوط به رعایت دو شرط است نخست اینکه حق فسخ مزبور جهت اضرار به سایر

شرکا نباشد و دوم اینکه قصد اعمال حق فسخ از جانب شریک ۶ ماه قبل کتبا به اطلاع سایر شرکا رسیده باشد.

 در فرض فوت یکی از شرکا زمینه برای انحلال شرکت فراهم می شود. در واقع اگر

شرکای باقیمانده و ورثه شریک متوفی نتوانند بر ادامه حیات شرکت توافق کنند شرکت

منحل خواهد شد. پس برای ادامه حیات شرکت هم نیاز به رضایت شرکا و هم رضایت

ورته می باشد و ادامه حیات شرکت ماهیتا شبیه عمل حقوقی دوطرفه و توافق است.

اما درصورتی که یکی از طرفین خواه شرکا و خواه ورثه با ادامه همکاری و حیات شرکت

مخالفت نمایند شرکت منحل خواهد گردید و از این حیث چون به اراده یکطرف شرکت منحل خواهد شد ماهیتا شبیه عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است.

 ورثه ظرف یک ماه از تاریخ فوت باید رضایت یا عدم رضایت خود به بقاء شرکت را اعلام نمایند.

در صورت سکوت ورثه ظرف یک ماه از تاریخ فوت این سکوت حمل بر رضایت ایشان است.

 

(ماده ۱۳۹ قانون تجارت) (خلاف قواعد عمومی قراردادها چرا که طبق قواعد عمومی سکوت علامت رضایت نیست.)

 در فرض محجوریت یکی از شرکا زمینه برای انحلال شرکت فراهم می شود. در واقع اگر

شرکای باقیمانده و قیم شریک محجور نتوانند بر ادامه حیات شرکت توافق کنند رسم منحل خواهد شد. پس برای ادامه حیات شرکت هم نیاز به رضایت شرکا و هم – قیم محجور ورشکسته می باشد و ادامه حیات شرکت ماهیتا شبیه عمل حقوقی

دوطرفه و توافق است. اما در صورتی که یکی از طرفین خواه شرکا وخا ادامه همکاری و حیات شرکت مخالفت نمایند شرکت منحل خواهد گردید چون به اراده یکطرف شرکت منحل خواهد شد ماهیتا شبیه عمل حقوقی یکطرفه است.

 

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

به با محوریت شریک متوفی یا محجور، چنانچه ورثه یا قیم شرری مذکه با ادامه حیات شرکت

موافقت نمایند در نفع و ضرر از زمان فوت یا حجر شریک خواهند بود ولی در صورتی با ادامه

حیات شرکت مخالفت نمایند صرفا در منافعخواهند بود. (ماده ۱۳۹ قانون تجارت)

 همانگونه که ملاحظه نمودید، شرکت نسبی به غیر از نوع مسئولیت شرکا، در ا بقیه موارد کاملا

تابع شرکت تضامنی است. (ماده ۱۸۹ قانون تجارت)

 ۴- شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که بین حداقل یک شریک تضامنی و یک شریک

مسئولیت محدود، برای امور تجارتی تشکیل شده و در صورت عدم کفایت دارایی های شرکت

جهت پرداخت بدهی ها پس از انحلال شرکت، شریک یا شرکا ضامن در مقابل طلبکاران به

اندازه تمام بدهی های شرکت مسئولیت شخصی دارند. اما شریک یا شرکای با مسئولیت محدود

صرفا به اندازه و میزان مبلغ آورده (سهم الشرکه) در شرکت مسئول هستند. (ماده ۱۴۱ قانون تجارت)

 حداقل تعداد شریک لازم برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی دو شخص است.

این شرکت جز شرکت های موضوعا تجارتی است چرا که در تعریف آن گفته شده است که برای امور تجارتی تشکیل شده باشد. نکته ۳۵۹: منظور از امور تجارتی موارد مندرج در ماده ۲ قانون تجارت می باشد. (عملیات

ذاتأ تجارتی)

 سرمایه شرکت مختلط غیرسهامی به سهم الشرکه تقسیم شده است، لذا از این جهت جز شرکتهای سهم الشرکهای است نه سهامی

برخلاف شرکت سهامی که در آنها حداقل سرمایه تعیین گردیده است در شرکت مختلط غیرسهامی حداقل سرمایه ای معین نگردیده لذا با هر مبلغی قابل تشکیل است.

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 حق رای و حق سود هر شریک در شرکت به نسبت سهم الشرکه ای است که درشرکت دارد یعنی به نسبت سرمایه، مگر اینکه خود شرکا ترتیب دیگری مقرر نموده باشند.(ماده ۱۱۹ ق تجارت)

 شرکا می توانند برای میزان مسئولیت و حق رأی و حق سود بین خود ترتیباتی را توافق کنند

اما نمی توانند یک یا چند تن از شرکا را به طور کلی از مسئولیت معاف و یا از حق سود محروم نمایند. البته اشکالی ندارد که مسئولیت شریکی را به حداقل برسانند اما نمی توان مسئولیت را به صفر رسانید.

 هنگام تشکیل شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و اوراق و استاد صادره از شرکت بایستی

در کنار نام شرکت عبارت «مختلط غیرسهامی» و لااقل اسم یکی ازشرکا ضامن ذکر شود.

 اگر عبارت مختلط غیرسهامی و نام یکی از شرکا در کنار نام شرکت قید نگردد طلبکاران شرکت

حق دارند کل شر کا شرکت مختلط را شریک تضامنی تلقی کنند.

 شرط تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی تأدیه تمام آورده نقدی و تقویم و تسلیم تمام اوردهی

غیر نقد است. پس در شرکت مختلط غیرسهامی تعهد به پرداخت یا آوردن مالی در اینده جز سرمایه شرکت محسوب نمی شود و بایستی همه

چیز فی الحال تسلیم و پرداخت گردد. در غیر این صورت شرکت مزبور باطل و از درجه اعتبار

ساقط بوده و شرکا و مدیران مربوطه در مقابل اشخاص ثالث در صورت وجود بدهی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی انحلال شرکت

برای تقویم آورده غیرنقد در شرکت مختلط غیر سهامی نیازی به اخذ نظرکارشناس رسمی دادگستری نبوده و خود مؤسسین بنا بر نظر خود می توانند آورده غیرنقد را قیمت گذاری کنند. (برخلاف شرکتهای سهامی عام و خاص)

 ثالثی که از حیث تقویم آورده غیرنقد به مبلغ غیرواقعی و یا برای بطلان شرکت علت

عدم رعایت شرایط تشکیل علیه شرکا دعوایی دارد تا ده سال از زمان تشکیلشرکت حق اقامه دعوا خواهد داشت.

شرایط تهاتر در شرکت مختلط غیرسهامی: اولا شرکت منحل شده باشد و در آن کافی برای پرداخت دیونش نباشد ثانیا تهاتر به نفع شرکت باشد. (یعنی شخص شرکت طلبکار و به شریک بدهکار باشد که این جا تهاتر به نفع شرکت است. اما اگر شخه بدهکار به شرکت و طلبکار از شریک باشد تهاتر رخ نخواد داد، چرا که به ضرر شرکتاست.) (ماده ۱۵۹ و ۱۳۰ قانون تجارت)

حق اداره مدیریت شرکت مختلط غیرسهامی مختص شرکای ضامناست.. (ماده ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون تجارت)

 شرکای با مسئولیت محدود اگرچه نمی توانند به عنوان مدیر برای شرکت مبادرت

به انجام معامله نمایند اما می توانند از طرف شرکت و به عنوان وکیل مبادرت به انعقاد معامله بنمایند. (ماده ۱۴۶ قانون تجارت)

 

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

مدت مدیریت در شرکت مختلط سقف زمانی ندارد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

 در شرکت مختلط مدیران اصولا کلیه اختیارات نمایندگی شرکت را خواهند

داشت مگر اینکه اختیارات ایشان محدود شده باشد. لذا محدود کردن اختیارات مدیران

در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود. در واقع ثالث معامله کننده با شرکت

مختلط بایستی قبلا اساسنامه را مطالعه کند تا از حدود اختیارات مدیر شرکت مطلع گردد چرا که تحدید اختیارات مدیران در این شرکت پذیرفته شده است.

 شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می توانند از روی

دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهند. (ماده ۱۴۷ قانون تجارت)

 تصمیم به انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا (خواه تضامنی و خواه مسئولیتمحدود) به شخص دیگر نیازمند اتفاق آراء است..

موارد انحلال شرکت مختلط غیرسهامی عبارتند از: ۱- موضوع شرکت منتفی شده یا انجام شده باشد.

۲- مدت شرکت به پایان رسیده باشد. 3- در صورت ورشکستگی ۴- در صورت تراضی تمام شرکا

۵-در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کرده و دادگاه نیز آن

دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد با رعایت شرایط (بند ج ماده ۱۳۶).

۶- در صورت فسخ با رعایت شرایط. (ماده ۱۳۷) ۷در صورتی که طلبکار شخصی

یکی از شرکا نتوانسته باشد طلب خود را از دارایی شخصی شریک وصول کند

می تواند از دادگاه تقاضای انحلال نماید با رعایت شرایط.(ماده ۱۲۹)

۸- در صورت ورشکستگی یکی از شرکای ضامن با رعایت شرایط (ماده ۱۳۸)

۹- در صورت فوت یکی از شرکای ضامن و عدم توافق به ادامه حیات شرکت (ماده ۱۳۹)

۱۰- در صورت حجر یکی از شرکای ضامن و عدم توافق بر ادامه حیات شرکت. (ماده ۱۳۹ و ۱۴۰) (ماده ۱۶۱ قانون تجارت)

 مرگ، محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود. (ماده ۱۶۱ قانون تجارت)

۵- شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که بین حداقل یک شریک تضامنی

و یک عده شریک سهامی و برای امور تجارتی تشکیل شده و در صورت

عدم کفایت داراییهای ارت جهت پرداخت بدهی ها پس از انحلال شرکت، شریک یا شرکا ضامن در مقابل طلبکاران به اندازه تمام بدهی های شرکت مسئولیت شخصی دارند. اما شریک یا شرکای اسامی محدود صرفا به

اندازه و میزان مبلغ آورده (سهام) در شرکت مسئول هستند.

(ماده 162” قانون تجارت) شرط تشکیل آن تعهد تمام سرمایه

و پرداخت حداقل یک سوم آن لام و تسلیم سرمایه غیرنقدی است.

(ماده ۱۷۶، ۳۸، ۳۹ و ۵۰ قانون تجارت) حداقل اعضای شرکت مختلط سهامی حداقل ۴ نفر است.

 

 سرمایه شرکت مختلط سهامی به دو بخش سهم الشرکه ای و سهامی می گردد. شریک یا شرکای ضامن که سرمایه ایشان سهم الشرکه نام دارد و

شرکای سهامی که سرمایه شان به شکل سهام درآمده است.

 این شرکت جز شرکت های موضوعا تجارتی است چرا که در تعریف آن گفته شده است که

برای امور تجارتی تشکیل شده باشد.

منظور از امور تجارتی، موارد مندرج در ماده ۲ قانون تجارت می باشد. (عملیاتذاتا تجارتی)

حق رأی و حق سود هر شریک در شرکت به نسبت سهم الشرکه ای است که درشرکت دارد یعنی به نسبت سرمایه، مگر اینکه خود شرکا ترتیب دیگری مقرر نموده باشند. (ماده ۱۱۹ قانون تجارت)

 شرکا می توانند برای میزان مسئولیت و حق رأی و حق سود بین خود ترتیباتی را توافق کنند

اما نمی توانند یک یا چند تن از شرکا را به طور کلی از مسئولیت معاف و یا از حق سود محروم

نمایند. البته اشکالی ندارد که مسئولیت شریکی را به حداقل برسانند اما نمی توان مسئولیت را به صفر رسانید. 

هنگام تشکیل شرکت و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها و اوراق و اسناد صادره از شرکت بایستی

در کنار نام شرکت عبارت «مختلط سهامی» و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن ذکر شود. (ماده ۱۶۳ قانون تجارت)

حق اداره شرکت های مختلط سهامی مختص شرکای ضامن است.

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

تشکیل هیات نظار مرکب از سه نفر از شرکا، در شرکت مختلط سهامی اجباری است بوده و

این هیات را مجمع عمومی شرکاء بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور

شرکت معین می کند. اولین هیات نظار برای یکسال انتخاب خواهند شد. (ماده ۱۶۵ قانون تجارت) .

مشابه مسئولیت بازرسان متعدد در شرکت سهامی (ماده ۱۵۴ لایحه ۱۳۴۷)، مسئولیت هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود و مختلط سهامی

نیز تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. یعنی در صورت بروز مسئولیت، مسئولیت هیات نظار اشتراکی است

نه تضامنی، (مگر در خصوص بطلان شرکت، که طبق حکم قانون در کلیه شرکتها کسانی که بطلان شرکت یا عملیات شرکت مستند به آنها است در قابل ثالث و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.) (ماده ۱۰۱ قانون تجارت و مواد ۲۷۰ و ۲۷۳ لایحه(۱۳۴۷

 مدت مدیریت مدیران در شرکت مختلط سقف زمانی ندارد مگر اینکه در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

 در شرکت مختلط سهامی مدیران اصولا کلیه اختیارات نمایندگی شرکت را خواهند داشت

مگر اینکه اختیارات ایشان محدود شده باشد. لذا محدود کردن اختیارات مدیران در مقابل

اشخاص ثالث قابل استناد خواهد بود. در واقع ثالث معامله کننده با شرکت مختلط سهامی

بایستی قبلا اساسنامه را مطالعه کند تا از حدود اختیارات مدیر شرکت مطلع گردد چرا که تحدید اختیارات مدیران در این شرکت پذیرفته شده است

 موارد انحلال شرکت مختلط سهامی

عبارتند از ۱- موضوع شرکت منتفی شده یاانجام شده باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت شرکت به پایان رسیده باشد.

3- در صورت ورشکستگی شرکت ۴- در صورت تصمیم مجمع عمومی به شرطی

که این حق برای مجمع مذکور در اساسنامه درج شده باشد.

۵- بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن

(در صورت بروز اختلاف در این فرض که تعیین تکلیف خواهد کرد)

۶- در صورت تراضی تمام شرکا ۷- در صورت فوت یکی از شرکای ضامن

(به شرط درج در اساسنامه و عدم توافق به ادامه حیات شرکت بین ورثه متوفی و شرکا.

۹- در صورت حجر یکی از شرکای ضامن (به شرط درج در اساسنامه) و عدم توافق

بر ادامه حیات شرکت بین قیم شریک محجور و شر کاء. (ماده ۱۸۱ قانون تجارت)

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی تغییر استراتژی شرکت تجاری

6- شرکتهای تعاونی

راهنمای ثبت شرکت ثبت شرکت تهران ثبت شرکت تهران               300x212

راهنمای ثبت شرکت

 در رابطه با شرکتهای تعاونی با سه دوره قانون گذاری مواجه هستیم . دوره نخست؛ مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت ۱۳۱۱

است که به موجب قوانین بعدی نسخ گردیده است. دوره دوم؛ مربوط به قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است

به موجب قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ در مواردی نسخ گردیده است. دوره سوم؛ مربوط به قانون بخش تعاون

جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه آن مصوب | ۱۳۷۷ است که قانون حاکم بر شرکتهای تعاونی بوده

اما در مواردی که این قانون سکوت نموده باشد می توان به قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۵۰ مراجعه نمود.

 همان گونه که مستحضر هستید مطابق قانون اساسی نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی

تقسیم می گردد. که طبق قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، اهداف و اصول حاکم بر بخش تعاون، عبارتند از: ایجاد و تأمین

شرایط و امکانات کار برای همه

به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری

از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت،

قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار،

احتکار، تورم و اضرار به غیر، توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون

عمومی بین همه مردم

 در قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نشده است و صرفا در ماده ۱ به اهداف بخش تعاون (شامل شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی اشاره شده است. لذا برای تعریف شرکتهای تعاونی بایستی به

قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ مراجعه نمود که شرکتهای تعاونی را این گونه تعریف می کند: ” شرکت تعاونی شرکتی است

که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود و اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل

و همکاری این موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود. »

با توجه به اهداف و اصول خاص حاکم بر شرکتهای تعاونی و اهدافی همچون حمایت از اقشار کم درآمد، وزارت تعاون،

کار و رفاه اجتماعی بر این شرکتها نظارت داشته و قانون گذار یکسری معافیت ها و مزایا همچون معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، اعطای تسهیلات خاص و امکان اخذ وام های بدون بهره را برای شرکتهای تعاونی وضع نموده است.

 شرکت تعاونی برای تشکیل و تأسیس و ثبت نیازمند اخذ مجوز از وزارت تعاون است. (شرکت سهامی عام نیز جهت تشکیل و ثبت نیازمند اخذ مجوز از سازمان بورساوراق بهادار است.)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 با توجه به مقررات مفصل شرکتهای تعاونی راجع به نحوه تشکیل، اصول حاکم، نظارت وزارت تعاون، تعریف وظایف

و حدود اختیارات ارکان شرکت تعاونی، مجامع عمومی عادی و فوق العاده، هیأت مدیره، بازرس و مدیرعامل از سویی

و مسئولیت محدود اعضای این شرکت از سوی دیگر، شرکت تعاونی قالب شرکتی بسیار مناسبی برای فعالیتهای

نیازمند سرمایه سنگین و تعداد بالایی از سهامداران است.

شرط تشکیل شرکت تعاونی تادیه حداقل یک سوم سرمایه و تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی است.

(ماده ۵۹ قانون بخش تعاون ۱۳۷۰) همچنین تمام یا حداقل ۵۱ سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی

قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها،

شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۴ از راه وام

بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط،

فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

 دولت و سازمانهای دولتی و عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی مربوطه به ! آنها نمی توانند

عضو شرکت تعاونی باشند و صرفا حق دارند در قبال وام و تسهیلات مبادرت به تأمین مالی و کمک به تعاونی ها بنمایند.

نکته ۴۰۰: در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکت تعاونی شریک می شوند ظرف

مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت مشخص خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت

به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. (تبصره ماده ۱۷ ق.ب.ت)

ثبت شرکت در تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها

با شماره 26116691 تماس بگیرید

به موجب قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، در شرکت تعاونی تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست

اما تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده الزامی است. (درشرکت سهامی خاص نیز تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست.)

اگرچه برای تشکیل شرکت تعاونی نیازی به مجمع عمومی مؤسس نیست اما مؤسسین تحت عنوان هیأت

مؤسس اقدامات اولیه جهت تشکیل شرکت را انجام میدهند. هیأت مؤسس عده ای از اعضای واجد شرایط هستند که اقدام به تأسیس تعاونی مینمایند.

 وظیفه هیأت مؤسس عبارت است از تهیه و پیشنهاد اساسنامه (نه تصویب)، دعوت اعضا واجد شرایط و تشکیل اولین مجمع عمومی

 جهت تشکیل شرکت تعاونی اساسنامه آن بایستی به تصویب اولین مجمع عمومی اعادی برسد. (در شرکت سهامی وظیفه تصویب اساسنامه به عهده مجمع عمومی مؤسساست.)

 

 شرکتهای تعاونی بایستی مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند: 1- صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس

و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان ۲- اساسنامه مصوب مجمع عمومی

۳- درخواست کتبی ثبت ۴- طرح پیشنهادی

و ارائه مجوز وزارت تعاون. ۵- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه. ۶- مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.

اداره ثبت شرکتها نیز موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی ها نماید. (ماده ۵۱ و ۵۲ قانون ب.ت)

 مندرجات الزامی اساسنامه تعاونی عبارتند از: ۱. نام شرکت با قید کلمه تعاونی 2-هدف، ۳. موضوع، ۴. نوع،

۵. حوزه عملیات، ۶ مدت، ۷. مرکز اصلی عملیات و نشانی، ۸ میزان سرمایه، ۹. مقررات مربوط به عضو، ۱۰. ارکان، ۱۱. مقررات مالی و کار، ۱۲.انحلال و تصفیه.

تابعیت شرکتهای تعاونی باید ایرانی باشد و تغییر تابعیت شرکتهای تعاونیممنوع است.

 برخلاف شرکت سهامی که در آنها حداقل سرمایه تعیین گردیده است در شرکت تعاونی حداقل سرمایه ای

معین نگردیده لذا با هر مبلغی قابل تشکیل می باشد.

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی تغییر آدرس شرکت

حداقل اعضای شرکت تعاونی ۷ نفر می باشد که ممکن است شخص حقیقییا حقوقی باشند. (تبصره ماده ۲ قانون شرکتهای تعاونی)

 همچون شرکت های سهامی، سرمایه در شرکتهای تعاونی به قطعات متساوی به نام سهام تقسیم گردیده

و مسئولیت اعضای شرکت تعاونی نیز همچون سهامداران در شرکتهای سهامی، محدود به مبلغ اسمی سهام ایشان است. به همین جهت شرکت تعاونی در دسته بندی شرکتها در گروه شرکتهای سرمایه قرار می گیرد و اعضای شرکت در قبال بدهی های شرکت پس از انحلال مسئولیت شخصی نخواهند داشت.

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها

با شماره 26116691 تماس بگیرید

 سهام شرکت های تعاونی صرفا با نام بوده و در شرکتهای تعاونی سهام بی ناموجود ندارد. 

برخلاف سایر شرکتها که نظام تصمیم گیری در آنها بر اساس اکثریت سرمایهاست (یعنی هر شریک یا سهامدار به

اندازه و نسبت سرمایه خود در شرکت حق رأی خواهند داشت) در شرکت تعاونی هر عضو بدون توجه به میزان سهم و سرمایه وی در شرکت تنها یک حق رأی خواهد داشت. (ماده ۷ قانون شرکت های تعاونی در واقعملاک تصمیم گیری در شرکت تعاونی اکثریت عددی است نه سرمایه ای

نقل وانتقال سهام در شرکت تعاونی بین اعضاء به یکدیگر آزاد بوده و نمی توان حق نقل وانتقال را منوط به موافقت

مراجعی نمود. در خصوص انتقال به اشخاصی خارج از الاعضاء، اعضاء جدیدالورود بایستی شرایط عضویت

در تعاونی را داشته باشند

 اعضاء شرکت تعاونی هرگاه بخواهند حق خروج دارند. البته اگر عضوی که خارج 

می شود جز اعضاء متخصص باشد موظف است شش ماه قبل از خ شرکت برساند و الا در صورت بروز خسارت به شرکت

بایستی ضرر وارده را جبران نماید (ماده ۱۲ قانون بخش تعاون) 

 در مواردی بنا بر گزارش یکی از اعضای هیات مدیره یا یکی از بازرسان مجمع عمومی عادی می تواند اخراج عضو را

تصویب نماید که این موارد عبارتند ان. دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون، ۲. عدم رعایت مقررات اساسنامه

تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشت، در | روز از تاریخ اخطار دوم،

۳. ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند اظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا ۴، اعمالی

که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا اینکه ۵. عضو با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

 در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی

شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعداد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد. (ماده ۶ قانون شرکتهای تعاونی)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها

با شماره 26116691 تماس بگیرید

در صورت خروج عضو بایستی ارزش سهام وی ظرف یکسال از تاریخ خروج پرداخت گردد. در صورت لغو عضویت به

سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیهحقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده

محاسبه و به تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورته ان حداکثر ظرف مدت 3 ماه پرداخت میشود.

 وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از: تصویب اساسنامه، انته انتخاب بازرس یا بازرسان، رسیدگی و اتخاذ تصمیم

درباره ترازناه و سایر گزارش های مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و

تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره،

اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه، اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درامد و تقسیم

آن طبق اساسنامه، تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

توجه داشته باشید اگرچه اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه در شرکت تعاونی به عهده مجمع عمومی

عادی است اما تصمیمات راجع به تغییر سایر مندرجات اساسنامه به عهده مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ثبت شرکت در تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها

با شماره 26116691 تماس بگیرید

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی عبارت است از: تغییر مواد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت

به عزل اعضای هیأت مدیره، تصمیم گیری نسبت به قبول استعفای هیأت مدیره، انحلال تعاونی، ادغام تعاونی

اعضاء هیأت مدیره شرکت تعاونی لزوما بایستی از بین اعضاء تعاونی و با رأی اکثریت نسبی اعضاء انتخاب شوند.

 مدت دوران تصدی اعضای هیأت مدیره ۳ سال و برای دو دوره متوالی قابلتمدید است. البته افرادی که

موفق به کسب دو سوم آراء بشوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده ۳۶ قانون بخش تعاون

۱۳۷۰ مستثنی هستند. (تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰) نکته تنها مدیرانی که در

قانون تجارت برای ایشان هم حداقل و هم حداکثر تعداد تعیین شده است هیأت مدیره شرکت تعاونی

می باشند که حداقل تعداد ایشان ۳ و حداکثر تعداد آنها ۷ عضو اعلام شده است

در شرکت تعاونی بر خلاف سایر شرکتها، معادل یک سوم تعداد اعضای هیأت مدیره باید

عضو علی البدل تعیین گردد. (ماده ۳۶ ق.ب.ت) 

وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت تعاونی عبارت اند از: ۱- دعوت مجامع عمومی

(عادی – فوق العاده). ۲ – اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.۳ – نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و

 پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی. ۴ – قبول درخوام تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء

به یکدیگر و دریافت استون مدیره. ۵ – نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمه تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به م اتخاذ تصمیم. 6 – تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در . عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت

شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 در سایر شرکتهای تجارتی قانون گذار الزامی برای تعیین مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به

عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت قرار نداده است اما در عمل تعیین مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکتمبدل به یک رویه عملی بین سایر شرکت ها شده است.

 مدیرعامل شرکت تعاونی توسط اعضای هیأت مدیره و برای دو سال انتخابمی شود.

بازرس یا بازرسان شرکت توسط مجمع عمومی عادی و برای مدت ۱ سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد

بازرس یا بازرسان برای دوره های متوالی نیز بلامانع استحداقل تعداد بازرسان شرکت ۱ نفر می باشد.

 موارد انحلال شرکت تعاونی عبارت است از: انقضاء مدت شرکت، ورشکستگی تصمیم مجمع عمومی

فوق العاده، کاهش تعداد اعضاء از حداقل مقرر (۷نفر)، توقف بی اسال فعالیت شرکت بدون عذر موجه، عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه، و مقررات مربوطه پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال توسط وزارت تعاون

 تعاونی های تولید، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوطارزی دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات،

صنعت، معدن، عمران شهر و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند. (ماده ۲۷ ق.ب.ت)

تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی

کاهش قیمتها تأمین می نمایند.

 تعاونی های تولیدی و توزیعی را تعاونی متعارف نیز می گویند. (بند ۸ قانون اجرایسیاست های کلی اصل

۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶) 

طبق قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰ انواع شرکتهای تعاونی عبارتند از تعاونی تولید و تعاونی

توزیع و مصرف، اما به موجب قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دو نوع تعاونی سهامی عام و تعاونی فراگیر ملی نیز توسط قانون گذار تعریف شده اند. (ماده ۲۶ قانون بخش تعاون و بنده و بند ۱۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق اساسی)

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی ثبت شرکت

شرکت تعاونی سهامی عام

ثبت شرکت در تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت

شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 

شرکت تعاونی سهامی عام،

نوعی شرکت سهامی است که با رعایت قانون تجارت (لایحه ۱۳۴۷) و

محدودیت های مذکور در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل می شود.

تفاوت شرکت تعاونی سهامی عام با شرکت سهامی عام در مزایا، معافیت ها و تشویقات و تسهیلاتی است که قانون برای شرکت تعاونی سهامی عام مقرر نموده ولی برای شرکت سهامی عام چنین شرایطی وجود ندارد. نکته ۴۳۹: همچنین سهام شرکت تعاونی سهامی عام صرفا با نام است، در حالی که در شرکت سهامی سهام ممکن است با نام یا بینام باشد. لذا از این جهت تعاونی سهامی عام شبیه شرکت تعاونی متعارف است.)

تفاوت تعاونی سهامی عام با شرکتهای تعاونی متعارف این است که در شرکتهای تعاونی سهامی عام سرمایه،

نقش مهمی دارد و چون طبق مقررات شرکت سهامی عام اداره می شود، اکثریت ها سرمایه ای هستند اما

در شرکتهای تعاونی متعارف شخصیت اعضا مهم بوده و اکثریت عددی ملاک عمل است نه اکثریت سرمایه .

لذا همان طور که بیان گردید در شرکت تعاونی متعارف هر عضو تنها یک رای دارد اما در شرکت تعاونی

سهامی عام، آراء بر اساس تعداد سهام است. همچنین سهام شرکت تعاونی سهامی عام قابل عرضه

در بورس است اما سهام شرکتهای تعاونی متعارف قابل عرضه در بورس نیست.

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها

با شماره 26116691 تماس بگیرید

 طبق ماده ۱۲ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۶ در شرکتهای تعاونی سهام عام اشخاص حقیقی ن

می تواند بیش از نیم درصد از سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام :

اشخاص حقوقی نیز نمی توانند بیش از ۵ درصد سهام شرکت تعاونی سهامی عام را تمی کنند

مگر اینکه شرکت تملک کننده خود تعاونی سهام عام یا فراگیر ملی باشد که تا به ٪۱۰ حق تملک خواهد داشت.

شرکت تعاونی فراگیر ملی

تعاونی فراگیر ملی قالب جدید به حساب نمی آید. چرا که به موجب بند قانون اجرای اصل ۴۴ مصوب

۱۳۸۶، ممکن است در قالب تعاونی متعارف یا تعاونی سهامی عام تشکیل شود و لذا قالب مشخصی ندارد.

طبق تعریف ارائه شده شرکت تعاونی فراگیر ملی، نوعی شرکت تعاونی متعارف یا سهامی عام است که

برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل

٪۷۰ اعضاء آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

 

 دقت داشته باشید تعاونی فراگیر ملی ممکن است متعارف باشد، که طبق قانون بخش تعاون اداره می شود و

هر عضو تنها یک حق رأی دارد و یا ممکن است تعاونی سهامی عام باشد، که اکثریت آن سرمایه ای است و هر عضو به میزان سرمایه اش حق رأی دارد.

 ۷- ثبت شرکت تهران  -شرکتهای سهامی عام و خاص

ثبت شرکت در تهران ثبت شرکت تهران ثبت شرکت تهران                  300x218

ثبت شرکت تهران

 شرکت سهامی شرکتی است

که سرمایه آن به قطعات مساوی ای به نام سهم تقسیم شده است و مسئولیت

هر سهامدار صرفا به میزان مبلغ اسمی سهام وی در شره است، شرکتهای سهامی به دو نوع عام و خاص تقسیم

می گردند. (ماده ۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷)

 

شرکتهای سهامی شکلا تجارتی هستند. یعنی چه موضوع فعالیت آنها امورتجارتی مندرج در ماده ۴ قانون تجارت باشد

و چه سایر امور غیر تجارتی باشد، شرکت سهامی شرکت تجارتی (بازرگانی محسوب می گردد. (ماده ۲ لایحه ۱۳۴۷).

مراقب باشید این بدان معنا نیست که هر فعالیتی شرکت سهامی انجام بدهد فعالیت تجارتی است. به عنوان مثال

شرکت سهامی ممکن است امور خیریه نیز انجام داده یا اموال غیرمنقول خرید و فروش کند که در این فروض امور

خیریه و معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی نیستند. در واقع ماده ۲ لایحه در مقام بیان تاجر بودن شرکت

سهامی است نه در مقام بیان تجارتی بودن هر عملی که انجام میدهد، چرا که بعضی اعمال به هیچ وجه

تجارتی نیستند مثل امور خیریه و معاملات غیرمنقول

 شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن هنگام تأسیس توسط مؤسسین تأمین می گردد.

(ماده ۴ لایحه ۱۳۴۷) طبق ماده ۲۰ لایحه ۱۳۴۷، برای تشکیل شرکت سهامی خاص موسسین باید سی

و پنج درصد از سرمایه شرکت را نقدا تامین و مابقی را نیز تعهد نمایند. البته این حداقل است، یعنی

موسسین می توانند مبلغ بیشتری نیز بپردازند و یا اساسا صد در صد سرمایه را در بدو تاسیس تادیه نمایند.

شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی عمومی شرکتی است که هنگام تأسیس بخشی از سرمایه

آن توسط مؤسسین و بخش دیگر آن نیز از طریق مراجعه به عموم تأمین می گردد. (ماده ۴ لایحه ۱۳۴۷)

طبق ماده ۱۶ لایحه ۱۳۴۷، برای تاسیس شرکت سهامی باید لااقل ۳۵ درصد از سرمایه آن توسط موسسین

وپذیره نویسان نقدا تادیه شده باشد و مابقی آن نیز تعهد شده باشد.

ثبت شرکت سهامی عام ثبت شرکت تهران ثبت شرکت تهران                  300x198

ثبت شرکت سهامی عام

 

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی خاص ۱ میلیون ریال و برای شرکتسهامی عام ۵ میلیون ریال است. (ماده ۵ لایحه ۱۳۴۷) در سایر شرکت های تجارتی قانون دار حداقل سرمایه ای برای تاسیس شرکت تعییین نکرده است

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها

با شماره 26116691 تماس بگیرید

 از جمله شرایط مشترک تشکیل شرکت های سهامی عام و خاص تأدیه حداقل ۳۵ درصد از کل سرمایه شرکت

به شکل نقد است. (ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۲۰ لایحه ۱۳۴۷)

 چنانچه بعد از تأسیس، سرمایه شرکتهای سهامی عام از از ۵ میلیون ریال و است سهامی خاص

از ۱ میلیون ریال پایین تر بیاید، شرکت بایستی ظرف یکسال افزایش سرمایه داده یا شرکت را

به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل نماید و الا هر ذینفع می تواند

انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار تقاضا نماید. (ماده ۵ لایحه) مراقب باشید فی اماده ۵ لایحه

با ماده ۱۴۱ لایحه (کاهش اجباری اشتباه گرفته نشود. در ماده ۵ سا به زیر حداقل قانونی رسیده است

اما در ماده ۱۴۱ نیمی از سرمایه شرکت از میان رفته است و شرکت یا باید کاهش سرمایه اجباری بدهد

یا اعلام انحلال کند. نکته ۴۵۱: حداقل تعداد سهامداران لازم برای تشکیل شرکت سهامی خاص ۳ نفر و

شرکت سهامی عام ۵ نفر است. (ماده ۳ و ۱۰۷ لایحه ۱۳۴۷) قانون گذار در ماده ۳ لایحه به طور مطلق

اعضای شرکت سهامی را حداقل ۳ شخص اعلام نموده است اما منطوق و مفهوم ماده ۱۰۷، شرکت

سهامی عام را از ماده ۳ خارج نموده است. لذا حداقل اعضای شرکت سهامی خاص طبق ماده ۳

و حداقل اعضای شرکت سهامی عام طبق ماده ۱۰۷ تعیین گردیده است.

 در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم حداکثر ده هزار ریال خواهد بود.

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی جنبه های قانونی و روش ایجاد یک شرکت در ایران

اما در شرکت سهامی خاص محدودیتی برای مبلغ اسمی سهام وجود ندارد. (ماده ۲۹ لایحه ۱۳۴۷) ب

ه همین علت افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی خاص با محدودیتی

مواجه نیست اما در شرکت سهامی عام افزایش مبلغ اسمی سهام تنها تا سقف هر سهم ۱۰ هزار ریال

امکان پذیر است. نکته ۴۵۳: در شرکت سهامی عام نقل وانتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران

یامجامع عمومی بشود. (ماده ۴۱ لایحه ۱۳۴۷) چنین شرطی باطل و بلا اثر است.

 در شرکت سهامی خاص نقل وانتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران با مجامع بشود. چنین

شرطی صحیح و نافذ است و اگر سهامداری بدون اخذ مجوز سهام خود را منتقل نماید، این انتقال غیرنافذ

بوده و رد و تنفیذ آن بنا بر مورد بر عهده مرجھی است که صالح به اعطای اجازه به سهامدار بوده است.

(طبق ماده ۴۱ لایحه، مرجع مذکورممکن است مدیران با مجمع عمومی باشند.)

 

 مراحل تشکیل شرکت سهامی عام عبارتند از

1-مؤسسین ۲۰٪ از کل سرمایه شرکت را تعهد نمایند. (ماده ۶ لایحه) ۲- مؤسسین ۳۵ درصد

از بیست درصد تعهد شده را در حساب بانکی شرکت در شرفتأسیس نزد یکی از بانکها سپرده گذارند.

(یعنی تادیه نمایند.) (ماده ۶ لایحه) ۳- موسسین اظهارنامه ماده ۷ را به همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی

به اداره ثبت شرکتها تحویل می دهند. (ماده ۶ لایحه) (اظهارنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی

و طرح اساسنامه باید به امضای کلیه موسسین رسیده باشند.) ۴- سازمان بورس اوراق بهاردار

و سپس مرجع ثبت شرکتها پس از بررسی مدارک، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به

مؤسسین خواهند داد. (ماده ۱۰ لایحه) ۵- مؤسسین اقدام به انتشار و آگهی اعلامیه

پذیره نویسی می نمایند. (ماده ۱۱ لایحه) | ۶- علاقه مندان (پذیره نویسان) ظرف مهلت

مقرر در اعلامیه پذیره نویسی (حداکثر 1 ماه) به

بانک مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضاء و مبالغ لازم را تأدیه نمایند. (ماده ۱۲ لایحه) ۷- پس از انقضای

مهلت پذیره نویسی و در صورت تمدید (حداکثر تا ۱ ماه و تا یکبار) مؤسسین احراز بررسی و مینمایند که

مجموعا ۳۵٪ از کل سرمایه شرکت نقدأ تأدیه شدهاست. (ماده ۱۶ لایحه) ۸- دعوت و تشکیل مجمع عمومی

مؤسس جهت بررسی صحت پذیره نویسی و تأدیه ۳۵٪ از سرمایه شرکت، تصویب اساسنامه، تعیین روزنامه

کثیرالانتشار شرکت و تعیین اولینمدیران و بازرسان شرکت. (ماده ۱۷ لایحه) – قبول کتبی سمت توسط مدیران

و بازرسان شرکت. (ماده ۱۷ لایحه) (لحظه تشکیلشرکت)

امکان ارائه آورده غیرنقد صرفا از جانب مؤسسین پذیرفته شده است و پذیره نویسانلزوما بایستی مبلغ تعهد

خود را صرفا به شکل نقد پرداخت نمایند. (ماده ۶لایحه) 

برخلاف سایر شرکتها در شرکتهای سهامی عام و خاص در صورتی که مؤسسین آورده غیرنقد داشته باشند

این آورده بایستی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود و شرکت نمی تواند مبلغی بیش

از آنچه کارشناس قیمت گذاری نموده است را در سرمایه شرکت و اساسنامه ذکر کند.  لحظه تشکیل

شرکت سهامی عام و خاص لحظه قبول سمت به شکل کتبی توسط مدیران و بازرسان است.

(ماده ۱۷ و ۲۰ لایحه) نکته ۴۵۹: فرآیند تشکیل شرکت سهامی خاص نیز همچون سهامی عام است

با این تفاوتکه مراحل پذیره نویسی و مراجعه به عموم برای تامین مالی در آن راه ندارد. (ماده ۲۰ الایحه)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه

ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

 تا شرکت به ثبت نرسد امکان استفاده از وجوه پرداختی در حساب بانکی برای

شرکت مقدور نیست.(ماده ۲۲ لایحه) هنگام افزایش سرمایه نیز تا افزایش سرمایه شرکت

به ثبت نرسد، امکان استفاده از وجوه مذکور توسط شرکت و توقیف آن توسط طلبکاران شرکت وجود ندارد. (ماده ۱۸۴ لایحه ۱۳۴۷)

 تا شرکت به ثبت نرسد امکان انتشار هیچ گونه سهامی اعم از با نام یا بینام مقدور نیست. (ماده ۲۸ لایحه)

تا شرکت به ثبت نرسد شماره ثبت و شناسه ملی توسط مرجع ثبت شرکتها به | آن اختصاص داده نشده

و عملا امکان انجام معاملات را نخواهد داشت. 

تا شرکت به ثبت نرسد دارای شخصیت حقوقی نمی گردد.

 برای دارا شدن شخصیت حقوقی صرف تشکیل کافی نیست و تا شرکت ثبت نشود برای آن شخصیت حقوقی

به وجود نمی آید به همین علت مقنن در ماده ۱۸ شرکت را موظف به ثبت نموده آن نزد مرجع ثبت

شرکتها نموده است. لذا طبق ماده ۱۹ لایحه در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه شرکت

به ثبت نرسد، به درخواست هر یک از مؤسسین و پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها گواهینامه عدم ثبت

شرکت را صادر می کند و به موجب این گواهینامه هر یک از مؤسسین و پذیره نویسان می تواند به باندی

که حساب شرکت در آن افتتاح شده مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارد. پیحساب شرکت کان لم

یکن می گردد. (ماده ۱۹ لایحه ۱۳۴۷)

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت در تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت  تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت  تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت  تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت  تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکت تهران مشاوره ثبت شرکت ثبت تغییرات شرکت راهنمای ثبت شرکت سامانه ثبت شرکتها با شماره 26116691 تماس بگیرید

ثبت شرکتها

ثبت شرکت

02126116691 02126116698 02126116698 info@padlawyer.org

وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جرایم رایانه ای

وکیل جرایم رایانه ای-قوانین کیفری کشورها تاکنون به طور عمده موضوعات مادی و ملموس و تا رویت را مورد حمایت قرار داده اند؛ اما در چند دهه ی گذشته به علت تغییرات قابل ملاحظه از جمله تبدیل جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی، اطلاعات ارزش

بسیاری پیدا کرده؛ به گونه ای که داده ها و اطلاعات را پس از ماده و انرژی به عنوان سومین عامل بنیادی می شناسند. امروزه داده های متعلق به کاربران در سامانه ها و شبکه های رایانه ای، دستگاه های الکترونیکی، گوشی های تلفن همراه، وب سایت ها، وبلاگ ها و همچنین شبکه های اجتماعی

مجازی در قالب فایل های متنی، صوتی و تصویری ذخیره شده اند. قانون گذار ایران در این ماده داده های متعلق به کاربران رایانه و فضای سایبر (به مفهوم عام، شامل تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و دولتی) را مورد حمایت کیفری قرار داده است. با توجه به این که حوزه های جرایم سرقت و

کلاهبرداری مرتبط با رایانه در بسترمحیط سایبر دارای وجوه مشترک بسیاری می باشند؛ به راحتی نمی توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد.وکیل جرایم رایانه ایی وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

به همین دلیل قانون گذار آنها را در ذیل جرایم رایانه ای بیان نموده است.

در زمینه جرم سرقت داده های متعلق به دیگری چند نکته مورد توجه است:

 جرم انگاری ربایش (سرقت) داده های متعلق به دیگری مورد توجه تهیه کنندگان متن لایحه پیشنهادی جرایم رایانه ای واقع نگردیده بود، لیکن در اصلاحات بعدی مورد نظر و تصویب قرار گرفت.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 

حتما مطالعه شود
خیانت در امانت با سایر جرایم علیه اموال چه تفاوت هایی دارد؟

 تنها موردی که در قوانین حقوقی و کیفری ایران به سرقت داده های رایانه ای اشاره شده، ماده ۷۴۰ ق.م..(تعزیرات) می باشد که تنها به عبارت «هرکس به طی غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید» اشاره نموده که ظاهرا تبیینی روشن از این جرم را ارائه نکرده؛ لیکن به نظر می رسد مقصود مقنن از این کلی گویی – به صورت عام – پوشش تمامی جنبه های چنین سرقت هایی باشد. در هر حال برای حقوق دانان و دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این جرم انگاری در هاله ای از ابهام قرار دارد. علاوه بر این، با مسائلی در رابطه با تعابیر فقهی، حقوقی و

مهندسی از سرقت رایانه ای مواجه هستیم. وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیریدبه نظر می رسد تنها رویه قضایی و می تواند باعث ابهام زدایی و رفع این مشکل شود.

 درصورتی که ارتکاب جرم برای انجام جاسوسی باشد، باید به مبحث سوم از فصلاول قانون جرایم رایانه ای راجع به جاسوسی رایانه ای مراجعه نمود.وکیل جرایم رایانه ایی وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 برخی از متخصصان علوم رایانه و حقوق با استناد به آموزه های خود، موضوع و سرقت رایانه ای را داده ها و اطلاعات، پول و سرقت خدمات دانسته و حوزه چنیں

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیریدسرقتی را وسیع تر از سرقت سنتی می دانند؛ زیرا داده ها و اطلاعاتی را که جب مالی ندارند نیز در بر می گیرد؛ مثل این که شخصی رمز کارت عابر بانکی را بدزدد یا این که اطلاعات محرمانه رمزگذاری شده را از شبکه رایانه ای برباید. به می رسد چنین عقیده ای با نظر فقها مغایرت دارد؛ زیرا یکی از عناصر اصلی سره از منظر فقها، «مالیت داشتن» چیزی است که مورد سرقت واقع می شود سرقت رایانه ای را داخل در تعریف سرقت نمی دانند (هرچند ممکن است دیگری عنوان مجرمانه پیدا کند). برخی از استادان، پاسخ این پرسش را که آیا موضوع سرقت، شیء ا ست یا مال نحوه ی نگرش حکومت ها به اهمیت نظم و امنیت اجتماعی و حدود مالکیت افراد مربوط می دانند با بیان اینکه اگر نظم اهمیت بیشتری دارد از هر شئی

متعلق به غیر حمایت می شود و اگر مال بیشتر اهمیت داشته باشد، دیگر از شیء متعلق به غیر حمایت نمی شود؛ هرچند نظم مخدوش گردد.

دراصلاح قانون مجازات اسلامی که توسط مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده بود،وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم سایبری وکیل جرایم رایانه ای وکیل جرایم رایانه ای padlawyer206 300x211

وکیل جرایم سایبری

سرقت این گونه تعریف شده بود: سرقت عبارت است از ربودن شیء متعلق به غیر» لذا به دلیل اینکه از دیدگاه دانی مهندسی، شیء شامل داده ها و اطلاعات رایانه ای نیز می باشد مساله حل شده بود؛ لیکن با تصویب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ ۲ / ۱ که مقرر می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است»، این ابهام نیزهمچنان باقیست.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود، مسأله تفکیک سرقت رایانه ای از کلاهبرداری رایانه ای است. برای مثال شخصی با ورود به سامانه رایانه ای یک بانک، وجوهی را از حساب دیگری به حساب خود انتقال می دهد، یا با دستکاری نرم افزاری یا سخت افزاری دستگاه خودپرداز مبلغی بیش از مقدار حساب خود دریافت می کند. چنین مواردی ایا سرقت محسوب می شود یا کلاهبرداری؟وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

برخی از صاحب نظران در تمایز و تفکیک این دو جرم گفته اند که کلاهبرداری در مفهوم عام خود، شامل سرقت رایانه ای نیز می شود؛ اما از آنجا که سرقت رایانه ای ناظر به سرقت داده ها و فایل هاست، علاوه بر این که یک جرم رایانه ای محض محسوب می شود، موضوع آن نیز صرفا مال نیست و از همین مجرا، بین کلاهبرداری رایانه ای – که منتج به تحصیل مال یا منافع مالی است – و سرقت رایانه ای –

که منجر به ربودن داده ها و فایل های رایانه ای است .وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید تفاوت حاصل می شود. در واقع، رایانه در کلاهبرداری رایانه ای، «وسیله ارتکاب جرم» و در سرقت رایانه ای، «موضوع ارتکاب جرم» است. به عقیده نگارندگان، قسمت اخیر این توجیه از دیدگاه دانش مهندسی نرم افزار رایانه

و اصول پذیرفته شده حقوق کیفری، غیرقابل قبول بوده و موجب سردرگمی مخاطبین می گردد؛ زیرا موضوع جرم در سرقت های رایانه ای، «داده های متعلق به دیگری است. در هر صورت به نظر می رسد چنانچه قصد مرتکب از سرقت داده های رایانه ای، تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات

یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری باشد، برای تعیین تکلیف باید به مقررات و ضوابط مندرج در ماده ۷۴۱ ق.م… (تعزیرات) راجع به کلاهبرداری رایانه ای مراجعه نمود.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

بهتر بود قانون گذار در تبصره ای سرقت داده های دولتی (یا حاکمیتی) وباسق داده های سامانه هایی که برای ارائه ی خدمات ضروری عمومی به کار می روند و یا سرقت هایی را که به قصد به خطر انداختن امنیت و آسایش عمومی انجام می پذیرد؛ به عنوان عامل تشدید مجازات معرفی می نمود تا جنبه بازدارندگی کیفری ماده ۷۴۰ ق.م.ا. (تعزیرات) افزون گردد. در این جا نیز اهمیت تعیین ارزش داده ها و ارائه ی ملاک و معیاری قابل درک برای

مخاطبان از سوی نهادهای متخصص حکومتی آشکار می شود.

 

حتما مطالعه شود
مشاوره حقوقی جرایم سایبری

از مفهوم معکوس (اصولی) در ابتدای ماده ۷۴۰ ق.م.(تعزیرات) این گونه استنباط می شود که هر کس به طور مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، مرتکب جرمی نشده است. اما این مفهوم صحیح نمی باشد؛ زیرا ربودن (سرقت) مجاز در عالم واقع مصداق خارجی ندارد؛ لذا به نظر می رسد ذکر عبارت «غیرمجاز» در صدر ماده، اضافی بوده و بهتر است قانون گذار در اصلاحات بعدی آن را حذف

نماید. .وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

در رابطه با این مسأله که آیا سرقت داده های غیرقانونی (نامشروع) متعلق دیگری در بستر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی جرم است یا خیر؟ نظرات متفاوتی از سوی حقوق دانان، فقها و متخصصین فناوری اطلاعات ارائه شده است.

ظاهرا ماده ۷۴۰ ق.م.). (تعزیرات) به لحاظ تعیین دو نوع مجازات متفاوت با ابهام مواجه است؛ یعنی «اگر عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد»، تنها مجازات نقدی وضع می گردد و «اگر در اختیار صاحب آن نباشد»، حبس یا جزای نقدی از از نظر میزان جزای نقدی نیز در مورد دوم، مقدار جزای نقدی بیشتری تعیین شده

است لیکن می توان توجیه زیر را در رابطه با این جرم انگاری بدین صورت بیان نمود: در حوزه دانش مهندسی نرم افزار رایانه، با مفاهیمی از قبیل Copy و Cut در رابطه با داده ها و فایل ها مواجه هستیم.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وقتی یک کاربر، فایلی را Copy می کند، در واقع رونوشتی از آن فایل را در اختیار گرفته و می تواند آن را به هر فضای حافظه ای که مورد نظرش باشد، منتقل کند؛ وی حتی قادر خواهد بود تعداد زیادی از کپی های مذکور را در جاهای مختلف ذخیره و یا مورد پردازش قرار دهد. اما در حالت Cut ،

کاربر، اصل داده و یا فایل را از یک جای مشخص از فضای حافظه برداشته و آن را به یک جای دلخواه دیگر منتقل می کند. به نظر می رسد قسمت اول ماده ۷۴۰ ق.م.ا. (تعزیرات) به مفهوم Copy و قسمت دوم آن به مفهوم Cut اشاره دارد. لذا در قسمت اول، اصل داده ها کماکان در اختیار و دسترس صاحب، مالک یا متصرف قانونی آن قرار دارد وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیریدولی در قسمت دوم، وی از داشتن داده ها محروم شده است. در این میان باز هم با مساله تناسب جرم و مجازات مواجه هستیم؛ زیرا امکان دارد داده هایی که متعلق به دیگری است؛ هنگامی که در اختیار صاحبش باشد، بسیار ارزشمندتر و حیاتی تر از حالت

دوم باشد اما مرتکب جرم مجازات سبک تری خواهد داشت.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل جرایم رایانه ای وکیل جرایم رایانه ای padlawyer203 300x200

وکیل جرایم رایانه ای

 نباید این امر را از نظر دور نگه داشت که داده هایی که از بزه دیده ربوده شده، ممکن است ارزشمند و حیاتی بوده و ضررهایی را به مالک یا متصرف قانونی آنها وارد نموده باشد. در این حالت؛ چگونگی تقویم ضررهای وارد شده با داده های به سرقت رفته نیز از نکات مهم می باشد. 

به طور کلی در زمینه لحاظ دیدگاه های فقهی راجع به سرقت و موارد عدم اطلاق سرقت (ربودن داده های رایانه ای در شرایط و اوضاع و احوال یا توسط افراد خاص و نحوه و چگونگی جبران خسارت زیان دیده، در قانون جرایم رایانه ای تمهیداتیاندیشیده نشده است.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 داده ها می تواند حاوی اطلاعات مختلف و گسترده ای باشد؛ لذا آنچه که در سرقت رایانه ای مورد توجه می باشد، ربودن داده های متعلق به دیگری است و برای تحقق . این جرم، تفاوتی در ماهیت، مقدار و … داده های مذکور وجود ندارد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

. مرتکب جرم موضوع ماده ۷۴۰ ق.م..(تعزیرات)، شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند. بنابراین هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، مستخدم ادارات دولتی یا خصوصی و یا دارای شغل آزاد، نظامی یا غیرنظامی و نیز کلیه اشخاص حقوقی می توانند از مرتکبان این جرم باشند. لیکن شخص یا اشخاص حقوقی مشمول مجازات مندرج در این ماده قرار نمی گیرند؛ زیرا در فصل ششم از بخش اول قانون جرایم رایانه ای مباحث جداگانه ای به اشخاص حقوقی و مسؤولیت ایشان اختصاص داده شده است.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

در صورتی که مرتکب از اشخاص مذکور در بند «الف» ماده ۷۵۴ ق.م.(تعزیرات)

باشد، از موارد تشدید مجازات خواهد بود. ۱۷. در صورتی که این جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد؛ یعنی کسانی با

رهبری و تشکیل شبکه چند نفری به این امر اقدام کرده باشند، مطابق ماده ۷۵۴ ق.م.ا. (تعزیرات) مجازات ایشان تشدید خواهد گشت.

 چنانچه چند نفر به اتفاق، اقدام به ارتکاب این جرم نمایند؛ تمامی آنها طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲

/ ۲ / ۱ )، شرکای جرم محسوب می شوند.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 معاونت در جرم نیز در صورت وجود شرایط مقرر در فصل سوم بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ ۲ / ۱ (مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹) امکان پذیر است و از این منظر تابع شرایط عمومی مجازات ها می باشد.

حتما مطالعه شود
توجه به حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری جدید

 از دیدگاه حقوق کیفری و دانش مهندسی نرم افزار رایانه، می توان بر سرقت (ربودن داده های رایانه ای شروع به جرم را تصور نمود؛ لذا در شروع به این جرم شامل فصل اول بخش سوم از کتاب اول قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ میشود.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

چگونگی انجام فرایند مجرمانه مهم نبوده و به هر طریقی که مرتکب، داده های متعلق به دیگری را برباید، جرم سرقت رایانه ای به وقوع پیوسته است.

 اگر داده های ربوده شده توسط رباینده به هر طریق در اختیار شخص دیگری قرار گیرد و شخص مذکور (شخص دوم) داده ها و اطلاعات ارزشمند را بردارد، نمی توان او را به جرم سرقت داده های رایانه ای مورد بازخواست قرار داد و در هر صورت، رباینده مسؤول می باشد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

اگر شخصی وارد سامانه رایانه ای یا مخابراتی شود و نتواند داده ها و اطلاعات را از رایانه شخص دیگر خارج کند، عمل مرتکب واجد عنوان سرقت (ربایش) داده های رایانه ای نمی باشد؛ اگرچه ممکن است در صورت فراهم بودن شرایطی از جمله داشتن سوءنیت و… به ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز متهم شود.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 نوع و وسیله ارتکاب جرم در سرقت داده های رایانه ای دارای اهمیت نمی باشد؛ بلکه مهم، این است که سرقت داده ها از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی صورت پذیرد؛ لذا مواردی چون ربودن دیسک فشردهی حاوی داده های متعلق به دیگری، مشمول احکام سرقت سنتی خواهد بود.

 اگر شخصی داده ها را به طور مستقیم و مباشرتا سرقت نکند، بلکه از طریق برنامه های نرم افزاری از قبیل اسب تراوا، ویروس و … عمل ربودن را انجام دهد، در این صورت نیز عمل ربایش به او به عنوان فاعل معنوی جرم مستند می گردد؛ زیرا در واقع برنامه های مذکور به عنوان ابزاری در اختیار مرتکب جرم محسوبمی شوند.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 سرقت (ربودن داده های رایانه ای در زمره ی جرایم مقید بوده و حصول نتیجهی مجرمانه در تحقق آن شرط می باشد

به نظر می رسد برای مجازات مرتکب یا مرتکبان این جرم، علاوه بر احراز سوءنیت عام، احراز سوءنیت خاص لازم نباشد.

 انگیزه نیز در تحقق این جرم نقشی ندارد و قادر نخواهد بود وصف مجرمانه را ازآن بزداید لیکن ممکن است حسب مورد در تخفیف یا تشدید مجازات مؤثر باشد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

نکته ای که در این جا قابل توجه می باشد، این است که در حالتی که داده ها از تصرف صاحب آن خارج و ربوده شده است و یا در حالتی که مجرم یک کپی از داده ها را برای خود تهیه کرده و اصل داده ها را در سامانه رایانه ای یا مخابراتی حذف می نماید، بزه دیده با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته ای که در بازار وجود دارد، قادر خواهد بود داده های مذکور را بازیابی و احیا نماید.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

حال با عنایت به این نکته، اگر کسی با برنامه مذکور داده های خود را احیا کند یا اصطلاحا برگرداند، آیا می توان گفت که ربایش صورت گرفته و داده ها به سرقت رفته است؟ در پاسخ باید گفت که شکی در عمل ربایش وجود ندارد؛ زیرا اتفاقات بعد از سرقت را نمی توان دخیل در تحقق یا عدم تحقق سرقت دانست و این شبیه آن است که در

سرقت های سنتی، بعد از بردن مال، مال در اختیار صاحب آن قرار گیرد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

 به نظر می رسد، اگر قانون گذار در متن این ماده به برنامه های رایانه ای» متعلق به دیگری و نیز عبارت «به هر طریق» اشاره می نمود؛ از طرفی به ماده مذکور جامعیت بیشتری می بخشید و از طرف دیگر راه را بر هرگونه سوء تعبیر از مفهوم داده ها می بست. یعنی متن ماده ۷۴۰ ق.م.ا. (تعزیرات) را بدین صورت بیان می کرد:وکیل جرایم رایانه ایی وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

هر کس به هر طریق داده ها یا برنامه های متعلق به دیگری را برباید…» امید است در اصلاحات آتی قانون، این امر مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید.

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

وکیل جرایم رایانه ای وکیل سایبری وکیل جرایم اینترنتی وکیل جرایم کامپیوتری با شماره 26116691 تماس بگیرید

منبع:محشای قانون جرایم رایانه ایی محمدرضا الهی منش-ابوالفضل سدره نشین

02126116691 02126116698 02126116698 info@padlawyer.org