موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

۱-قرارداد لایسنس

برای دستیابی به تکنولوژی دو طریق عمده وجود دارد تولید و یا خرید آن .روش دوم معمولا انتقال تکنولوژی نامیده میشود و یکی از مهمترین مکانیزم های حقوقی ان انعقاد قرارداد لیسانس است.

مهمترین دلایل خریداران تکنولوژی را میتوان اینطور خلاصه کرد که در این روش نیاز به سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و تسعه بسیار کم است یا اصلا نیست بهره گیری سریع از ان شدنی است مخاطرات فنی و اقتصادی ان اندک است.

برای فروشندگان تکنولوژی هم فوایدی دارد مثل بازگشت هزینه های انجام شده میباشد.دیگر فواید برای لیسان دهنده بهره بردن از تولید بیشتر  گسترش میدان توزیع و استفاده از تجربه مدیریت محلی لیسانس گیرنده از این رو لیسانس دهنده از طریق لیسانس گیرنده به نحو موثر تر در بازار نفوذ میکند.

۲-قرارداد لایسنس

معنی فارسی لیسانس یعنی پروانه بهره برداری از مصادیقی از مالکیت فکری میباشد.طبق تعریف وایپو لیسانس  دارنده گواهی نامه اختراع به دیگری اجازه دهد در مدت مشخص و در قلمرویی معین تمام یا برخی از حقوق مالک پروانه اختراع را درخصوص موضوع پروانه اختراع اعمال کند.

مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده, تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟

در پاسخ به سوال طرح شده, اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است.

در این راستا برخی از دکترین داخلی, امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس, احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند.

با وجود این, بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی, صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری, اصل تعهد صحیح به نظر می رسد.

اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع, لازم است میان شروط اعتبار اختراع, قایل به تفکیک بود

به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید