نقض حق تألیف

حمایت از حق تألیف به منظور حمایت از آثار ناشی از به کارگیری استعداد و آفرینش‏های هنری اعمال می‌شود فی‏الواقع چون کالاهای دیگر که پس از تولید و عرضه باید منفعت مالی برای صاحب آن در برداشته باشد در‌اینجا نیز مؤلف با عرضه آثار خود آن را در معرض فروش، ارائه و … می‏گذارد و از‌این رهگذر هم منفعت مالی نصیبش می‌شود هم آن اثر منسوب به اوست و حق معنوی نسبت به آن دارد. طبعاً کپی‏برداری غیرمجاز ناقض تلاش و زحمت مؤلف در آفرینش یک اثر است.‌این حق که از حقوق قدیمی‌است در دهه‏ های اخیر از حیث حجم و مصادیق با افزایش چشمگیری مواجه شده و بر عداد آثار تحت شمول آن افزوده شده است. تا آنجا که در سطح جهانی نیز نیازمند حمایت شده از‌این‌‏رو برخی متون و تعهدات بین‏المللی ناظر بدان در بین دولت‏ها قابلیت اعمال‏‌ یافته است پس‌این حق چه از حیث مصادیق چه از حیث مباحث حقوقی و چه از لحاظ محدوده و مرزهای جغرافیایی با رشد فراوان همراه شده است. حمایت از‌این حق آنجا که بحث تکثیر، توزیع، ارائه بر عموم، فروش و… غیرمجاز مطرح باشد از ضمانت اجرایی جزایی برخوردار شده و در قانون حق مؤلف کشورمان (1348) نیز می‏توانید با جرایم آن آشنا شوید.
تبعاً  در بحث تجارت الکترونیکی نیز آنجا که بحث آثار حمایت شده مطرح باشد, باید موارد شدید نقض آن جرم تلقی شود. توضیح‌اینکه در بین اطلاعات یا فایل‏هایی که تبادل می‌شود در محدوده تجارت الکترونیکی برخی از‌اینها مشمول حمایت‏های مدنی و جزایی حق تألیف می‏‌باشند مثل طرح قالی یا طرح یک سری اشیاء ساختنی و… که برای بازاریابی عرضه می‌شوند و نوعاً به خاطر نوع طراحی جلد یا طراحی فنی مثل طرح قالی یا دیگر علایم و مشخصات تحت حمایت حق مؤلفند و مشمول قوانین از جمله قانون 1348 و قانون اخیر التصویب حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار می‏باشند.‌اینگونه آثار به هر شکل اعم از نقاشی، تصویر، طرح، نقش، نوشته‏ها، خطهای تزئینی، اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار دارد و… (ماده 2 قانون 1348) باشند یا به گونه‏‌ای نرم‏‌افزار تلقی شوند تحت حمایت قوانین 48 و 79 می‏‌باشند.‌این آثار در برابر تکثیر، عرضه از راه چاپ، نقاشی، عکاسی، گراور، کلیشه، قالب ‏ریزی و امثالهم، استفاده در کارهای ادبی، صنعتی و هنری و تبلیغاتی و … غیرمجاز حمایت شده ‏اند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

حال هرگاه در محیط و فضای تجارت الکترونیکی و طی پروسه تجاری به هر یک از‌این آثار به علاوه آثار مکتوب عرضه شده، نقض و تعرضی وارد شود نقض حق تألیف صورت گرفته و عمل ارتکابی جرم می‏باشد.
از‌این رو پیشنهاد می‌شود طبق یک ماده قانونی تکثیر، عرضه، نشر, ارائه و دیگر صور اعمال غیرمجاز ناقض حق تألیف که در حین و در محیط تجارت الکترونیکی انجام می‌شود جرم تلقی و مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم شود.‌این کار باید عمداً انجام شود و به یکی از طرق نقض از جمله عرضه، تکثیر و… باشد اثر حمایت شده باشد و مشمول قوانین مربوط باشد و… .
ماده 5ـ هر کس با تکثیر, توزیع, نشر و اجرا هر گونه نرم‌افزار و برنامه‌های حاوی طرح, نقشه, عکس و امثالهم به طور غیرمجاز در حین داد و ستد و اعمال مربوط به تجارت الکترونیکی موجب نقض حقوق پدیدآورندگان و مالکان آنها شود به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جز در نقدی به میزان ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1ـ موارد تحت حمایت در قانون حق مؤلف 1348 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار ذکر شده است.
هر کس در فرآیند تجارت الکترونیکی با تکثیر, توزیع (عرضه و نشر) و اجرای هر گونه نرم‌افزار و پایگاه‌های داده حاوی طرح, نقشه, عکس و سایر مواردی که در قانون حقوق ماده هشت در سال 1348 و قانون حقوق پدیدآورندگان آن در سال 1379 به طور غیرمجاز موجب نقض حقوق مؤلفان آن شود به مجازات سه ماه تا 1 سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده
درصورت تحقق شرایط لازم تجارت الکترونیکی در سطح تجار و حل مشکلات پرداختی و مسائل‌اینترنت و بانکداری الکترونیکی در بعد فرامرزی آنگاه توجه به حقوق مصرف‏ کننده بسیار مهم خواهد بود. باید بدواً به خاطر داشته باشیم علاوه بر شروط یاد شده شرط وجود قانون حمایت از مصرف‏کننده نیز باید تحقق یابد، زیرا در کشورمان چنین قانونی نداریم. البته قوانین متفرقه و غیرمستقیم در‌این باب هست اما فی‏‌الواقع از فلسفه و چارچوبه درست و منطقی حقوق مصرف ‏کننده پیروی نمی‌کند. به هر حال امروزه تولید و توزیع باید در چارچوب مقررات پیچیده صنعتی و فراصنعتی مطرح شوند. امروز بحث صحت و سلامت کالا، تضمین کالا و گارانتی‏های آن، مسائل مربوط به کیفیت و استانداردهای رفتاری/فنی موردنظر جزء اصول مسلم در بحث از حقوق مصرف‏ کننده ‏اند. هدف از حمایت از مصرف‏ کننده‌این است که در آشفته بازار تعدد تولیدکنندگان، تنوع کالاهای آنها، تنوع خدمات ارائه شده از سوی آنها و تبعات متنوع ولی ناخواسته مصرف تولیدات آنها فرد مصرف‏ کننده از تضمین‏هایی برخوردار باشد. در تجارت الکترونیکی باید امکان جبران خسارت مصرف‏ کننده‌اندیشیده و تبیین شود.‌اینکه کالاها از یک سطح استانداردی حداقل نیز برخوردار باشند روی دیگر سکه است. (مواردی که به آنها اشاره شده در قانون اصلی حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد. در بستر تجارت الکترونیکی چون فقط با تبادل اطلاعات مواجه هستیم، بُعدی از مسئله که مربوط به ارایه درست و کامل اطلاعات است در ارتباط مستقیم با تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد. سایر مسایل مذکور باید در قانون مادر و اصلی و برابر قواعد عام حقوقی بررسی شوند. و.)

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با متخصصان حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.