مادهٔ ۳۲۰

دارنده هر سند  در وجه حامل مالک و براى مطالبه وجه آن محق محسوب مى‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف مع‌ذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضائى یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثى که ممکن است سند متعلق به او باشد برى نخواهد کرد.

منظور از هر سند ،چک یا سفته است و برات را شامل نمی شود.جهت مشاوره حقوقی سفته می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

مادهٔ ۳۲۱

جز در موردى‌ که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.

مادهٔ ۳۲۲

در صورت گم شدن سند در وجه حامل که داراى ورقه‌هاى کوپن یا داراى ضمیمه‌اى براى تجدید اوراق کوپن باشد و هم‌چنین در صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق مى‌دهد ربح یا منفعتى را مرتباً دریافت کند براى اصدار حکم بطلان مطابق مقررات ذیل عمل خواهد شد.

مادهٔ ۳۲۳

مدعى باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.

اگر مدعى فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافى است.

مادهٔ ۳۲۴

اگر محکمه ادعاى مدعى را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به‌وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد محکمه مى‌تواند لدى‌الاقتضاء مدتى بیش از سه سال تعیین کند.

در صورت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با موسسه حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

مادهٔ ۳۲۵

به تقاضاى مدعى محکمه مى‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسى نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینى که محکمه تصویب نماید.

مادهٔ ۳۲۶

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هائى که در ضمن جریان دعوى لازم‌التأدیه مى‌شود به‌ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.

مادهٔ ۳۲۷

اخطار مذکور در ماده ی ۳۲۴ باید سه دفعه در مجله رسمى منتشر شود محکمه مى‌تواند به‌علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.

مادهٔ ۳۲۸

اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعى مهلت متناسبى داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضاء مهلت دعوى خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.

مادهٔ ۳۲۹

اگر در ظرف مدتى که مطابق مادهٔ ۳۲۴ مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

مادهٔ ۳۳۰

ابطال سند فوراً به‌وسیله درج در مجله رسمى و هر وسیله دیگرى که محکمه مقتضى بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

مادهٔ ۳۳۱

پس از صدور حکم ابطال مدعى حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدى‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعى حق تقاضاى تأدیه خواهد داشت.

منظور از هر سند ،چک یا سفته است و برات را شامل نمی شود.جهت مشاوره حقوقی سفته می توانید با کارشناسان حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

مادهٔ ۳۳۲

هرگاه سند گم شده از اسناد مذکور در مادهٔ (۳۲۲) نباشد به‌ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:

محکمه در صورتى‌که ادعاى مدعى سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم مى‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتى که حال باشد و پس از انقضاء اجل – در صورت مؤجل بودن – به صندوق عدلیه بسپارد.

مادهٔ ۳۳۳

اگر قبل از انقضاء مدت مرور زمانى که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق مادهٔ ۳۲۸ رفتار و الاّ وجهى که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعى داده مى‌شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوران حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

برای مشاوره حقوقی آنلاین به کانال تلگرام موسسه حقوقی پاد مراجعه نمایید. برای اطلاع بیشتر در خصوص مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی پاد با ما تماس بگیرید.