مشاوره با وکیل تلفنی

 مشاوره با وکیل تلفنی

مشاوره با وکیل تلفنی ، مشاوره حقوقی آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته ،  26116691

1-گوش دادن

مشاوره با وکیل تلفنی ، مشاوره حقوقی آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته ،  26116691 . باید با حداکثر تمرکز حواس به همه گفته ها و اشارات موکل خواه کلامی باشد و خواه غیر کلامی و خواه ارادی باشد یا غیرارادی توجه کند.

وکیل باید روش وادار کردن موگلین گوناگون را به تشریح آنچه واقعا می خواهند فرا گیرد.

این روش را «گوش دادن فعال» می گویند.

بدیهی است وکیل باید محدودیت های زمانی کار خود و دفترش را – بدون منتقل کردن

احساس ناشی از این محدودیت ها به موگل – رعایت کند.

به موکل باید این احساس القا شود که در نهایت اعتماد و آسودگی و بدون اینکه کلامش

قطع شود می تواند ماجرای خود رادر محیطی کاملا ایمن و به طور کاملا محرمانه بیان کند.

بدیه به این اهداف به آسانی نمی توان دست یافت. اما مطالعه و بررسی مرحله اول مصاحبه و مشاوره – یعنی «گوش دادن » شاید به حصول این نتیجه کمک کند. ..

2-خوشآمد گویی، معرفی و تعارف به نشستن

بهتر است برای مشاوره با وکیل وکیل از پشت میزش بیرون بیاید و به استقبال موگلی

که وارد اطاق شده برود. سپس با معرفی خود (هر چند که قطعا مول او را می شناسد) باعث شود موکل خود را به طور کامل معرفی کند.

سپس موگل با نهایت احترام دعوت به نشستن میشود. رفتار وکیل با همه موگلین،

صرف نظر از موقعیت اجتماعی و مالی – و فی الجمله طبقاتی آنها – باید یکسان باشد و حداقل ها را در مورد همگان رعایت کند. دادن کارت ویزیت وکیل در این مرحله به موکل قابل توصیه است.

۲. آغاز صحبت موکل با سؤال آغازین وکیل

پنج دقیقه اول گفت و گوی وکیل با موکل همانند پنج دقیقه اول گفت وگوی «روانکاو» با بیمار بسیار مهم است.

برخی وکلا، منجمله وکلایی که سابقه نسبتا طولانی دارند به محض اینکه موگل آغاز سخن

می کند با طرح سؤالات پیاپی سعی می کنند موضوع گفت و گو را به آنچه از نظر حقوقی معتبر و قابل طرح می دانند محدود کنند.

این روش قابل توصیه نیست. چون از یکسو امکان بیان مافی الضمیر را از موکل می گیرد و از دیگر سو اگر وکیل در برداشت

اولیه خود از قضیه اشتباه کرده باشد، وقت بسیاری را با سؤالات بیهوده و بی نتیجه تلف

خواهد کرد و بعد باید راه رفته را دوباره بپیماید.

آنچه موگل در فرمی که پیش از این عرضه کردیم تحت عنوان علت مراجعه به وکیل» می نویسد لزوما به طور دقیق آن چیزی نیست که به خاطر آن به وکیل مراجعه کرده است. زیرا افراد از گفتن یا نوشتن بسیاری مطالب جز به وکیل دادگستری ابا دارند و آنچه در فرم مینویسند صرفا به منظور رفع تکلیف است.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

سؤالاتی که ما از موکلین می کنیم دو نوع است « پرسش های باز» و «پرسش های بسته»:

گونه اول پرسشی است که موگل آن گونه که خود می خواهد و می داند به آن پاسخ میدهد. پرسش نوع دوم به گونه ای طرح می شود که موکل باید براساس آنچه که وکیل می خواهد به آن پاسخ دهد.

 

ما طرح سؤالاتی از نوع اول را توصیه می کنیم زیرا از خلال پاسخ ها به نتایج قابل قبول

می توان رسید اما پرسش های نوع دوم در بدترین حالت وکیل را به بیراهه می برد و در بهترین حالت باعث اتلاف وقت می شود.

مثال:

وقتی برای مشاوره با وکیل به  موکل می گوییم: «مشکل چیست؟» یا «چه کمکی از من ساخته است؟» یا «بفرمایید، من گوش میدهم»؛ «پرسش باز» مطرح کرده ایم.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته  26116691

بعد از این پرسش باید سکوت کنیم تا موگل مطالبش را آزادانه بگوید. بی گمان در پایان

سخن او دقیقا در می یابیم خواسته اش چیست. اما اگر از ابتدا، بر مبنای اطلاعات ناقصی

که منشی دفتر به ما داده یا از فرم تنظیمی موگل دریافته ایم این گونه آغا مشکل شما

با شوهرتان چیست که می خواهید جدا شوید پرسش بسته ای» را مطرح کرده ایم که

از این پیش فرض ناشی شده که منظور موکل از «موضوع خانوادگی» که به منشی در زمان تعیین وقت گفته و یا در فرم نوشته است، همانا تقاضای طلاق است.

بنابراین انتظار داریم در مشاوره حقوقی صحبت موکل  در مسیری که ما تعیین کرده ایم

ادامه یابد. اما بعد مدتی اتلاف وقت و احیانا پس از طرح چند سؤال دیگر متوجه

می شویم طلاق قبلا واقع شده و مدتها از آن گذشته است و علت مراجعه موکل، مسأله حضانت طفل مشترک یا هزینه نگهداری اوست.

 

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

در مورد مرحله اول (گوش دادن نتایج زیر از بررسیهای آماری (در غرب) حاصل شده است:

او – هر چه برای مرحله اول وقت بیشتری صرف شود، در مراحل بعدی حل مشکل

موگل مضطرب و پریشان حالی را که همواره نگران عدم درک وکیلش از خواسته و مسأله اوست، تسهیل خواهد کرد.

ثانیه – هر چه برای مرحله اول مشاوره حقوقی وقت بیشتری صرف شود باعث صرفه جویی در وقت برای شنیدن مطالبی خواهد شد که موکل در ابتدا طرح نکرده و یا به طور ناقص مطرح کرده است.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

ثالثا – توجه کامل به موکل و گفتارش در این مرحله مشاوره حقوقی و فرصت کافی دادن برای سخن گفتن به او، به وکیل این امکان را میدهد که مجموعه کاملی از موگلین با خواسته های گوناگون و گفته های متنوع و اشارات غیر کلامی که ما در زندگی با انها مواجه هستیم داشته باشد.

رابعه – مجال صحبت به موکل دادن وکیل را در نظر او به فردی تبدیل

می کند که بدون پاسخ دادن به پرسش های بی شمار می توان راز دل

با او گفت و با وی ارتباط برقرار کرد. الخامسه – این گونه ارتباط تسلط

وکیل بر کار را کم نمی کند زیرا او در دفتر خود سررشته امور را در

دست دارد و قادر است هر زمان که احساس کرد مطالب غیر مرتبط گفته می شود، کلام موکل را قطع کند.

سادسا – نکته شگفت انگیز اینکه ثابت شده موکلین ندرتا در مصاحبه سخنان

غیر مرتبط می گویند بلکه واقعیت این است که آنچه می گویند و نامربوط به نظر می رسد، در واقع ارتباط کامل با موضوع دارد اما وکلا در این مرحله ممکن است متوجه این ارتباط نشوند.

پرسش و بررسی

در پایان مرحله اول، وکیل باید تصویری کلی از مسأله موکل داشته باشد. در

مرحله دوم – همچنان که قبلا بیان شد – وکیل باید با پرسشهای خود ابهاماتی را که در گفتار موگل وجود دارد رفع و خلاءهای موجود در آن را پر کند.

در این مرحله هم شتاب و عجله می تواند مخرب باشد و وکیل را به نتیجه گیری زود هنگام و نادرست برساند.

آنچه موگل در مرحله اول مشاوره حقوقی  گفته است، به جهات گوناگون می تواند غیردقیق، ناکامل، مبهم و حتى نادرست باشد. توضیح اینکه: • ممکن است موکل جزییاتی را که از دیدگاه او بی اهمیت است،

نگوید حال آنکه چه بسا این جزییات از نظر وکیل، در دفاع یا حمله، بسیار مؤثر باشد. • گاهی نسیان و فراموشی باعث بیان نکردن قسمتهایی از ماجرا می شود.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

بعضا موکل وقایع و مسائل را، به اعتقاد خود کامل بیان می کند اما گفته هایش واقعا کامل نیست.

در موارد – شاید – نادری موگل میپندارد با دروغ گفتن و قلب واقعیت های خود

را در موضع قوت قرار خواهد داد و موجبات دفاع بهتری را برای وکیل خود فراهم

خواهد کرد. • بالاخره بعضی موگلین که با حقوق آشنایی دارند – یا خود را آشنا

با دانش حقوقی می پندارند – پیش از مشورت با وکیل، راست به تجزیه و تحلیل

مسأله حقوقی خود می پردازند و به نتایجی می رسند و پس از حضور در دفتر

وکیل موضوع را آن سان مطرح می کنند که خود تجزیه و تحلیل و استنتاج کرده اند

، نه آن گونه که در عالم واقع بوده است. این گونه موکلین را باید بدترین و خطرناک ترین ارباب رجوع تلقی کرد.

وکیل در مرحله دوم مشاورحقوقی و مصاحبه باید با پرسش های خود ابهامات را برطرف و همه احتمالات منفی را منتفی کند. بنابراین انجام موارد زیر قابل توصیه است:

1-تهیه فهرستی از موضوعات یا موارد قابل توجه

این اقدام ضمن اینکه موکل – در مرحله اول – به بیان مطلب مشغول است انجام می شود. ممکن است بعضی وکلا قدرت نگهداری این گونه مطالب را در حافظه خود داشته باشند. اما اتکاو اعتماد به حافظه در این گونه موارد توصیه نمی شود.

وکیل همه موارد مندرج در این فهرست را باید – یک به یک – با موگل بررسی کند. این بررسی، در هر مورد، با طرح سؤال به صورت «پرسش باز» در خصوص موضوع آغاز و رفته رفته دایره عمل تنگ میشود.

زیرا اگر در این مرحله پرسش های بازی مطرح شود مصاحبه پایانی نخواهد داشت.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

۲. مصاحبه «قیفی»

وکیل هر یک از موارد یادداشت شده را به صور

دارد یادداشت شده را به صورت «پرسش بازه مطرح می کند اما به تدریج وارد مسائل جزئی تر و ریزتر میشد بدون اینکه موضوع را تغییر دهد. به عبارت دیگر وکیل با سؤالات

خود در مورد هر یک از موضوعات یادداشت شده سعی می کند به نکته اصلی برسد که ابهام را رفع می کند.

کند

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

٣. روش پرسیدن

در مراجع قضایی ما وکیل نمی تواند مستقیما از شهود یا طرف دعوا سؤال کند،

بلکه پرسش هایش را باید به وسیله رئیس دادگاه یا بازپرس مطرح نماید. بنابراین

در مصاحبه با موکل نیز باید همواره به یاد داشته باشیم پرسش های طرف دعوا از او

با واسطه مطرح خواهد شد اما سؤالات مرجع قضایی را مستقیما و بلاواسطه پاسخگو است.

از این رو نحوه مصاحبه باید چنان باشد که در عین روشن کردن ابهامات قضیه برای ما،

ذهن موگل را برای پاسخگویی به پرسش های مرجع قضایی آماده کند. به عبارت

دیگر با توجه به این در مرحله اول سخنان موگل را شنیده ایم و قطعا در آن نکات

مبهمی که درخور توضیح است یافته ایم که خود مایل به دانست هستیم. از طرفی

بر مبنای تجارب احتمالا متوجه نکات و خواهیم شد که نظر مرجع قضایی را جلب خواهد کرد. ”

بود مایل به دانستن آنها متوجه نکات و دقایقی جلب خواهد کرد. البته معیار تشخیص در این مورد دوم، عملکرد مرجعی باهوش و حاضر الذهن باید باشد نه یک قاضی متوسط.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

لذا ضمن اینکه ابهامات خود را رفع می کنیم باید – حتی الامکان به طور نامحسوس – موگل را در مسیری قرار دهیم که پاسخ پرسشهای احتمالی مرجع قضایی را به طور واضح، کامل و قانع کننده ای بدهد.

 

1- نیازها و خواسته های موکل در مشاوره با وکیل

کسی که برای مشاوره به وکیل مراجعه می کند، هر چند مشکل را می داند

اما دقیقا نمیداند برای حل آن چه می خواهد. علت ا است که روش ها و امکانات

برخورد با مشکل و حل آن را نمی دن در مرحله دوم مصاحبه، وکیل باید گزینه های

گوناگونی را که برای حل مشکل موکل وجود دارد به او تفهیم کند تا موکل امکان انتخاب داشته باشد.

بدیهی است یکی از این گزینه ها می تواند تفهیم این مسأله به موکل باشد که مشکلش راه حل قضایی و حقوقی ندارد.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

۲. دیدگاه های موکل در مشاوره با وکیل :

گاهی استفاده از دیدگاه های موکل با انطباق آنها بر قانون می تواند مفید باشد. به ویژه

در امور و کارهایی که موکل در آنها تخصص دارد اما، طبعا، مسائل حقوقی مربوط به آن –

و یا بسیاری از مسائل را – نمی داند. مثلا مقاطعه کاران ساختمان امور فنی و تعاریف

مقرر برای کار خود را خوب می دانند اما از اینکه این امور و تعاریف وقتی در مقام دعوا

مطرح می شوند چه صورت یا صورتهایی پیدا می کنند و آثار آنها چیست، معمولا چیزی نمی دانند.

مثلا اینکه «مقاطعه کار دست دوم» به چه کسی می گویند؟ یا اینکه تفاوت اسکلت

فلزی با سازه بتونی چیست؟ یا فرق «گچبری» با «گچ کاری» یا فرق «سفت کاری»

با «نازک کاری» کدام است؟ برای کسانی که کار ساختمان می کنند روشن است.

اگر چنین کسانی برای مشاوره مراجعه کردند، وکیل بدوا باید اطلاعات تخصص

مربوط به کارشان را از آنها بگیرد و بعد – باتوجه به آگاهی هایی که پیدا کرده – جنبه حقوقی مشکل را بررسی کند.

اهمیت این روش و تدبیر وقتی بیشتر می شود که مسأله مطروحه – به نوعی – واجد وصف کیفری بالقوه باشد. مثل موضوع «اجاره طلا» که بین طلافروشان و طلاسازان و دلالان معاملات طلا متداول است و معامله ای است که می تواند جنبه ربوی داشته باشد.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته  26116691

٣. دسته بندی اطلاعات در مشاوره با وکیل 

یکی از امور پایانی مرحله دوم، دسته بندی مطالبی است که ضمن مصاحبه مطرح شده و اینک اطلاعات وکیل را تشکیل می دهد این اطلاعات را می توان به ترتیب زیر دسته بندی کرد:

الف) اطلاعات شخصی مربوط به موکل

چون مشخصات موگل قبلا در برگه ای که تنظیم آن را توصیه کردیم، نوشته شده است،

در این مرحله اطلاعات اضافی دیگری که ممکن است مفید باشد نوشته می شود. مثل تخصصها یا کارهای

جنبی موگل، مشاغل قبلی اش، بیماریها و محدودیت های جسمی و عصبی اش و مانند اینها.

توجه داشته باشیم این اطلاعات ممکن است هرگز به کار نیاید اما هدف این است اگر

در مرحله ای از کار لازم شد در دسترس باشد و در عین حال وکیل کل قضیه و پی آمدهای آن را در حالی که این اطلاعات را در پس ذهن دارد بررسی کند.

ب) مشخصات طرف یا طرفهای احتمالی دعوا

اگر موکل در مشاوره با وکیل  این اطلاعات را به طور کامل ندارد باید تهیه و ارائه آنها از

او خواسته شود. البته اگر طبع قضیه صرفا اقتضای مشاوره دادن را داشته و طرح دعوا

بعدی مطرح نباشد، گرفتن این اطلاعات فقط در حدی که اگر طرف یا اطراف قضیه، اتفاقا،

بعدها به وکیل مراجعه و درخواست مشاوره کردند، وکیل سابقه را به یاد بیاورد و از دادن

مشاوره به ایشان – به لحاظ وجود تضاد منافع و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای – خودداری کند، کافی است.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

پ) اسم و مشخصات شهود در مواردی که موضوع اقتضا می کند و شهودی وجود دارند. ت) رویدادهای مربوط به موضوع اعم از وقایع یا اعمال حقوقی ث) دلایل و مستندات

چه آنها که موکل ارائه و ابراز کرده و چه آنچه وکیل آنها را مفید یا ضروری می داند

(مثل کارشناسی یا ادله ای که باید با اخذ گواهی از دادگاه از مراجع دیگر مطالبه یا از طریق تأمین دلیل ثبت و ضبط شود).

ج) آنچه موکل می خواهد در مشاوره با وکیل بداند

بدیهی است آنچه موگل می خواهد لزوما همان کار با کارهایی نیست که واقعا و عملا از

نظر قانونی می توان برای او انجام داد. اما توقعی که موکل دارد و کارهایی که او «شدنی»

می پندارد باید به روشنی نوشته شود. چون حداقل به رد یا قبول کارش از طرف وکیل کمک خواهد کرد.

چ) کار یا کارهایی که می توان برای موگل انجام داد

مثلا وجوه کیفری یا مدنی قضیه ؛ آیا باید ابتدا برای تأمین دلیل، تأمین خواسته، صدور دستور

موقت اقدام کرد؟ آیا باید به دنبال مذاکره و صلح با طرف رفت؟ آیا در قرارداد مورد استناد موگل

شرط داوری وجود دارد؟ اگر دارد آیا انجام داوری با مانعی مواجه است (مثلا اصل ۱۳۹ قانون اساسی)؟

آیا به شکلی از شرط داوری عدول نشده است؟ ارسال اظهارنامه آیا قانون الزامی است و اگر نیس

ت آیا مفید است؟ به دنبال فسخ قرارداد با اعلام بطلان آن یا احراز و اعلام انفساخ باید رفت؟

بدیهی است موگل بسیاری – و شاید کل – این چیزها را نمی فهمد. اما این اقدام کمک می کن

د در کوتاه ترین مدت تکلیف خود و موگل را روشن کنیم. البته شاید پیچیدگی برخی مسائل و

پرونده ها در حدی باشد که اظهار نظر نهایی به جلسه بعدی با اعلام تلفنی به مول – در مورد

پذیرش یا رد کار (البته در موردی که هدف موکل وکالت دادن برای طرح یا پاسخ گویی دعواست موکول شود.

 

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته  26116691

کار ما این است که با توجه به آنچه موکل می گوید «موضوع» را تشخیص دهیم و سپس

«حکم» را در متن قوانین و رویه قضایی و احیانا دکترین (اعم از نظر اساتید، روش و عملکرد

دادگاهها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه……..) بیابیم و موضوع را بر حکم منطبق

کنیم. اما همواره باید به یاد داشته باشیم تشخیص موضوع همیشه کار آسانی نیست و هرگز نباید آنچه را بنا به تبادر بلافاصله پس از شنیدن شرح حال اولیه موکل به ذهن مان خطور

تشخیص درست «موضوع» بپنداریم. یافتن حکم، پس از تشخیص موضوع، شاید از تشخیص

موضوع آسان تر باشد، اما در این مورد نیز احتیاط بسیار لازم است.

علاوه بر اینها گاه در برخی موارد، عوامل جنبی و فرعی باعث می شود دو موضوع کاملا مشابه، وضعیتی به کلی متفاوت داشته باشند.

مثلا وضعیت دو خانم را که هر دو به علت سوء رفتار شوهر و تعرضات بدنی او تقاضای طلاق

دارند اما یکی از آنها از حمایت خانواده خود برخوردار است و می تواند خانه شوهر را ترک کند اما دیگری مجبور به اقامت در منزل مشترک است؛ به هیچ وجه یکسان نیست.

یا موقعیت دو مستأجر را که علیه هر دو حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت

صادر و وجه از طرف موجر تودیع شده و هر دو حکم اشتباه و خلاف بین شرع و درخور اعمال

ماده هجده قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب است. اما یکی از آنها توان مالی عدم

دریافت وجه از صندوق دادگستری را ندارد و دیگری می تواند تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی

به تقاضای اعمال ماده هجده پول ایداعی را نگیرد، نمی توان کاملا مشابه تلقی کرد.

این چیزی است که در موقع پیش بینی آنچه برای موگل می توان – یا باید – انجام داد، باید کاملا مد نظر ما باشد.

ح) بازنگری و تلخیص برداشت وکیل از جنبه های موضوعی قضیه و تحصیل توافق یا توضیحات و اصلاحات موکل در مشاوره حقوقی

عنوان مطلب طولانی شد، چون نمی خواهم هیچ اشتباه ی سوء تفاهمی رخ دهد:

پس از گوش فرا دادن دقیق به گفتار موکل در مشاوره حقوقی تصویری از جنبه های موضوعی

و واقعیت های قضیه در ذهن ما شکل می گیرد. در عین حال در خصوص آنچه موگل از ما

می خواهد و توقع دارد به نتایجی می رسیم. در این مرحله باید برداشت های خود

را از آنچه موکل گفته است و گمانمان را درباره آنچه می پنداریم از ما می خواهد

برای او خلاصه و سپس از او سؤال کنیم آیا استنباط و دانسته های ما صحیح است

یا نه؟ و اگر صحیح نیست چه قسمت یا قسمت هایی از آن باید تصحیح یا حذف شود.

این اقدام به ما اجازه میدهد مطالب شنیده شده را مرور و برحسب اهمیت در ذهن خود منظم کنیم.

در عین حال موگل نیز این امکان را پیدا می کند اگر چیزهایی را فراموش کرده یا توضیحاتی را لازم

می داند، جبران مافات کند. ضمنا برای اولین بار موکل ماجرایش را از زبان کسی می شنود که هم اهل فن است و هم تحت تأثیر هیجان نیست.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

در این مرحله در مورد اسنادی که موکل ارائه کرده اصل صحت را جاری می کنیم

و وارد تفصیل زیاد نمی شویم مگر در مواردی که خود موگل در مورد اصالت آنها

مطلبی مطرح کرده باشد. البته برداشت و عقیده خود را درباره معنی اسناد و

دلالت آنها باید با موکل در میان بگذاریم و ببینیم استنباط ما با آنچه موکل می پندارد و می گوید یکی است یا خیر و اگر نیست چرا؟

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره با وکیل تلفنی                     154x300

مشاوره با وکیل تلفنی

خ) یادداشت برداری در مشاوره با وکیل

این کاری است که با شروع مصاحبه آغاز می شود و حتی بی پایان مصاحبه

و رفتن موکل در مشاوره حقوقی ادامه پیدا می کند (البته – موکلینی که برای دفاع یا طرح دعوا وکالت می دهند.)

فایده یادداشت برداشتن ضمن مصاحبه یکی این است مشخص کردن

«موارد قابل توجه» را، که قبلا گفتیم، میسر می کند بدون یادداشت

این اقدام یا عملا منتفی و یا بسیار سطحی خوام بود. فایده دیگر آن

کار این است که به وکیل امکان می دهد جزییات مؤثر و مهم پرونده

هایش را همواره در دسترس داشته باشد. واقعیت این است در زمان

ما استفاده از انواع وسایل الکترونیکی هوشمند – که البته امری ناگزیر

و اجتناب ناپذیر است به کارگیری حافظه را کاری نه چندان واجب و لازم کرده است و در نتیجه وکلاهم نیاز چندانی به استفاده مستمر و جدی از حافظه احساس نمی کنند.

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

یادداشت برداری ما را ناگزیر می کند حافظه خود را به کار بگیریم و آنچه

را می شنویم بلافاصله روی کاغذ ضبط کنیم و این خود باعث خواهد شد

مطالب در ذهن ما مرکوز و ضبط شود و در موارد لزوم با نیم نگاهی به

یاداشتهایمان جزییات را به خاطر بیاوریم. البته ما ضبط کل مکالمات

یک مصاحبه با وسایل پیشرفته نیز میسر است. ” در این میان آن

«گوش دادن» دقیق که لازمه یادداشت برداری است و ضبط مطلب

بر روی کاغذ که تصویری از مطالب مضبوط در ذهن نیز ثبت می شود، در ضبط الکترونیکی حذف می شود.”

 

کشاورز,بهمن,اداب وشگردهای وکالت دادگستری,نشر کشاورز,1392

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691

مشاوره با وکیل تلفنی مشاوره حقوقی آنلاین مشاوره حقوقی تلفنی رایگان 24 ساعته   26116691