موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

قانون جرایم کامپیوتری ایران

در این مقاله راجع به قانون جرایم کامپیوتری ایران با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

بخش 1- جنایت و مجازات

فصل 1 – جرایم علیه محرمانه بودن داده ها و سیستم های کامپیوتری و مخابرات

1- دسترسی غیر مجاز
1- هر کسی که بدون مجوز دسترسی به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که تحت اقدامات امنیتی محافظت می شود، باید باشد
مجازات شده به مدت 91 روز به یک سال حبس و یا با جریمه ای از 5،000،000 تا 20،000،000 ریال، یا با هر دو زندان و جریمه.
2- ردگیری غیر مجاز
2- هر فردی که بدون مجوز، انتقال اطلاعات غیر عمومی از طریق سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، یا الکترومغناطیسی یا
امواج نوری باید به مدت 6 ماه تا 2 سال حبس و یا با جریمه ای از 10،000،000 تا 40،000،000 ریال مجازات شوند و یا با هر دو زندان و
خوب.
3 – جاسوسی کامپیوتری
3- هر فردی که بدون مجوز، هیچ یک از اقدامات زیر را در برابر داده های مخفی ذخیره شده یا در حال انتقال در رسانه ذخیره سازی یا رایانه انجام نمی دهد
سیستم های مخابراتی مجازات های مجازات می شوند:
الف) دسترسی به داده های ذکر شده یا دستیابی به آنها، یا انتقال محتوای محرمانه از طریق انتقال اطلاعات؛ با یک دوره 1 تا 3 سال حبس
یا با جریمه ای بین 20،000،000 تا 60،000،000 ریال یا هر دو زندان و جریمه؛
ب) تهیه داده های ذکر شده برای افراد غیر مجاز؛ با یک دوره 2 تا 10 سال حبس؛
ج) افشای اطلاعات ذکر شده یا دسترسی آنها به دولت، سازمان، شرکت یا گروه یا مأمورین آنها به مدت 5 تا 15 سال سالهای زندان

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
تبصره 1: اصطلاح “اطلاعات مخفی” به اطلاعاتی اطلاق می شود که افشای آن بر امنیت کشور یا منافع ملی تاثیر می گذارد.
تبصره 2: روش تعیین و شناسایی داده های مخفی و روش طبقه بندی و حفاظت از آنها باید توسط وزارت
اطلاعاتی با همکاری وزارتخانه های عدلیه، دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دفاع، و توسط هیئت مدیره تصویب شده
وزیران ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تأیید این کنوانسیون است.
4- هر شخصی که با قصد دسترسی به اطلاعات مخفی مندرج در ماده 3 این قانون، اقدامات امنیتی کامپیوتر را نقض کند
سیستم های مخابراتی باید به مدت 6 ماه تا 2 سال حبس یا با جریمه ای از 10،000،000 تا 40،000،000 ریال و یا هر دو
زندان و جریمه.
5- در صورتی که مقامات دولتی مسئول حفاظت از اطلاعات مخفی در ماده 3 این قانون یا سیستم مربوطه باشند
به طور موثر آموزش داده شده و داده ها و یا سیستم های ذکر شده در اختیار آنها قرار گرفته اند – ناشی از بی دقتی، بی توجهی یا عدم رعایت اقدامات امنیتی چون دسترسی افراد غیر مجاز به داده های ذکر شده، رسانه های ذخیره سازی یا سیستم ها با یک دوره 91 روز تا 2 سال حبس، یا
با جریمه ای از 5،000،000 تا 40،000،000 ریال یا هر دو زندان و جریمه علاوه بر یک دوره 6 ماهه تا 2 سال اخراج از خدمات.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

قانون جرایم کامپیوتری ایران
قانون جرایم کامپیوتری ایران

فصل 2 – جرایم علیه یکپارچگی و اعتبار داده ها و سیستم های کامپیوتری و مخابرات
عنوان 1- جعل کامپیوتر (و جعل و تقلب)
6- هر فردی که بدون مجوز، اعمال زیر را انجام می دهد، به عنوان تقلبی شناخته شده و با یک دوره 1 تا 5 سال حبس محکوم می شود
یا با جریمه ای از 20،000،000 تا 100،000،000 ریال، یا با هر دو زندان و جریمه:
الف) تغییر یا ایجاد داده های مجاز، یا ایجاد فریب یا ورود داده ها به آنها؛
الف) تغییر داده ها یا سیگنال های ذخیره شده در کارت های حافظه یا کارت های پردازش در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا چیپست ها، یا ایجاد فریب یا
ورود داده ها به آنها.
7- هر شخصی که با دانستن اینکه داده ها یا کارت ها یا چیپست ها جعلی هستند، از آنها استفاده می کنند باید به مجازات های مندرج در مقاله فوق محکوم شوند.
عنوان 2- مداخلات اطلاعاتی یا رایانه ای یا مخابراتی
8- هر کسی که بدون مجوز، اطلاعات شخصی دیگری را که در سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی یا رسانه ذخیره شده خراب می کند، از بین می برد یا آن را خراب می کند یا باعث می شود آنها غیرقابل تقسیم باشد، باید با یک دوره 6 ماهه تا 2 سال حبس یا یک خوب از 10،000،000 تا 40،000،000 ریال، یا هر دو
زندان و جریمه.
9- هر فردی که بدون مجوز، سیستم کامپیوتری یا سیستم مخابراتی دیگر را غیرفعال می کند یا عملکرد خود را با ورود، انتقال،
توزیع، حذف، سرکوب، دستکاری و یا خرابی داده یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری باید با مدت 6 ماه تا 2 سال مجازات شود
زندان و یا با جریمه ای از 10،000،000 تا 40،000،000 ریال یا هر دو زندان و جریمه.
10- هر فردی که بدون مجوز، افراد را از دسترسی به داده ها یا کامپیوتر یا سیستم مخابراتی جلوگیری می کند با پنهان کردن اطلاعات، تغییر دادن
رمزهای عبور و رمزگذاری داده ها باید به مدت 91 روز به یک سال زندان یا با جریمه ای بین 5،000،000 تا 20،000،000 ریال یا هر دو
زندان و جریمه.
11- هر شخصی که قصد امنیت و آرامش عمومی را به مخاطره می اندازد، اعمال ذکر شده در مقالات (8)، (9) و (10) این قانون را علیه
سیستم های کامپیوتری و مخابراتی که برای ارائه (ضروری) مورد نیاز خدمات عمومی، از جمله خدمات درمان، آب، برق، گاز،
مخابرات، حمل و نقل و بانکداری باید با یک دوره 3 تا 10 سال زندان مجازات شود.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
فصل 3 سرقت و تقلب در کامپیوتر
12 – هر فردی که بدون مجوز، اطلاعات مربوط به دیگران را در اختیار دزد قرار می دهد، در حالی که داده های اصلی باقی می ماند، با جریمه ای به مبلغ 1 000 000 مجازات می شود
20،000،000 ریال و در غیر این صورت، به مدت 91 روز به یک سال حبس و یا با جریمه 5،000،000 تا 20،000،000 ریال یا هر دو زندان و
خوب.
13- هر فردی که بدون داشتن اقتدار، با انجام اقدامات، خود یا شخص دیگری پول، دارایی، سود، خدمات یا مزایای مالی را به دست آورد،
از جمله ورود، تغییر، حذف، ایجاد، سرکوب اطلاعات یا مزاحمت سیستم، باید با یک دوره 1 تا 5 سال حبس یا جریمه
20،000،000 تا 100،000،000 ریال، یا به وسیله هر دو زندان و جریمه، علاوه بر بازپرداخت اموال.
فصل 4 – جرایم علیه اخلاق عمومی و عفت
14 – هر فردی که محصول، انتقال، توزیع، معاملات یا، با قصد انتقال یا توزیع یا تجارت، تولید یا ذخیره پورنوگرافی
محتویات با استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا رسانه های ذخیره سازی باید به مدت 91 روز به 2 سال حبس یا جریمه
5،000،000 تا 40،000،000 ریال یا هر دو زندان و جریمه.
تبصره 1: تعهدات ذکر شده در رابطه با مطالب غیر پورنوکسی، اما غیر اخلاقی، حداقل یکی از مجازات های فوق را نتیجه می دهد.
تبصره 2: در صورتی که محتوای پورنوگرافی به کمتر از 10 نفر ارسال شود، مجرمان باید با جریمه 1 000 000 تا 5 000 000 ریال مجازات شوند.
تبصره 3: اگر مرتکب اقدامات مندرج در این مقاله کار معمول خود را انجام داده یا آنها را به روش سازمانیافته مرتکب شده باشد، در صورتی که گناهکار نباشد
فساد در زمین، با حداکثر میزان هر دو مجازات مجازات خواهد شد.
تبصره 4: “مطالب پورنوگرافی” به تصویر واقعی، یا تصویر غیر واقعی، صوتی یا متن اشاره می کند که نشان می دهد کلیه برهنگی یک مرد یا زن، یا اعضای جنسی آنها یا جنسیت
مقاربت.
15- هر شخصی که اعمال زیر را با استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا رسانه ذخیره سازی انجام می دهد، به ترتیب مجازات می شود:
الف) در صورت تحریک، تشویق، تهدید، رشوه دادن، جذب کردن، فریب دادن مردم به دسترسی به محتوای پورنوگرافی، یا تسهیل یا آموزش روش های
به دست آوردن دسترسی به آنها، مجازات به مدت 91 روز به یک سال حبس و یا با جریمه ای از 5،000،000 تا 20،000،000 ریال، یا توسط هر دو زندان و
خوب؛
اتخاذ چنین اعمال با توجه به مطالب غیر پورنوگرافی اما غیر اخلاقی منجر به جریمه ای بین 2،000،000 تا 5،000،000 ریال خواهد شد.
ب) در صورت تحریک، تشویق، تهدید، دعوت، فریب دادن مردم به ارتکاب جرائم عفت، استفاده از مواد مخدر یا روانگردان، خودکشی،
انحرافات جنسی، یا نقض، یا تسهیل و یا آموزش ابزار تعهد یا استفاده از آنها، مجازات با یک دوره 91 روز به یک سال حبس، یا توسط یک
جریمه 5،000،000 تا 20،000،000 ریال یا هر دو زندان و جریمه.
نکته: مفاد این مقاله و ماده 14 نباید به گروه محتویاتی که تولید، تولید، نگهداری، نمایندگی، توزیع، صدور یا
برای اهداف علمی و یا سایر روشهای منطقی معامله می شود.
فصل پنجم – انطباق با منشور و انصاف
16- هر کسی که با استفاده از سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی، ویدیو، صدا یا تصویر شخص دیگری را تغییر و تحریف می کند و آنها را منتشر می کند؛ یا
آگاهی از چنین دگرگونی یا تحریف، و محرمانه بودن آنها – به طریقی که به طور معمول منجر به انحطاط آنها می شود – باید با یک دوره مجازات
91 روز تا 2 سال حبس، یا با جریمه 5،000،000 تا 40،000،000 ریال، یا با هر دو زندان و جریمه.
نکته: در صورتی که اصلاحات یا تحریف ذکر شده در قالب پورنوگرافی صورت نگرفته باشد، داوطلب باید حداکثر میزان هر دو را مجازات کند
ارائه مجازات
17 – هر فردی که با استفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، صدای، تصویر، عکس خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را پخش می کند
شخص به دیگران بدون اجازه دیگران از طریق موارد قانونی دسترسی پیدا می کند، به طریقی که به طور معمول باعث انحراف شأن آنها می شود یا
باعث ضرر و زیان می شود – باید به مدت 91 روز تا 2 سال حبس یا با جریمه ای از 5،000،000 تا 40،000،000 ریال و یا هر دو زندان و جریمه مجازات شود.
18 – هر فردی که قصد ایجاد صدمه به شخص دیگری یا اختلال در ذهن یا مقامات رسمی را داشته باشد؛ و با استفاده از کامپیوتر یا
سیستم های مخابراتی، مسائل و یا هر دروغ را در دسترس قرار می دهد. یا، با همان هدف، به صراحت یا به طور ضمنی، به صورت شخص یا با ویژگی های نقل قول عمل غیر واقعی
به یک فرد حقوقی یا واقعی – که آیا هر گونه اخلاقی یا اقتصادی از دست رفته به کمیته تحویل داده می شود یا نه – به مدت 91 روز تا 2 سال مجازات می شود
زندان، و یا با جریمه ای از 5،000،000 تا 40،000،000 ریال، یا با هر دو زندان و جریمه، علاوه بر اینکه مجازات شان را مجازات می کنند، در صورت امکان.
فصل 6- مسئولیت شرکت
19- در موارد زیر، در مورد جرایم کامپیوتری سایبر توسط نام یک شخص قانونی و با توجه به منافع آن، شخص حقوقی باید
جنایی مسئول [مسئول]:
A) هنگامی که جرم کامپیوتری توسط مدیر شخصیت قانونی انجام می شود؛
الف) مدیر مسئول جرایم کامپیوتری را مرتکب شده و جرم مرتکب شده است
الف) زمانی که هر یک از کارکنان نهاد قانونی جرم کامپیوتری را با آگاهی مدیر یا به علت عدم نظارت مدیر مواجه می سازد؛
الف) وقتی کلیه فعالیت های قانونی یا بخشی از آنها به جرم کامپیوتری اختصاص می یابد.
تبصره 1: اصطلاح “مدیر” به شخصی است که دارای نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی است.
تبصره 2: مسئولیت جنایی شخص حقوقی نباید از طرف مجرمین معاف شود و در صورت عدم وجود شرایط و ضوابط مندرج در
در ادامه این مقاله و یا عدم امکان تشخیص جرم به شخص حقوقی، تنها فرد واقعی باید مسئول باشد.
20 – اشخاص حقوقی در مقاله فوق، براساس شرایط جرم و جنایت مرتکب شده، محدوده درآمد آنها و پیامدهای آن، ارائه شده است
جرایم مرتکب علاوه بر پرداخت 3 تا 6 برابر بیشترین میزان جریمه برای جرم مرتکب شده، مجازات خواهد شد:
A) در صورتی که حداکثر مجازات ارائه شده تا 5 سال باشد، تعطیل موقت یک نهاد قانونی از 1 تا 9 ماه و در صورت تکرار
جرم و جنایت، بسته شدن موقت نهادهای قانونی از 1 تا 5 سال؛
ب) در صورتی که حداکثر مجازات ارائه شده بیش از 5 سال باشد، تعطیل موقت یک نهاد قانونی از 1 تا 3 سال، و در صورت تکرار
جرم و جنایت، نهاد قانونی باید از بین برود.
توجه: مدیر نهادهای قانونی که براساس بند (ب) این ماده نقض شده است، مجاز نیست که برای یافتن یا ارائه، تصمیم گیری برای
هر شخص حقوقی دیگر تا 3 سال دیگر نظارت داشته باشد.
21 – ارائه دهندگان خدمات دسترسی (ISP) موظف به فیلتر کردن محتوای جنایی هستند که در چارچوب قوانین تنظیم شده است، چه از طریق آن یا از آن استفاده شود
جرایم کامپیوتری را براساس معیارهای فنی و لیست ارائه شده توسط کمیته تصفیه تحت عنوان مقاله زیر انجام می دهد. ISP باید انحلال یابد
در صورت امتناع اتهام جعل محرمانه و مجازات جریمه ای بین 1000000 تا 1000000000 ریال برای 100، 000، 000 ریال برای اولین بار
1.000.000.000 ریال، برای دومین بار و با بسته شدن موقت سه ساله، برای سومین بار، در صورت بی توجهی یا غفلت، دسترسی به غیر قانونی
محتوا.
تبصره 1: در صورتی که محتوای جنایی متعلق به وب سایت های نهادهای دولتی از جمله اشخاص تحت نظارت رهبر و
سه مجلس قانونگذاری، اجرایی و قضایی، قدرت حکومت، و نهادهای دولتی غیر دولتی تحت قانون فهرست شاخص
موسسات و سازمان های دولتی غیر دولتی، 19/4/1373، و اصلاحات آن، یا احزاب، جوامع صنفی، یا جوامع سیاسی، جوامع اسلامی، اقلیت های مذهبی یا سایر افراد قانونی یا واقعی در ایران – شناسایی و ارتباط با آنها ممکن است وب سایت ها تا زمانی که مسابقه نهایی نباشد فیلتر شوند
تصمیم گیری بر اساس نظم قوه قضائیه بررسی پرونده و حذف فوری محتوای محتوای جنایی.
تبصره 2: محرمانه بودن محتوایی ​​که موضوع شکایت شخصی است، طبق دستور مقامات قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده 22- قدرت قوه قضاییه مجبور است کمیته فیلتر سازی (کمیته تعیین موارد محرمانه) را ظرف مدت یک ماه از تاریخ

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
تصویب این قانون در محل دفتر دادستانی کل کشور. وزیران یا نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش
توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، اطلاعات، عدالت، علم، پژوهش و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی،
رئیس جمهور سازمان گسترش اسلامی و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، فرمانده پولیس، متخصص در
فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شده توسط کمیسیون صنایع و معادن مجمع تشخیص مصلحت نظام (مجید) و یکی از اعضای
کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی برگزیده شده و توسط شورای اسلامی تأیید شده است
مجلس، اعضای کمیته را تشکیل می دهند. دادستان کل کشور مسئولیت اجرایی کمیته را بر عهده خواهد گرفت.
تبصره 1: جلسات کمیته باید هر 15 روز برگزار شود و جمور باید شامل 7 عضو باشد. تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی آراء نمایندگان حاضر در جلسه مواجه خواهد شد.
تبصره 2: کمیته موظف است درمورد شکایات مربوط به موارد فیلتر شده مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
تبصره 3: کمیته موظف است گزارشی در خصوص نحوه فیلتر کردن محتوا جنایی را به رؤسای سه قدرت حکومتی ارائه دهد

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
(قانونگذاری، اجرایی و قضایی) و شورای عالی امنیت ملی هر 6 ماه.
23: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف هستند، بلافاصله پس از دریافت سفارش کمیته تصفیه ذکر شده در مقاله بالا یا قضایی
مرجع بررسی پرونده مربوط به وجود محتوای جنایی در سیستم های کامپیوتری، جلوگیری از ادامه دسترسی به آنها است. خدمات میزبانی وب
ارائه دهندگان باید منحل شوند، در صورت امتناع از اجرای حکم کمیته یا مقامات قضایی. در غیر این صورت، ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب باید
مجازات جریمه ای بین 1000000 تا 100000 ریال برای اولین بار، جریمه ای بین 100000000 تا 100000000 ریال، برای دومین بار و با سه سال
بسته شدن موقت، برای سومین بار، در صورت بی توجهی یا بی توجهی باعث دسترسی به محتوای جنایی می شود.
تبصره: ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظف هستند، بلافاصله پس از آگاهی از وجود محتوای جنایی، به کمیته فیلتر کردن
وجود آنها.
24- هر کسی که بدون مجوز استفاده از پهنای باند بین المللی (اینترنت) را برای ایجاد ارتباطات بین المللی پروتکل بین المللی
اتصالات خارج از کشور به ایران و یا ویزای مجازات با یک دوره 1 تا 3 سال زندان، با جریمه 100،000،000 تا 1،000،000،000 ریال یا
هر دو زندان و جریمه.
فصل هشتم – جرائم متفرقه
25- هر فردی که اقدامات زیر را انجام می دهد، با یک دوره 91 روز به یک سال زندان، با جریمه ای بین 5،000،000 تا 20،000،000 ریال مجازات می شود،
یا توسط هر دو زندان و جریمه:
الف) تولید، انتشار، توزیع و به روز شدن و یا تجارت اطلاعات، نرم افزارها و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر که به طور انحصاری برای انجام
جرایم کامپیوتری؛
ب) فروش، انتشار، توزیع یا ایجاد کلمه عبور در دسترس یا هر گونه اطلاعات دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را ایجاد می کند
متعلق به دیگران ممکن است
ج) محرمانه بودن یا عدم دسترسی به محتوای غیر مجاز آموزش دسترسی، انفجار غیر مجاز، جاسوسی کامپیوتر، ایجاد تحریف یا خراب کردن داده یا رایانه
یا سیستم های مخابراتی.
نکته: در صورتی که اقدامات ذکر شده از طرف نخست وزیر انجام شده باشد، اشخاص معمول آن، حداکثر مجازات هر دو مجازات خواهد شد
ارائه شده است (در این مقاله).
فصل 8- تشدید مجازات
26- در موارد ذیل، بازجو باید بیش از دو سوم حداکثر مجازات یک یا هر دو مجازات را مجازات کند:
الف) هر یک از کارکنان یا کارکنان ادارات، سازمان ها و نهادها، شوراها و شهرداری ها، ادارات دولتی و دولتی، انقلابی
نهاد ها، بنیادها و موسسات تحت نظارت رهبر معظم (جمهوری اسلامی ایران)، دادگاه عالی حسابرسی،
مؤسسات که با استفاده از یارانه های ثابت یارانه پرداخت شده توسط دولت، مقامات رسمی قضایی و به طور کلی، اعضای و کارکنان سه قدرت / شعبه های دولت، نیروهای مسلح و افسران خدمات دولتی اداره می شوند – آیا رسمی یا غیر رسمی – مرتکب شده اند
جنایات کامپیوتری در انجام وظایف آنها؛

ب) اپراتور یا صاحب قانونی رایانه یا شبکه های مخابراتی، در انجام وظایف خود مرتکب جرایم کامپیوتری شده اند؛
ج) داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به دولت یا اشخاص یا مراکز ارائه خدمات عمومی هستند؛
الف) جرم در مقیاس وسیع مرتکب شده است.
ماده 27- در صورت تکرار بیش از دو برابر جرم، دادگاه مجاز به اخراج از خدمات الکترونیکی عمومی از جمله محاکمه
اشتراک اینترنت و یا تلفن همراه، ثبت نام ثبت دامنه در دامنه های سطح بالا (ccTLDs) و بانکداری الکترونیک:
A) در صورتی که مجازات زندان برای این جرم از 91 روز تا 2 سال محروم شود، محرومیت از یک ماه تا یک سال؛
ب) در صورتی که مجازات اعدام برای جرم به مدت 2 تا 5 سال باشد، محرومیت از 1 تا 3 سال؛
ج) در صورتی که مجازات زندان برای جرم بیشتر از 5 سال باشد، محرومیت از 3 تا 5 سال.
بخش 2- قانون روند
فصل 1 – صلاحیت

28- همراه با موارد پیش بینی شده توسط سایر قوانین و مقررات، دادگاه های ایران در مورد موارد زیر صلاحیت دارند:
الف) داده های جنایی یا داده های مورد استفاده در ارتکاب جرائم به هر حال در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی ذخیره شده یا داده های موجود در جمهوری اسلامی موجود است
سرزمین، هوا و دریای ایران؛
ب) این جرم از طریق وب سایت هایی با دامنه های سطح بالا در ایران کدگذاری شده است؛
الف) این جرم توسط هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از مرزهای ایران علیه سیستم های رایانه ای یا مخابراتی و وب سایت ها انجام می شود
مورد استفاده یا تحت کنترل سه قدرت / شاخه های دولت، سازمان رهبری، عوامل رسمی دولتی یا هر موسسه یا نهاد ارائه شده
خدمات عمومی یا علیه وب سایت هایی با کد کشور ملی کدامیک از دامنه های سطح بالا در ایران؛
الف) جرایم کامپیوتری شامل سوء استفاده از افراد زیر 18 سال است که آیا قربانی یا قربانی ایرانی یا غیر ایرانی هستند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
29- در صورتی که جرایم کامپیوتری در یک مکان کشف و یا گزارش شود، در حالی که محل انجام آن در محل تعهد آنها نیست
واضح است که دفتر دادستانی محلی موظف است تحقیقات اولیه را آغاز کند. در صورتی که محل تعهد جرم تبدیل نشود
واضح است که دفتر دادستانی، با اتمام تحقیقات، مجوز صدور حکم را صادر می کند و دادگاه مربوطه دستور مناسب را صادر می کند.
30- قدرت قضایی موظف است، بر اساس ضرورت، یک یا چند شعبه دادستانی، دادگاه های عمومی و انقلابی، نظامی
دادگاه ها و دادگاه های تجدید نظر برای جرایم کامپیوتری مورد آزمایش قرار می گیرند.
تبصره: قضات از شعب و دادگاه های معترض ذیربط باید از میان قضات انتخاب شوند که با امور کامپیوتری آشنا هستند.
31- در صورت هر گونه اختلاف نظر در مورد صلاحیت، حل منازعات باید مطابق با قانون مدنی عمومی عمومی و
دادگاه انقلاب

قانون جرایم کامپیوتری ایران
قانون جرایم کامپیوتری ایران

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

فصل 2 جمع آوری شواهد دیجیتالی

عنوان 1- نگهداری داده های ترافیکی
32- دسترسی به خدمات ارائه دهنده خدمات موظف است که حداقل تا 6 ماه پس از ایجاد آن اطلاعات ترافیکی را حفظ کند و اطلاعات کاربران حداقل 6 ماه
خاتمه اشتراک را تشکیل می دهد.
تبصره 1: اصطلاح “داده ترافیک” به هر داده ای اشاره می کند که سیستم های کامپیوتری در کامپیوتر و زنجیره ای از زنجیره های مخابراتی تولید می کند، ردیابی آنها از مبدا
به مقصد امکان پذیر است این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت زمان و حجم [ارتباطات / حجم] ارتباطات و نوع
خدمات مربوطه.
تبصره 2: اصطلاح “اطلاعات کاربر” به هر گونه اطلاعات مربوط به کاربر خدمات دسترسی شامل نوع خدمات، امکانات فنی استفاده شده، مدت زمان،
هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنت (IP)، شماره تلفن، و سایر مشخصات فردی کاربر.
33- ارائه دهندگان خدمات داخلی میزبان موظف هستند تا حداقل 6 ماه از اطلاعات کاربران خود نگهداری کنند و داده های ذخیره شده و ترافیک ناشی از
تغییرات رخ داده حداقل تا 15 روز پس از پایان اشتراک.

عنوان 2- نگهداری سریع داده های ذخیره شده کامپیوتر
34- هرگاه حفظ داده های ذخیره شده کامپیوتر برای انجام تحقیقات یا قضاوت لازم باشد، مقامات قضایی مجاز به انتشار
دستور نگهداری خطاب به هر فردی که به هر حال تحت کنترل و یا مالکیت آنها قرار دارد. در موارد فوری، از جمله [مانند] خطر آسیب
تغییر و یا تخریب داده ها، افسران قضایی قدرت را به خود، ابتکار عمل خود را به طور مستقیم باعث حفظ نظم، و سپس اطلاع رسانی به قضات
مسئولیت اقدامات انجام شده در عرض 24 ساعت. در صورتی که هر یک از کارمندان دولتی، افسران قضایی و یا سایر افراد از اجرای حکم فرار کنند،
داده های ذخیره شده را افشاء کنید یا افرادی را که داده های فوق مربوط به مفاد نظم صادر شده، کارمندان دولتی و قضات افسران باید با امتناع از اجرای حکم قاضی مجازات شوند و سایر افراد باید به مدت 91 روز به 6 ماه حبس محکوم شوند.
یا با جریمه ای بین 5،000،000 تا 10،000،000 ریال یا هر دو زندان و جریمه.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
تبصره 1: حفاظت از داده ها با ارائه یا افشای آن مطابقت ندارد و خواسته ها نیاز به رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد.
تبصره 2: مدت زمان حفاظت از داده ها نباید بیش از 3 ماه باشد و در صورت لزوم، با استفاده از نظم قضایی دادگاه قابل تمدید است.
عنوان 3 ارائه داده
ماده 35- قوه قضاییه قدرت صدور حکم ارائه اطلاعات مندرج در مقالات (32)، (33) و (34) فوق را به آدرس ذکر شده در بالا
برای قرار دادن (داده ها) در اختیار افسران. امتناع از اجرای حکم مجازات مجازات شده در ماده (34) این قانون مجازات می شود.
عنوان 4 – جستجو و تشخیص داده ها و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی
36- اطلاعات و یا سیستم های اطلاعاتی و یا سیستم های مخابراتی و تحقیق و تفحص باید به موجب قواعد قضایی انجام شود، در مواردی که یک سوء ظن قوی وجود دارد
در مورد کشف جرم و یا شناسایی مدارک جنایی یا جرم.
37- جستجو و تشنج در سیستم های اطلاعاتی یا سیستم های کامپیوتری و مخابراتی باید در حضور صاحب حقوقی یا اشخاص حقوقی انجام شود
آنها تحت کنترل آنها، از جمله اپراتورهای سیستم. در غیر این صورت، قاضی بدون حضور ذکر شده، سفارش جستجوی و تشنج را صادر می کند.قانون جرایم کامپیوتری ایران
افراد
38- دستور جستجو و تشنج باید حاوی اطلاعاتی باشد که از اجرای دقیق آن، از جمله اجرای اعدام در داخل / خارج از محل،
صلاحیت ها و دامنه ها [محدودیت ها] جستجو و تشنج، نوع و میزان داده های در نظر گرفته شده، نوع و تعداد سخت افزار و نرم افزار، روش
دسترسی به داده های رمزگذاری شده یا حذف شده و زمان تقریبی مورد نیاز برای انجام جستجو و تشنج.
39- جستجو و تشنج از داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی شامل موارد زیر می باشد:
الف) به دست آوردن دسترسی به سیستم های کامپیوتری و مخابرات، به طور کامل یا به طور جزئی؛
ب) دسترسی به حاملهای اطلاعاتی از قبیل فلاش، دیسک های فشرده یا دیسک های حافظه؛
ج) دسترسی به داده های رمز شده یا حذف شده.
40- در تشخیص داده ها، با توجه به نوع، اهمیت و نقش داده ها در ارتکاب جرم، از جمله روش های چاپ، کپی یا تصویر برداری داده ها
داده ها به طور کامل یا به طور جزئی، ایجاد داده ها با استفاده از تکنیک هایی از قبیل تغییر گذرواژه، رمزنگاری و تشنج محرمانه از داده ها غیرقابل دسترس هستند
تمرین کرد
41- در هر یک از موارد زیر، سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی باید مورد استفاده قرار گیرند:
A) داده های ذخیره شده به راحتی در دسترس نیست و یا در حجم بزرگ است
ب) جستجو و تجزیه و تحلیل داده ها بدون دسترسی به سیستم سخت افزاری امکان پذیر نیست.
ج) صاحب قانونی داده رضایت خود را داده است.
D) کپی کردن داده ها از لحاظ فنی امکان پذیر نیست؛
E) جستجو در محل باعث آسیب به داده ها می شود.
42- تشنج از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، با توجه به نوع، اهمیت و نقش آن در ارتکاب جرم، و با استفاده از روش هایی از جمله تغییر گذرواژه ها به دلیل عدم دسترسی به سیستم، انفصال در محل و تشنج سیستم.
43- در صورت ضرورت دستگیری اطلاعات مربوط به جرم مرتکب موجود در سایر سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل هستند
یا در اختیار متهم در طی پروسه تشنج، افسران – به دستور مقامات قضایی – عرض جستجوی و تشنج را به سیستم های ذکر شده گسترش داده و اقدامات لازم را برای جستجو یا گرفتن اطلاعات در نظر گرفته شده انجام می دهند.
44- اخراج از داده ها، یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، در صورت آسیب جسمی و یا آسیب شدید اقتصادی به افراد، یا
اختلال در ارائه خدمات عمومی ممنوع است.
45- در مواردی که داده های اصلی تصویب شده باشد، ذینفع مجاز است پس از پرداخت هزینه، یک نسخه از آنها را تهیه کند؛ با ارائه ارائه شده به دست آمده
داده های مربوط به جنایی و یا بر خلاف محرمانه بودن تحقیقات نیست و بر روند آن تاثیر نمی گذارد.
46- در مواردی که داده های اصلی یا سیستم کامپیوتری یا مخابراتی در اختیار گرفته شود، قاضی مجبور است با توجه به نوع و حجم داده ها، نوع
و تعداد سخت افزار و نرم افزار در نظر گرفته شده و نقش آنها در اقدامات متعهد، تصمیم گیری در مورد آنها را در یک دوره زمانی معقول می گیرد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
47- شخص تحت تأثیر حق دارد در مورد اقدامات و اقدامات انجام شده توسط افسران در جستجوی و تشخیص داده ها خود را به صورت کتبی ارائه دهد
و سیستم های کامپیوتری و مخابراتی، همراه با دلایل اعتراض، به مقام قضایی صادر کننده سفارش. اعتراض ذکر شده باید باشد
از نوبت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم می تواند قابل تجدید نظر باشد.
عنوان 3- انتقال اطلاعات محتوا
48- انتقال مطالب از ارتباطات غیر عمومی در حین حمل و نقل بین سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی باید مطابق با قوانین و مقررات باشد
مقررات مربوط به مصونیت از مکالمات تلفنی.
توجه: دسترسی به محتویات ارتباطات ذخیره شده غیر عمومی، از جمله پست الکترونیکی یا پیام کوتاه کوتاه، به معنای بازداشتن است و ضروری است
جرایم اینترنتی

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

فصل 3 – پذیرش مدارک دیجیتالی

49- به منظور حفاظت از دقت، صحت، اعتبار و قابل قبول شواهد دیجیتالی جمع آوری شده، لازم است که از حفاظت در برابر موارد زیر محافظت شود
قوانین اجرایی مربوطه
50- در صورتی که داده های کامپیوتری ایجاد، پردازش، ذخیره و یا انتقال توسط طرفین کت و شلوار یا شخص ثالث که از وجود
از کت و شلوار، در حالی که سیستم کامپیوتری یا سیستم مخابراتی به درستی عمل می کند که دقت، صحت، اعتبار و پذیرش داده ها
تحت تاثیر قرار داده، داده ها قابل قبول خواهند بود.
51- تمام مقررات فصل (2) و (3) این بخش باید به جرایمی دیگر اعمال شود که در آن مدارک دیجیتال به علاوه کامپیوتر
جرایم
بخش 3 مقررات متفاوت قانون جرایم کامپیوتری ایران
52- در مواردی که سیستم کامپیوتری یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ مجازاتی برای این اقدام وجود ندارد
قوانین و مقررات جنایی مربوطه قابل اجرا هستند.
تبصره: در مواردی که مقررات خاصی در بخش (2) این قانون وجود نداشته باشد، با احترام به روند قانونی محاکمه جرایم کامپیوتری، مقررات اقدام جنایی روش قابل اجرا است.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
53- مبلغ جریمه ای که در این قانون ارائه شده است هر سه سال یکبار تغییر می کند و بر اساس نرخ رسمی تورم سالانه اعلام شده توسط بانک مرکزی با
توصیه قاضی ارشد و تصویب هیأت وزیران.
ماده 54- قوانین مربوط به جمع آوری و پذیرش شواهد دیجیتالی در مدت 6 ماه از تاریخ تصویب کنوانسیون فعلی توسط
وزارت دادگستری با همکاری وزارت اطلاعات و ارتباطات فناوری (ICT)، تصویب شده توسط وزارت دادگستری.
ماده 55- مقررات (1) تا (54) این قانون به عنوان مقالات (726) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تازیرات و مجازات محرومیت) در نظر گرفته شده است
عنوان “فصل جرایم کامپیوتری” و شماره مقاله (729) قانون مجازات به (783) اصلاح می شود.
56- قوانین و مقررات خلاف قانون فعلی نامناسب هستند.
عمل فوق، شامل 56 مقاله و 25 یادداشت، در جلسه باز مجمع تشخیص مصلحت نظام (مجید) [مجلس جمهوری اسلامی

قانون جرایم کامپیوتری ایران
قانون جرایم کامپیوتری ایران

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

پلیس سایبری ایران (فتا)

مروری کوتاه قانون جرایم کامپیوتری ایران

پلیس سایبری ایران (FATA) واحد جرایم اینترنتی است .نیروی پلیس ملی ایران. واحد در ماه ژانویه تاسیس شد
2011 به دستور رئیس پلیس ملی و در انطباق با قوانین جرایم سایبری که پارلمان ایران در سال گذشته تصویب شد.نام خود را مخفف “(پلیس) فضا است
برای تولید و تبادل اطلاعات (تبادل و تولید فضای اطالعات “(به زبان فارسی – یا به سادگی” پلیس فضای مجازی ”
فدراسیون در هر یک از 31 استان کشور فعالیت می کند
فعالیت ها و مسئولیت های فتا
فدراسیون درگیر فعالیت های مختلفی در مبارزه است
علیه “جرایم اینترنتی”، با اهداف اصلی آن عبارتند از:
• برای پیگیری و مبارزه با جرایم اینترنتی
(به عنوان مثال کلاهبرداری آنلاین مانند فیشینگ)
در اینترنت و دیگر دستگاه های الکترونیکی
• برای نظارت بر فعالیت های ISP ها
• برای نظارت بر کافه های اینترنتی
• برای نظارت بر میزبانی شرکت ها، و همچنین
هر کسب و کار دیگر فعال در بخش اطلاعات
• برای جمع آوری و پردازش داده ها در مورد استفاده از اینترنت،
و جمع آوری اطلاعات در مورد کاربران اینترنت
• برای آموزش کاربران و اطلاع رسانی به آنها از خطرات امنیتی در فضای مجازی
• برای محافظت و حفظ هویت مذهبی و ملی ایران
• برای جلوگیری از نقض هنجارها و ارزش های اجتماعی (منبع)
توانایی های فنی
به طور کلی، سازمان های ایرانی مشکلاتی را برای دسترسی به کارکنان ماهر و منابع فنی به وجود آورده اند و فدرال بدون استثنا است. در نتیجه، سازمان اغلب از روش های غیر متعارف برای بدست آوردن مجرمان اینترنتی استفاده می کند، از جمله دستکاری در سایت های شبکه های اجتماعی.
یکی از محبوب ترین روش های استفاده شده توسط FATA ایجاد پروفایل های جعلی فیس بوک از طریق
آنها ممکن است دیگر کاربران را تشویق کنند که اطلاعات شخصی را افشا کنند. در طول یک تحقیق، یک عامل FATA می تواند اطلاعات زیادی را در مورد یک کاربر از اجتماع خود جمع آوری کند
حساب های شبکه، پیوند دادن آنها به یکدیگر برای ایجاد یک تصویر کامل و دقیق از کاربر.
مرکز مرکزی فدرال همیشه آخرین تحقیقات فنی در مورد نظارت و اجرای روش ها را با دیگر دفاتر فدرال در سراسر کشور به اشتراک گذاشته است. علاوه بر این، این واحد تلاش می کند تا مکان یابی کند
نقاط ضعف و آسیب پذیری صفر روز در سیستم های رایانه ای و نرم افزارهای ایرانی در تلاش برای
جلوگیری از نقص امنیتی از بهره برداری.قانون جرایم کامپیوتری ایران

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید