29 سپتامبر 2018

فروش آپارتمان با پارکینگ و تحویل آن بدون پارکینگ

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مالک ساختمان ، قبل از احداث  ساختمان یا حین آن ،آپارتمان ها را پیش فروش کرده و در سند عادی تنظیم شده (قولنامه یا مبایعه نامه) برای واحد فروخته شده ، پارکینگی منظور کرده است اما پس از ساخت و صدورپایان ساختمان بعضی از واحد ها فاقد پارکینگ شناخته می شود خریدار یکی از واحد ها با توجه به سند عادی که در آن برای او پارکینگ منظور شده است به سازنده (مالک ساختمان ) اعتراض می کند و مالک ساختمان( فروشنده-سازنده)قادر به تامین پارکینگ برای خریدار نیست چه باید کرد؟

این مقوله ارتباطی به قانون تملک آپارتمانخا ندارد یعنی به فروشنده تعهدی کرده که باید از عهده تعهد خود برآید و یا به نحو مقتضی خسارت خریدار را که ناشی از نقصان آپارتمان فروخته شده است جبران کند و یا چنان چه از این حیث جرمی مرتکب شده مجازات شود دریک فرض دیگر مالک ساختمان آپارتمان ها را می سازد و به هنگام ساخت قبل یا بعد از آن واحدهای آپارتمانی را طی سند عادی (قلنامه یا مبایعه نامه) به خریدار واگذار می کند .

طبق پروانه ی ساختمان برای هر آپارتمانی یک واحد پارکینگ اختصاصی منظور شده بود ولی مالک از مفاد پروانه ساختمان تخلف و بعضی از پارکینگ ها را به واحد آپارتمانی تبدیل کرده است و در نتیجه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری با پرداخت جریمه تخلف ساختمانی را بر طرف می کند پس از انتقال رسمی آپارتمان به خریدران آنها متوجه می شوند که قبلا طبق پروانه ساختمان برای واحد آنان پارکینگ منظور شده بوده است لکن به ترتیبی که در بالا گفتیم مالک ساختمان پارکینگ های متعلق را به یک واحد دیگر آپارتمانی تبدیل و جریمه ی آن را پراخت کرده است چه باید کرد؟

حتما مطالعه شود
تعریف مالکین

این موضوع می تواند فروض مختلفی داشته باشد:

الف-

طی اسناد عادی واگذار شده(قولنامه یا مبایعه نامه) صریحا ذکر شده که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است در این صورت چون خریدار آپارتمان را بدون پارکینگ خریده لذا قانونا حق اعتراض ندارد.

ب-

اسناد عادی واگذاری پارکینگ مسکوت مانده است نه تصریح شده به این که آپارتمان خریده شده دارای پارکینگ است و نه قید شده به این که فاقد پارکینگ می باشد به نظر میرسد.

با توجه به پروانه ساختمان به ویژه اگر در سند عادی (قولنامه یا مبایعه نامه) اشاره به پروانه ساختمان معینی شده باشد خریدار در داشتن پارکینگ ذی حق است و می تواند قلع و قمع آپارتمانی که در محل پارکینگ های متعلق احداث شده از دادگاه حقوقی تقاضا نماید.

ج-

سازنده(مالک)ساختمان بعد از اخذ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بعض یا تمام پارکینگ ها را به یک یا چند واحد آپارتمانی تبدیل می کند و پس از پرداخت جریمه طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهر داری آپارتمان ها را رسما به خریداران واگذار می کند در این صورت چون این حق قبلا طبق پروانه ساختمان برای هر واحد به عنوان پارکینگ شناخته شده بوده اقدام مالک عمل غیر قانونی تلقی و قابل اعاده به حالت پیشین است .

به عبارت دیگر خریداران که مالکین اپارتمان ها می باشند با تقدیم دادخواست به دادگاه قلع و قمع آپارتمان احداث شده در محل پارکینگها را از دادگاه تقاضا می کنند و چون تخلف مالک و سازنده ی ساختمان محرز است لذا دادگاه علی الاصول حکم بر قلع و قمع بنا صادر خواهد کرد جا دارد در این جا از تبصره5 ماده 100 قانون شهرداری انتقاد شود زیرا مالکانی که مبادرت به احداث ساختمان می نماید از مفاد تبصره مذکور سوء استفاده نموده و با پرداخت جریمه محل پارکینگ ساختمان را به واحد آپارتمانی تبدیل و مشکلات زیادی را نه تنها برای خریداران آپارتمان بلکه به اصول ساختمان سازی و مقررات شهر سازی به وجود می آورند پیشنهاد می شود.

حتما مطالعه شود
قوانین استفاده انحصاری از قسمت های اختصاصی ساختمان به چه صورت است؟

مجلس با تجدید نظر در تبصره ی مذکور به نحو مقتضی مانع از تبدیل پارکینگ ساختمان به واحد  ساختمان به واحد های آپارتمانی شود بدیهی است این امر موجب تنظیم بهینه ی روابط اجتماعی و مانع ایجاد اختلاف بین اشخاص خواهد شد.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدماتحقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

___________________________________________________________

در صورت نیاز به خدمات با وکلای متخصص می توانید با خدمات حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.