ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری فعال است و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز باید از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ کنند و شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور می باشد .

کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

چه کسانی حق شکایت از آراء کمیسیون ماده صد را دارند؟

مالک و ذی نفع؛ مالک فرد صاحب ملک است و ذینفع مستأجر یا همسایه مجاور و فردی که نفع می برد، حق شکایت از آراء کمیسیون ماده صد را دارند.

اگر مالکی که باید ۶۰ درصد از زمین خود را ساخت و ساز می کرد، صد در صد ساخته باشد و نور همسایه مجاور را گرفته باشد، همسایه آنها می تواند به عنوان ذی نفع به کمیسیون ماده صد شکایت کند.

کدام مرجع قضایی می تواند پروانه ساختمانی را ابطال کند؟

با توجه به اینکه در شورای اداری کشور ۱۵ سال پیش مصوبه ای صادر شد که پروانه های ساختمانی را به عنوان سند رسمی قلمداد کردند، به این صورت کسی نمی تواند پس از آنکه پروانه ای صادر شد (حتی شهرداری) آن را تغییر دهد چون این به عنوان سند رسمی قلمداد می شود مگر اینکه در قسمت اعمال تغییرات، در برگه به عنوان اصلاح پروانه انجام شود.

گاهی فردی گمان می کند پروانه ای که برای همسایه او صادر شده، خلاف صادر شده و از این رو به شهرداری مراجعه می کند، شهرداری هم متوجه می شود ولی شهرداری نمی تواند پروانه را ابطال کند بنابراین فرد می تواند در دیوان عدالت اداری شکایت کرده، مستندات خود را ارایه کند و در صورتی که دیوان هم تشخیص دهد پروانه خلاف صادر شده، می تواند دستور ابطال پروانه را صادر کند.

بنابراین تنها مرجع ابطال پروانه ساختمانی دیوان عدالت اداری است.

آیا مأموران شهرداری می توانند نسبت به تخریب ساختمان خلاف اقدام کنند؟

خود شهرداری یا مأموران رأساً نمی توانند بدون حکم کمیسیون ماده صد اجرای رأی کند و حتماً باید توسط این کمیسیون رأی صادر شده باشد.

تا زمانی که رأی دست مأموران اجرایی نباشد و فرجه قانونی نگذشته باشد، شهرداری نمی تواند اقدام به تخریب کند. اینکه مشاهده می شود گاهی برای اجرای حکم تخریب از نیروی انتظامی یا دادستانی نفر آورده می شود،  به خاطر این نیست که شهرداری حکم تخریب ندارد بلکه برای پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی این کار انجام می شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.