وکلا ، مشاوران حقوقی و اشخاصی که تحصیلات حقوقی در زمینه های مختلف در پایه های کارشناسی و … دارند ؛با پر کردن فرم استخدام می توانند در مرحله اول گزینش استخدامی موسسه پاد شرکت کنند.

"شماره تماس"