موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی دعاوی هستند که موضوع اصلی آن راجع به ملک و املاک است که هم شامل دعاوی کیفری می‌شود و هم حقوقی دعاویی که ممکن است در امور ملکی مطرح شود از جمله انتقال مال غیر، دعاوی الزام به تنظیم سند، دعاوی مشارکت در ساخت و الزام به انجام و ایفای تعهد و خسارت های وارده ، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی، خلع ید و مزاحمت و تصرف عدوانی و تقسیم و افراز املاک مشاع و الزام به اخذ پایان کار و همچنین دعاوی کیفری مرتبط با موضوع املاک همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، جعل سند می‌باشد .

یکی از مشکلات و دعاوی که در زمینه امور ملکی وجود دارد الزام به تنظیم سند است که خریداران را با مشکل مواجه می‌کند و فروشندگان حاضر به حضور در دفترخانه و انتقال سند نمی‌شوند .یا اینکه ملک در رهن بانک می‌باشد و اقدام به فک رهن جهت انتقال سند مالکیت به خریداران نمی‌کنند.

در این موارد و دعاوی وکیل ملکی که تخصصا در امور مربوط به املاک مشاوره میدهد و وکالت چنین پرونده هایی را برعهده دارد می‌داند بهترین اقدام کدام است و راهگشای پرونده و دعاوی کجا است. و سریعتر به نتیجه مورد نظر خواهید رسید و سریعتر انتقال سند صورت می‌پذیرد .و نیازی به حضور در دادگاه ندارند .و وکیل ملکی می‌تواند درخواست ضرر و زیان موکل را هم بدهد و الزام فروشنده به فک رهن را بخواهد .

در این قسمت توضیحات مختصری را از مسایل مرتبط با امور ملکی را گرداوری کرده ایم:

ابطال بیع نامه

اجاره

الزام به تنظیم سند

حریم ملک

حق ارتفاق و حق انتفاع

خلع ید تخلیه ید تصرف عدوانی

دستور تخلیه

فسخ بیع نامه

قلع و قمع

مالکیت

در خصوص امور مذکور میتوانید دعاوی و امور ملکی خود را به وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی پاد بسپارید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.