26 آگوست 2018

کیفیت داده ها

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

موسسات عمومی باید برای تضمین کامل و به روز بودن اطلاعات شخصی که جمع آوری استفاده یا افشاء میکنند،تدابیر مقتضی اتخاذ کنند.

امنیت داده ها

الف-موسسات عمومی باید برای حمایت از اطلاعات شخصی ای که نگهداری می کنند تدابیر معقولی در مقابل سوء استفاده ها و گم شدن ها ،دسترسی های غیر مجاز به آنها تغییرات آنها و افشاء آنها اتخاذ کنند.
ب-موسسات عمومی باید به هنگامی که اطلاعات شخصی موجود در آنها فایده خود را از دست میدهند تدابیر معقولی برلی از بین بردن یا عدم ارائه دائم آنها اتخاذ کنند.

شفافیت

الف-موسسات عمومی باید سیاست های حاکم بر مدیریت اطلاعات شخصی را صریحا در یک سند بیان کرده و این سند را در دسترس کلیه متقاضیان قرار دهند.
ب-موسسات عمومی در صورت درخواست اشخاص ، باید تدابیر معقولی اتخاذ کنند تا به آن اشخاص اجازه دهند که به طور کلی از نوع اطلاعات شخصی ای که نگهداری می شود ،و اهدافی که اطلاعات به آن خاطر نگهداری می شوند و نیز از چگونگی جمع آوری اطالاعات شخصی نگهداری آن ها استفاده و افشاء آنها اطلاع حاصل کنند.

موارد بیشتر در  “اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

حتما مطالعه شود
آیا پیام های تبلیغاتی ناقض حقوق شهروندی است؟

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد

موسسه حقوقی