تعریف مالیات بر ثروت و دارائی

مالیاتی است، که در آن پایه و منبع مالیاتی را دارایی یا ثروت دارنده ملک، تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، بر آن چه دارنده قبلاً به دست آورده و انباشته است، یا به او به ارث می‌رسد، تعلق می‌گیرد. مالیات بر دارایی عموماً به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می‌شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می‌شود

در اغلب کشورها، مالیات بر دارایی تحت قالب استفاده از دارایی، مالکیت دارایی و انتقالات دارایی مطرح شده است. در این زمینه مالیات‌های مختلف با اهداف متفاوتی وضع می‌شوند. بر طبق طبقه‌بندی مالیاتی بین‌المللی، مالیات بر دارایی شامل مالیات مکرر بر دارایی غیرمنقول، (که به صورت ناخالص بدهی بر مالک یا مستأجر وضع می‌شود)، مالیات مکرر بر خالص ثروت، مالیات بر املاک، ارث و هدایا، مالیات بر معاملات مالی و سرمایه‌ای؛ شامل انتقال چک و اوراق بهادار، یا فروش دارایی غیرمنقول و سایر مالیات‌های مکرر یا نامکرر بر دارایی می‌باشد.

مالیاتی است که بر خالص ثروت و معمولاً در فواصل زمانی یک ساله بر خالص دارایی افراد وضع می‌شود، اگر چه در برخی از کشورها مانند نروژ شرکتها نیز این مالیات را می‌پردازند. اندیشه این است که مالکیت ثروت، گذشته از اینکه درآمد ایجاد می‌کند ظرفیت مالیات پذیری را تشکیل می‌دهد، امنیت می‌بخشد و ملک به هنگام درخواست وام می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. به این سبب مورد مالیات بندی بر ثروت مبتنی بر عدالت و مطلوبیت توزیع مجدد درآمد و ثروت است.

برآورد می‌شود اعداد پیش‌بینی شده در پایه مالیات بر ثروت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ قابل تحقق بوده و قابل وصول هستند.

یکی از سرفصل‌های اصلی مالیات‌های مستقیم در بودجه، مالیات بر ثروت است. ارقام مربوط به این بخش از درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به رقم مصوب و پیش‌بینی عملکرد آن در سال‌جاری به‌ترتیب حاکی از افزایش حدود ۱۸ و ۲۷ درصدی است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

ترکیب مالیات بر ثروت و اجرای آن حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال آینده ۵۵۴ میلیارد تومان برای مالیات بر ارث، ۶٫۵ میلیارد تومان برای مالیات‌های اتفاقی، ۸۲۲ میلیارد تومان برای مالیات نقل و انتقال سرقفلی، ۶۵۳ میلیارد تومان برای مالیات نقل و انتقال سهام، ۴۴۶ میلیارد تومان برای مالیات نقل و انتقال املاک و ۴۷۲ میلیارد تومان برای حق تمبر و اوراق بهادار برآورد شده است.

این در حالی است که در رابطه با مالیات بر ثروت مصوبه بودجه سال ۱۳۹۵ این‌گونه بوده است: ۴۶۲ میلیارد تومان مالیات بر ارث، ۲۵ میلیارد تومان مالیات اتفاقی، ۷۲۳ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سرقفلی، ۵۱۵ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال سهام، ۳۶۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال املاک، ۴۲۱ میلیارد تومان حق تمبر و اوراق بهادار.

در این خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرده است که کل رقم مالیات بر ثروت تنها حدود ۲٫۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص داده است، بر این اساس، نسبت به سایر پایه‌های مالیاتی در وصول منابع برای دولت از اهمیت کمتری برخوردار است.

مالیات نقل و انتقال سرقفلی و مالیات نقل و انتقال سهام از مهمترین اجزای مالیات بر ثروت هستند که میزان رشد در نظر گرفته شده برای آنها نسبت به برآورد عملکرد در سال جاری به ترتیب ۲۵ و ۳۲ درصد است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوران حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.