16 فوریه 2019

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ

در این مقاله راجع به اصول سرمایه گذاری در استارتاپ ها با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

MATH STARTUP
فرم و متغیری که تحت تاثیر معامله و مالکیت شرکت قرار می گیرد عبارت است از:

جدول محتوا

I. خلاصه ای از شروع ریاضی
دوم ریاضی شروع کار چیست و چرا مهم است
III اهداف را بدانید: آنچه کارآفرینان می خواهند و سرمایه گذاران می خواهند
IV اصول اساسی: ایده های اساسی که منجر به تخفیف های FInancing می شوند

A. سرمایه گذاران سهام یک شرکت را در سرمایه گذاری سهام
B. اضافه کردن سهامداران جدید سهامداران قبلی را رد می کند
C. سرمایه گذاران سهام شرکت (سهام) را از شرکت در تامین مالی بر اساس ارزیابی و سایر عوامل خریداری می کند
D. تفاوت بین ارزشیابی قبل از پول و ارزشیابی پس از پول

V. راهنمای فرمول

A. چگونه از این فرمول استفاده کنید
B. چگونه آن را دستکاری کنید
C. نمونه ها

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ  فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ AdobeStock 80123240 min 1

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ

VI اضافه کردن پیچیدگی به فرمول: گزینه سهام کارکنان

A. استخر گزینه کارمند به صورت خلاقانه به طور موثر به قیمت پایین تر برای هر سهم منجر شود
B. گزینه کارکنان مکانیک استخر
C. مثال مثال

VII ریاضی بدهی تبدیل شده

A. اصول اساسی بدهی تبدیل
ب. مثال

هشتم بیرون رفتن

A. ترجیح انحلال

I. خلاصه ای از MATH STARTUP
A. سرمایه گذاران سهام یک شرکت را بر اساس فرمول خرید

ب فرمول این است: قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رسیده است

C. سرمایه گذاران می خواهند سهام را با قیمت پایین خریداری کنند. سهامداران فعلی می خواهند که قیمت بالا باشد. برای رسیدن به هدف، دو طرف مذاکره و متغیرهای این فرمول را مدیریت می کنند.

D. یکی از راه های دستکاری فرمول، تغییر ارزش پول قبل از پول است. یک ارزیابی قبل از پول کمتر به قیمت پایین تر منجر می شود. ارزیابی بالاتری به قیمت بالاتر می انجامد.

E. راه دیگری برای دستکاری فرمول این است که تعدادی از گزینه های سهام کارکنان را تنظیم کنید و آن شماره را در نامزدی فرمول قرار دهید. گزینه های بیشتر کارکنان سهام موجب کاهش قیمت هر سهم برای سرمایه گذاران می شود.

F. بدهی تبدیل می شود زمانی که یک تامین مالی واجد شرایط وجود دارد. در آن زمان، جدول سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سهامداران فعلی رقیق خواهند شد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

G. سهامدارانی که ترجیح می دهند، ترجیح انحلال را دریافت می کنند. این تاثیر می گذارد که چه تعداد موسسان / سهامداران معمول در خروجی دریافت می کنند.

دوم چه اتفاقی افتاده است و چرا مهم است
اگر عرض یک تایر خودروی مسابقه را با مقدار معینی تغییر دهید، پس کسی که با اتومبیل های مسابقه بی تجربه است، به سادگی فکر می کند که همه چیز تغییر کرده است، عرض تایر است. کسی که آگاه است فورا متوجه خواهد شد که با تغییر فقط عرض تایر، بسیاری از عناصر دیگر نیز تغییر کرده است. مسافت پیموده شده گاز ماشین می تواند تغییر کند، تعادل، شعاع چرخشی و بسیاری از اجزای دیگر. آنها نمی دانند که این متغیرها تحت تأثیر قرار می گیرند، اما این که چگونه آنها تحت تاثیر قرار می گیرند.

به عبارت دیگر، متغیرهایی مانند عرض تایر در خلاء وجود ندارد. یک مورد بر روی مورد دیگری تاثیر می گذارد.

به طور مشابه، متغیرهای ریاضیات مالکیت شرکت در خلاء وجود ندارد.

اگر ارزیابی یک شرکت با مقدار معینی تغییر کند، این امر بر قیمت سهام تاثیر می گذارد، میزان سرمایه ای که سرمایه گذار می گیرد و غیره.

ریاضی شروع کار در مورد دانستن و فهمیدن معنیات، اعداد و متغیرها با شروع کار – اغلب در زمینه تامین مالی استفاده می شود.

چرا باید به این درگیری بین متغیرها در هنگام مالکیت شرکت بفهمید؟

از آنجا که اگر شما یک دانش کار از این اتصال متقابل داشته باشید، شما قادر به درک بیشتر خواهید بود: معاملات در پرواز، مالکیت شرکت، و سیستم کلی خود را در طول مذاکره و یا به سادگی مدیریت شرکت.

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ  فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ Untitled 2 1 2

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ

III آنچه شرکت کنندگان می خواهند و سرمایه گذاران می خواهند

دانستن هدف کمک می کند.شما ممکن است اطمینان نداشته باشید که عرض تایر برای قرار دادن یک ماشین مسابقه، اما شما اهداف کلی را می دانید. چیزی شبیه به سرعت و دستکاری عالی است. از آنجا شما می توانید جزئیات را کار کنید.

به همین ترتیب، هنگامی که به ریاضیات شروع می شود، اهداف را می دانید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

هدف سرمایه گذاران این است که قبل از سرمایه گذاری یک قیمت پایین برای هر سهم داشته باشند. این به دو دلیل است: (1) سرمایه گذاران می خواهند برای خرید یک دارایی (سهام) شرکت برای قیمت پایین، دارایی ها را در طول زمان افزایش دهند، و سپس با قیمت بالا به فروش برسند؛ (2) آنها باید سرمایه کمتری را به شرکت برای خرید درصد دیگری از این شرکت اختصاص دهند.

کسانی که در حال حاضر سهامداران می خواهند قیمت بالا برای هر سهم است. این به این دلیل است که (1) ممکن است نشان دهد که سهم آنها ارزش دارد؛ و (2) به منظور خرید یک درصد نسبتا کمتری از این شرکت، باید بیشتر از سرمایه گذاران به شرکت بپردازید.

IV PRINCIPLES BASIC: ایده های مبتنی بر سرمایه گذاری های مبتنی بر سرمایه گذاری

اصول راهنمای خاصی برای فهمیدن قبل از رسیدن به عدد نیتی وجود دارد.

A. سرمایه گذاران سهام یک شرکت را در سرمایه گذاری سهام
سرمایه گذاران تعدادی سهام سهام (سهام) شرکت را خریداری می کنند تا شرکت بتواند پول را جمع آوری کند. چندین سهام که خرید می کنند، تعیین می کنند که چه میزان شرکتی که خریداری کرده اند، تعیین می کند.

حتما مطالعه شود
 چگونگی شروع اصولی یک استارتاپ 2

البته سرمایه گذاران نیز می توانند از این طریق آن را بیابند و تصمیم بگیرند که می خواهند درصد مشخصی از شرکت را خریداری کنند. سپس تعداد مشخصی سهام سهام را تعیین می کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

سرمایه گذاران دریافتند که چه مقدار پولی که می خواهند در این شرکت سرمایه گذاری کنند و مجموعهای از چیزهای دیگر را در انتها داشته باشند. آنها سپس مذاکره می کنند و سهام شرکت را با یک قیمت معین در معرض تبدیل به سرمایه گذاران قرار می دهند که دارای درصد مشخصی از شرکت هستند.

فرمول مورد استفاده برای تعیین این تعداد این است: قیمت هر سهم = ارزش پول پیش از شرکت / تعداد سهام به طور کامل رها شده است. این توضیح بیشتر در این مقاله شرح داده شده است.

B. اضافه کردن سهامداران جدید سهامداران قبلی را رد می کند
چگونه سهام سرمایه گذار بر سایر سهامداران تاثیر می گذارد؟

سهامداران موجود هر زمان که یک سرمایه گذار یا هر کسی حقوق سهام خود را به دست آورد، رقیق می شوند. این به این معنی است که سهامداران موجود کمتر از یک درصد از شرکت کلی کمتر از قبل دارند.

اگر 100 درصد از سهام خود را با داشتن 1000 سهام سهام و یک سرمایه گذار وارد می کنید و 250 سهام از این شرکت را خریداری می کنید، پس از آن 80٪ [1000 سهام / (1000 + 250 سهام)] از شرکت با 1000 سهام و سپس سرمایه گذار 20٪ [250 سهام / (1000 + 250 سهام)] از شرکت با 250 سهام دارد.

چی شد؟ درصد شرکتی که شما مالک آن بودید کاهش پیدا کرد. این واکنش نامیده می شود. (راه هایی برای محافظت در مقابل رقت وجود دارد. نگاه کنید به مقاله در مورد رقت.)

[توجه داشته باشید که تعداد سهام واقعی شما، در این مورد – 1000 تغییری نکرده است. از 250 سهام دیگر کجا آمد؟ اینها سهام هستند که شرکت مجاز است (مجاز) آن را بپردازد، اما قبلا مجددا صادر شده است.]

C. سرمایه گذاران سهام شرکت (سهام) را از شرکت در تامین مالی بر اساس ارزیابی و سایر عوامل خریداری می کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
ارزیابی شرکت این است که چقدر این شرکت ارزش دارد. این روش با استفاده از عوامل متعددی نظیر مبالغ تاریخی شرکت، رقابت، پتانسیل رشد، چشم انداز صنعت و … شناخته شده است. روش های مختلفی وجود دارد و این یک علم نادر است.

سرمایه گذاران می توانند از ارزش شرکت و متغیرهای دیگر استفاده کنند تا بتوانند چگونگی سرمایه گذاری و برای چه قیمت را چقدر سرمایه گذاری کنند.

D. تفاوت بین ارزشیابی قبل از پول و ارزشیابی پس از پول

این شرایطی است که در مذاکرات مالیاتی قرار دارند.ارزیابی پیش از پول، ارزیابی شرکت (یعنی چقدر ارزش شرکت) قبل از سرمایه گذاری انجام می شود. پول پس از ارزیابی این شرکت پس از سرمایه گذاری اتفاق می افتد. بنابراین پیش از پول + مبلغ سرمایه گذاری = پس از پول.

چرا این مهم است: اصطلاحات “پیش” یا “پست” میتواند معامله را به طور قابل توجهی تغییر دهد. مثلا:

اگر یک سرمایه گذار بخواهد 50 درصد از شرکت را با ارزش گذاری 5 میلیون دلاری داشته باشد، پس:

اگر “ارزیابی” به معنای “ارزیابی پیش از پول” باشد – شرکت با سرمایه گذاری 10 میلیون دلار ارزش خواهد داشت. ارزیابی پیش پرداخت (5 میلیون دلار) + سرمایه گذاری (X $) = ارزش پول پس انداز (10 میلیون دلار). سرمایه گذار باید 5 میلیون دلار سرمایه گذاری کند تا 50 درصد از این شرکت را به خود اختصاص دهد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

اگر “ارزیابی” به معنای “ارزیابی پس از پول” باشد، پس شرکت با سرمایه گذاری 5 میلیون دلار ارزش خواهد داشت. ارزیابی قبل از پول + سرمایه گذاری = ارزش پول پس از پول. اگر سرمایه گذار بخواهد 50٪ از شرکت را به خود اختصاص دهد، سرمایه گذار باید نیمی از ارزش پول پس از آن را سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار باید 50 میلیون دلار برای سرمایه گذاری 2.5 میلیون دلار سرمایه گذاری کند.

نتیجه را یادداشت کنید. استفاده از پیشوند “pre-” یا “post-” منجر به تفاوت چند میلیون دلاری شد. اکثر زمان هایی که افراد می گویند “ارزیابی” آنها “ارزشیابی قبل از پول” هستند. اما این را قبول نکن

V شکل هدایت
فرمول پایه ای که تعیین می کند که سرمایه گذار چه مقدار بخشی از شرکت را پرداخت می کند، عبارتند از:

قیمت هر سهم = ارزیابی قبل از پول شرکت / تعداد سهام به طور کامل رسیده است. موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.
تعاریف:

قیمت هر سهم: این بدان معنی است که قیمت هر سهم سهام چه خواهد بود.

ارزیابی قبل از پول: این بدین معنی است که ارزش شرکت بلافاصله قبل از سرمایه گذاری، یعنی ارزش گذاری شرکت بدون در نظر گرفتن دلار سرمایه گذاری شده.

تعداد سهام به طور کامل رقیق شده: این به معنای تعداد کل سهام عادی (از جمله سهام بالقوه مشترک (یعنی سهام و گزینه ها، و غیره که می تواند تبدیل به مشترک است.))

A. چگونه از این فرمول استفاده کنید
احزاب قیمت هر سهم را دریافت می کنند و میزان سرمایه گذاری هر مقدار سهام را خریداری می کنند. این به نوبه خود تعیین می کند که چه مقدار از سرمایه گذاری شرکت خود خریداری خواهد شد.

1. آنچه که هر شخص می خواهد:
همانطور که قبلا ذکر شد – هدف را می دانید.

حتما مطالعه شود
8 مرحله قانونی برای شروع کسب و کار شما

سرمایه گذاران: سرمایه گذاران می خواهند قیمت هر سهم پایین باشد. این امر می تواند باعث ایجاد ارزش پول پیش از شرکت شود و یا تعداد سهام به طور کامل رسیده باشد. به یاد داشته باشید که ارزیابی یک علت نادرست و موضوع مذاکره است.

بنیانگذاران: بنیانگذاران و سهامداران موجود می خواهند که قیمت هر سهم بالا باشد. این امر می تواند باعث ایجاد ارزش پیش از پول شرکت شود و تعداد سهام به طور کامل رسیده باشد.

B. چگونه آن را دستکاری کنید
قیمت هر سهم = ارزیابی قبل از پول شرکت / تعداد سهام به طور کامل رسیده است
سمت راست فرمول (ارزیابی و تعداد سهام) با انجام و مذاکره در جهت تعیین تعداد سهام که سرمایه گذار سرمایه گذاری خواهد خرید.

1. ارزیابی قبل از پول
در اصطلاحات ریاضی پایه، این قسمت بالای تقسیم است: این عدد بزرگتر است، بالاتر از قیمت هر سهم و بهتر برای بنیانگذاران / شرکت. پایین تر تعداد، برای سرمایه گذاران بهتر است.

ارزیابی ممکن است دشوار باشد اگر با احیانا احزاب مخالف باشند. این درست است اگر چه ارزیابی بسیار دشوار است به دقت و بدون پاسخ درست یا غلط وجود دارد.

2. تعداد سهام به طور کامل رقیق شده
این پایین ترین کسری است. سازندگان / شرکت می خواهند این کم باشد. سرمایه گذاران خواهان این هستند که بالا باشند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

تعداد سهام به طور کامل رقیق شامل سهام بالقوه مشترک است. این به این معنی است که اوراق قرضه یا اوراق بهادار مبادلاتی یا گزینه ها در این مقدار گنجانده شده است.

از آنجا که گزینه ها در این مقدار گنجانده شده است، تعدادی از گزینه ها برای اعطای یک طرح انتخابی، یک منطقه است که اغلب مذاکره می شود. پایین تر تعداد سهام تعیین شده برای گزینه ها به سهام کمتر و درصد کلی مالکیت برای سرمایه گذاران تبدیل می شود. هر چه تعداد آن بالاتر باشد، بهتر است برای بنیانگذاران و سهامداران موجود.
C. نمونه ها

سهام٪ مالکیت

بنیانگذار 1: 5،500،000 55٪
بنیانگذار 2: 3،500،000 35٪
کارمندان در اوایل: 1،000،000 10٪

مجموع: 10،000،000 100٪چه اتفاقی می افتد زمانی که یک سرمایه گذار بخواهد وارد و 2،000،000 دلار سرمایه گذاری کند؟

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ  فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ is 5 1

فرمول سرمایه گذاری در یک استارتاپ

از آنجا که شما این مقاله را خوانده اید می دانید چند مورد اتفاق می افتد. سرمایه گذاری که پول نقد برای سهام سهام منجر خواهد شد سرمایه گذار متعلق به بخش شرکت. 1. بنابراین، چه مقدار از شرکت سرمایه گذار خواهد شد؟

2. چند سهام سرمایه گذار خرید و چه قیمت؟

ما می دانیم که آوردن یک سرمایه گذار سهامداران قبلی را رد می کند. 3. چه درصد از سهام شرکت سهامداران دیگر و چه چیزی خواهد شد ظاهر خواهد شد؟

1. بنابراین، چه مقدار از شرکت سرمایه گذار خواهد شد؟

ارزش پول پیش از شرکت 5،000،000 دلار است. از کجا این 5 میلیون دلار آمد؟ این عدد است که با استفاده از تکنیک های مختلف ارزیابی و از طریق مذاکره تعیین می شود. اگر پیش درآمد 5 میلیون دلار باشد، بدان معنی است که ارزیابی شرکت پس از سرمایه گذاری (ارزش گذاری پس از پول) 7،000،000 دلار است. بنابراین سرمایه گذار 28.57٪ از شرکت را خریداری می کند (2 میلیون دلار / 7 میلیون دلار).موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

2. چند سهام سرمایه گذار خرید و چه قیمت؟

قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رها شده است

x = 5،000،000 / 10،000،000
x = 0.5
قیمت هر سهم 0.50 دلار است

2،000،000 دالر سرمایه گذار به قیمت 0.50 دلار برای هر سهم برای مجموع 4،000،000 سهام [$ 2،000،000 / $ 0.50] خریداری خواهد شد.

3. چه درصد از سهام شرکت سهامداران دیگر و چه چیزی خواهد شد ظاهر خواهد شد؟

بنابراین برای محاسبه درصد مالکیت بنیانگذار، می توانم تعدادی از سهام خود را که تقسیم بر تعداد کل سهام (5،500،000 / 14،000،000) را تقسیم کرده یا می توانم درصد آن را قبل از 55 درصد افزایش دهم، به ترتیب درصد کاهش مالکیت (55٪ x (٪ -28.57٪)). به عبارت دیگر، سرمایه گذار 28.57 درصد از این شرکت را خریداری می کند، به این معنی است که درصد موسس 1 پس از سرمایه گذاری 71.43 درصد از 55 درصد است.

این کار را برای موسس 2 و کارکنان اولیه انجام دهید.سهام٪ مالکیت

بنیانگذار 1: 5،500،000 39.29٪ (5،500،000 / 14،000،000) OR (55.41٪ x 71.43٪)
بنیانگذار 2: 3،500،000 25.00٪ (3500،000 / 14،000،000) یا (35٪ x 71.43٪)
کارکنان اوایل 1.000.000 7.14٪ (1،000،000 / 14،000،000) OR (٪ 71.43٪)٪
سرمایه گذار 4،000،000 28.57٪

مجموع: 14،000،000 100٪

توجه داشته باشید که همه سهامداران پیشین (موسس 1، بنیانگذار 2 و کارمندان اولیه) همه رقیق شده بودند. به عنوان مثال، موسس 1 از مالکیت 55٪ به 39.29٪

شما به سرعت می توانید درصد مالکیت از میزان سهام یک سهامدار را پس از دور بعدی ریزش کنید و درصد مالکیت خود را با درصد مالکیت کلیه احزاب حسابداری برای دوران رضایت بخش افزایش دهید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

بنابراین نگاهی به آخرین نمونه نگاه کنید. بگذارید بگوییم یکی دیگر از سرمایه گذاری ها انجام شده است و سرمایه گذار 2 20٪ از این شرکت را خریداری می کند. سپس بنیانگذار 1 39.29٪ x (100٪ – 20٪) = 31.43٪ خواهد داشت؛ بنیانگذار 2: 25٪ x (100٪ – 20٪) = 20٪؛ کارکنان زودهنگام 7.14٪ x (100٪ – 20٪) = 5.71٪؛ سرمایه گذار 1: 28.57٪ x (100٪ – 20٪) = 22.86٪.
VI ترکیب پیچیدگی به فرم: گزینه های کار کارکنان
A. استخر گزینه کارمند به صورت خلاقانه به طور موثر به قیمت پایین تر برای هر سهم منجر شود
استخر گزینه کارکنان سهام مقدار سهام شرکت برای برنامه های انتخاب کارمند است. سهام این شرکت به عنوان بخشی از یک بسته جبران خدمت به کارمندان برای ایجاد انگیزه آنها است. معمولا مقدار سهامی که برای این طرح اختصاص داده شده است، 10 تا 20 درصد از سهام این شرکت است.

حتما مطالعه شود
ویزای start-up

سرمایه گذاران تمایل به مذاکره با استاد قابل توجهی دارند تا تخصیص بیشتر گزینه ها در جاده ها مورد نیاز نباشد. برای سرمایه گذاران سودمند است تا قبل از سرمایه گذاری، قبل از اینکه آنها سرمایه گذاری کنند، پس از سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنند. فکر کنید در مورد اینکه سهامداران موجود چگونه تخفیف پیدا می کنند، ریسک می کنند.

به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که ارزیابی قبل از پول، به جای استفاده از ارزش پول پس انداز، گزینه های صندوق را مورد توجه قرار دهند. این کاملا طبیعی است. موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

B. گزینه کارکنان مکانیک
بازگشت به فرمول اصلی: قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رها شده است

شما در حال حاضر با سرمایه گذار مذاکره کرده اید که ارزش پیش از پول مبلغ X $ است. تعداد سهام به طور کامل رقیق شده Y است. بنابراین قیمت هر سهم برای سرمایه گذار برای سرمایه گذاری X / Y خواهد بود. پس از آن سرمایه گذار، در درون ذهن را درخواست می کند که یک صندوق گزینه ای ایجاد شود و ارزش گذاری قبل از پول، حساب صندوق گزینه را در نظر بگیرد. این بدان معنی است که:

قیمت هر سهم = ارزش پول قبل از پول (که شامل ارزش سهام سهام استپ) / تعداد سهام به طور کامل رها شده از جمله سهام استخر گزینه

بنابراین اساسا، ارزش گذاری قبل از پول تغییر نمی کند: ارزش شرکت ارزش شرکت است، اما تعداد سهام به طور کامل رها شده تغییر می کند. آنچه دریافت می کنید:

قیمت هر سهم = X / (Y + گزینه ها)

به یاد بسپار از بنیانگذاران و سهامداران موجود، می خواهیم تعریف کننده کسری باشد. یک معیار پایین به معنای قیمت بالاتر هر سهم است. به این معنی است که سرمایه گذاری سرمایه گذار درصد کمتری از شرکت را خریداری می کند.

بنابراین چه اتفاقی می افتد این است که استخر گزینه، قیمت هر سهم را کاهش داد. اندازه استاندارد استخر گزینه هر 10-20٪ است. بنابراین بزرگتر استخر، قیمت بیشترموسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

براین چه اتفاقی می افتد این است که استخر گزینه، قیمت هر سهم را کاهش داد. اندازه استاندارد استخر گزینه هر 10-20٪ است. بنابراین بزرگتر استخر، قیمت بیشتر برای هر سهم کاهش خواهد یافت.

C. نمونه ها
آمار: سرمایه گذار می خواهد 5 میلیون دلار در یک شرکت با ارزش گذاری پیش از 15 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. در حال حاضر 10 میلیون سهام این شرکت وجود دارد.

1. قیمت هر سهم چیست؟

2. اگر سهم گزینه 10٪ باشد، قیمت هر سهم چیست؟
3. اگر استراتژی گزینه 20 درصد باشد، قیمت هر سهم چیست؟1. قیمت هر سهم چیست؟
سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 10،000،000 100٪ (10،000،000 / 10،000،000)

مجموع: 10،000،000 100٪

قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رها شده است

قیمت هر سهام = 15،000،000 دلار / 10،000،000

قیمت هر سهم = 1.50 دلار2. اگر قیمت هر سهم 1.50 دلار باشد، جدول کلاه گشایی شبیه چه چیزی است؟
این بدان معنی است که 5،000،000 دالر سرمایه گذار 5،000.00 $ / $ 1.50 یا 33333.333.33 دلار خریداری خواهند کرد. شما می توانید ببینید که این منطقی است. هنگامی که همه گفته شده و انجام شده است، سرمایه گذار 5 میلیون دلار و ارزش کلی شرکت 20 میلیون دلار است، یعنی 25 درصد. برای قرار دادن آن در قبل از پول، اصطلاحات پس از پول: سرمایه گذار 5،000،000 دلار برای ارزش پول پس از 20،000،000 دلار (ارزش گذاری پیش از 15،000،000 دلار + سرمایه گذاری 5،000،000 دلار) سرمایه گذاری، به طوری که 25٪ از شرکت است. بنابراین، سرمایه گذار 25 درصد از شرکت با 5 میلیون دلار خریداری می کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

سهامی که مالک آن است، مالکیت 25٪ مالکیت شرکت را نشان می دهد، که این کار را انجام می دهد. 3،333،333.33 سهام تقسیم بر میزان کل سهام (10،000،000 (توسط سهامداران موجود) + 3،333،333.33 (سهام جدید صادر شده به سرمایه گذار) = 25٪

سهام٪ مالکیتبنیانگذاران: 10،000،000 75٪ (10،000،000 / 13،333،333.33)
سرمایه گذار 3،333،333.33 25٪ (3،333،333.33 / 13،333،333.33)

مجموع: 13،333،333.33 100

 3. اگر سهم گزینه 10 درصد باشد، قیمت هر سهم چیست؟

توجه: هنگامی که یک سرمایه گذار درخواست می کند که استطاعت گزینه یک اندازه مشخص باشد، تقریبا همیشه این معنی است که حجم استخر گزینه، اندازه خاصی است پس از اینکه تامین مالی کامل شد. بنابراین اندازه RESULT از استخر گزینه باید بعد از محاسبات، قبل از 10٪ باشد.

قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رها شده است

به یاد بیاورید که ارزش استخر گزینه به ارزش پیش از پول ساخته شده است، بنابراین ارزش ارزیابی قبل از پول تغییر نمی کند.

تعداد سهام به طور کامل رقیق شده با این حال تغییر خواهد کرد. این شماره شامل سهام موجود 10،000،000 به اضافه مبلغی است که 10٪ از کل سهام سهام به طور کامل رسیده پس از تکمیل تامین مالی خواهد شد.

بنابراین این بدان معنی نیست که 10٪ از 10،000،000 سهام برابر با 1000000. این نادرست است

حل تعداد سهام به طور کامل رقیق شده:

بدانید که ارزش نهایی شرکت بعد از پول نقد خواهد بود–

65٪ بنیانگذار سهام + 10٪ گزینه استخر + 25٪ سرمایه گذار پول نقد = 100٪ ارزیابی پس از پول شرکت

ما می دانیم که بنیانگذاران در 65 درصد خواهد بود، زیرا استخر مورد نیاز باید در 10 درصد باشد و سرمایه گذاران 25 درصد از این شرکت را خریداری کنند.

ما می دانیم که 20 میلیون دلار ارزش پول پس انداز شرکت (15 میلیون دلار پیش از پول + 5 میلیون دلار سرمایه گذار پول نقد) خواهد بود. این به این معنی است که صندوق گزینه 10٪ 10٪ از ارزش پول بعد از پول 20 میلیون دلار خواهد بود. بنابراین، مقدار استخر گزینه 2 میلیون دلار خواهد بود. و ما می دانیم که 10،000،000 سهام موجود در بنیانگذار ها ارزش 13 میلیون دلار (65٪ از 20 میلیون دلار) دارند:

حتما مطالعه شود
قوانین حقوقی که استارتاپ ها باید بدانند

65٪ [$ 13M] [بنیانگذاران] + 10٪ [$ 2M] [گزینه استخر] + 25٪ [$ 5M] [سرمایه گذاران] = 100٪ [$ 20M] [مجموع]

اگر 10،000،000 سهام دارای ارزش 13،000،000 $ است که به معنی 13،000،000 $ / 10،000،000 سهام خواهد شد قیمت هر سهم –

این به این معنی است که هر سهم 1،30 دلار است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

4. جدول کلاه با 10٪ گزینه استخر چیست؟

تعداد سهام سهام در صندوق گزینه: صندوق گزینه 2 میلیون دلاری برای هر سهم به معنای مبلغ 2،000،000 دلار یا 1.30 دلار یا 1.538،461.54 دلار است.

تعداد سهام سهام برای سرمایه گذار: روش های زیادی برای پیدا کردن مقدار سهام که سرمایه گذار از این نقطه خریداری می کند وجود دارد. شما می توانید 2.5 برابر با مقدار سهام است که استخر گزینه (به دلیل آن 2.5 برابر بزرگتر) و یا بازگشت به فرمول اصلی:

قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رقیق شده

قیمت هر سهم = 15 میلیون دلار (10،000،000 + 1،538،461.52)
قیمت هر سهام = 1.30 دلار
سهام سرمایه گذار با 5 میلیون دلار پول نقد = 5،000،000 دلار / 1.30 دلار خریداری می کند
سهام که سرمایه گذار با 5 میلیون دلار پول نقد = 3،846،153.84615 خریداری می کند

سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 10،000،000 65٪ (10،000،000 / 15،384،615.2)
استخر انتخاب: 1،538،461.52 10٪
سرمایه گذار: 3،846،153.85 25٪ (3،333،333.33 / 13،333،333.33)

مجموع: 15،384،615.37 100

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

5. اگر استراتژی گزینه 20٪ باشد، آیا قیمت هر سهم چیست؟

قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رها شده است

قیمت هر سهم = 15 میلیون دلار ((10،000،000 + X)

55٪ بنیانگذار + 20٪ گزینه استخر + 25٪ سرمایه گذار = 100٪

11000000 بنیانگذار [55٪] [10،000،000 سهام] + 4،000،000 دلار استخر گزینه [20٪] [تعداد سهام] + 5،000،000 دلار سرمایه گذاران [25٪] [تعداد سهام] = 20 میلیون دلار [100٪] [10،000،000 + x + y ]

10،000،000 سهام برای بنیانگذاران 11،000،000 دلار ارزش دارد. بنابراین هر سهم $ 11،000،000 / 10،000،000 یا $ 1.10 است

$ 4،000،000 / $ 1.10 = x
x = 3،636،363،6363 سهام

برای استفاده از فرمول اصلی:

قیمت هر سهام = 15،000،000 دلار (10،000،000 + 3،636،363،6363)

قیمت هر سهم = 1.10 دلار

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

6. جدول کلاه با یک استخر گزینه 20٪ شبیه است؟

استخر گزینه: در حال حاضر محاسبه شده است که چگونه بسیاری از سهام برای استخر گزینه وجود دارد. از نو:

$ 4،000،000 / $ 1.10 = 3،636،363،6363 سهام

سرمایه گذاران: $ 5،000،000 / $ 1.10 = 4،545،454.5454 سهام

سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 10،000،000 55٪ (10،000،000 / 15،384،615.2)
استخر انتخاب: 3636،363.6363 20٪
سرمایه گذار: 4،545،454،5454 25٪

مجموع: 18،181،818.1818 100٪

7. آیا در این سناریوی مثال، چه اتفاقی می افتد؟
(الف) وقتی که به جمع آوری گزینه ها می آید، سهامداران بنیانگذار / سهامدارانی هستند که مهم ترین رقیق شدن هستند. توجه کنید که درصد مالکیت آنها در هر نمونه کاهش می یابد و نه 25٪ سرمایه گذار. بنابراین بزرگتر استخر گزینه، سهامداران فعلی بیشتر رقیق است.

(ب) استخر گزینه با استفاده از خلاقیت به طور موثر باعث کاهش قیمت هر سهم می شود. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد که مقدار مشخصی از شرکت را برای قیمت کمتر خریداری کنند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

VII معامله متقابل
A. اصول اساسی بدهی تبدیل
1. تبدیل
بدهی تبدیل می شود به سرمایه گذاری در تامین مالی واجد شرایط. آن را به همان نوع عدالت تبدیل می کند که در دوره تأمین مالی واجد شرایط خریداری می شود. قرارداد بدهی قابل تبدیل نیز برای تخفیف درخواست خواهد شد. علاوه بر این ممکن است یک معیار ارزیابی در بازی وجود داشته باشد.

2. جدول کپشن
اگر و تا زمانی که بدهی تبدیل شود، بدهی تبدیل نمی شود. توجه: شما می توانید جدول های کلاه را ببینید که در آن همه سهام بالقوه تبدیل شده نیز ذکر شده است.

ب. مثال
در اینجا یک مثال بسیار ساده برای نشان دادن این اصول است.

تشکیل: موسسات خود را 1، 000،000 سهام، نشان دهنده 100٪ از شرکت. جدول سرپوشیده چیست؟
این وضعیت ساده است و تقریبا چیزی برای محاسبه وجود ندارد.

ظرف پلاستیکی پس از تشکیل:

سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 1000000 100٪

مجموع: 1،000،000 100

سرمایه گذاری اول: CD سرمایه گذار همراه با سرمایه گذاری در شرکت با یک معامله اوراق قرضه تبدیل می شود: 100،000 دلار، 4 درصد سود، تامین مالی واجد شرایط از 1 میلیون دلار، کل ارزش گذاری 3 میلیون دلار است. تخفیف 20٪. جدول سرپوشیده چیست؟

هیچ تغییری در جدول سرپوشیده / مالکیت انجام نمی شود. بدهی قابل تبدیل بدهی است و هیچ سهامی صادر نمی شود به دلیل اینکه بدهی های مبادلاتی صادر شده است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

جدول زیرپوش بعد از سرمایه گذاری 1

سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 1000000 100٪

مجموع: 1،000،000 100

سرمایه گذاری دوم: سرمایه گذار Y همراه می آید و 200،000 دلار را در ارزش گذاری 800،000 دلار سرمایه گذاری می کند (نه یک قرارداد بدهی قابل تبدیل).

بدهی قابل تبدیل به دلیل عدم تأمین مالی واجد شرایط 1 میلیون دلار صورت نگرفت.

برای فهمیدن این که چقدر سطح سرپوشیده پس از سرمایه گذار Y خریداری سهام شرکت خواهد شد، ما باید (I) برای قیمت هر سهم که سرمایه گذار Y در آن سرمایه گذاری می کنند را حل کنیم. سپس با استفاده از این مقدار (ii) حل 200 دلار برای سهام سرمایه گذار Y خریداری کنید.

(I) حل قیمت هر سهم که Investor Y در آن سرمایه گذاری می کند

قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رها شده است

حتما مطالعه شود
نحوه نامگذاری استارتاپ (یا کسب و کار)، و نام دامنه خوبی را پیدا کنید

قیمت هر سهام = 800،000 / 1،000،000

قیمت هر سهم = 0.80 دلار

(2) حل برای چقدر سهام در آن قیمت خریداری خواهد شد

سهام توسط سرمایه گذار خریداری شده: $ 200،000 / $ 0.80 = 250،000

پس از دومین سرمایه گذاری:

سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 1،000،000 80٪
سرمایه گذار Y: 250،000 20٪

مجموع: 1،250،000 100

سرمایه گذاری سوم: Z سرمایه گذار همراه است و سرمایه گذاری می کند: $ 1M در یک پیش پرداخت پول 2M $. در این مورد چه اتفاقی می افتد؟

در این مورد، مبلغ در این تامین مالی آستانه تامین مالی واجد شرایط است و بنابراین بدهی تبدیل خواهد شد.

پس این چه قیمت Z سرمایه گذار است؟

قیمت برای هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام با سرعتی کاملا رقیق شده.

قیمت هر سهم = 2،000،000 / 1،250،000

قیمت هر سهم = 1.60 دلار

سهام خریداری: $ 1،000،000 / $ 1.60 = 625،000

چه قیمت است که بدهی قابل تبدیل CD سرمایه گذار پرداخت می کند؟

این بدهی قابل تبدیل به سهام در کمتر از (a) 80٪ از قیمت هر سهم پرداخت شده توسط خریداران در تامین مالی واجد شرایط تبدیل (به یاد داشته باشید تخفیف 20٪)؛ یا (ب) کلاه ارزش گذاری تقسیم شده توسط سرمایه به طور کامل رقیق شده بلافاصله قبل از بسته شدن.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

80٪ از 1.60 دلار 1.28 دلار است.

بنابراین 1.28 دلار پایین تر است یا قیمت هر سهم پایین تر از قیمت قیمت اوراق بهادار است؟ مبلغ ارزش گذاری 3 میلیون دلار است.

بنابراین قیمت هر سهم اگر ارزیابی $ 3M است:

قیمت هر سهم = 3،000،000 / 1،250،000

قیمت هر سهم = 2.40 دلار

بنابراین قیمت هر سهم 1.28 دلار خواهد بود زیرا پایین تر است.

تعداد سهام خریداری شده توسط CD سرمایه گذار از طریق تبدیل: $ 100،000 / $ 1.28 = 78،125

جدول سرپوشیده پس از سرمایه گذار Z:

سهام٪ مالکیت

بنیانگذاران: 1،000،000 51.2٪
سرمایه گذار Y: 250،000 12.8٪
سرمایه گذار Z: 625،000 32٪
CD سرمایه گذار: (تبدیل) 78،125 4٪

مجموع: 1،953،125 100٪

هشتم بیرون رفتن
در بالا ذکر شد که چگونه اعداد و جدول  در زمانی که یک سرمایه گذار سهام را برای رسیدن به یک شرکت انجام می دهد، کار می کند. اکنون من بررسی خواهم کرد که چگونه اعداد کار می کنند وقتی سرمایه گذاران از مقررات با ترجیح انحلال خارج می شوند. پس چه اتفاقی بین “ورود” و “خروج” رخ می دهد؟ این دوره زمانی بیشتر مربوط به یک سرمایه گذار است که از موقعیت خود در شرکت خود با انواع مختلف ضد رقت و سایر انواع حقوق محافظت می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن رجوع کنید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

A. ترجیح انحلال
اولویت انحلال یکی از مهم ترین شرایط در یک معامله مالی است. می تواند معامله را انجام دهد یا شکست دهد ترجیحات انحلال جزئیات مربوط به رویدادهای نقدینگی (مثلا فروش شرکت) جزئیات مربوط به آنچه اتفاق می افتد (به عنوان مثال فروش شرکت). این ترجیح به حساب می آید، زیرا سهامداران مورد نظر این مقدار را دریافت می کنند قبل از اینکه سهامداران معمولی از درآمد حاصل از رویداد نقدینگی دریافت کنند.

شرایط سرمایه گذاری در یک معامله سهام باید مواردی را که اولویت انحلال است، تلقی کنند. این معمولا به عنوان یک ضرب کننده (1x، 1.5x، 2x، و غیره) از سرمایه گذاری توصیف می شود. به یاد بیاورید که سهام ترجیحی می تواند به سهام عادی تبدیل شود. در صورت وقوع انحلال، چه اتفاقی می افتد این که سهامداران مورد نظر می توانند:

1. تبدیل به سهام عادی و دریافت درآمد حاصل از فروش بر اساس یک طرفه ریاست با همه سهامداران دیگر؛ یا

2. آنها می توانند اولویت انحلال خود را دریافت کنند؛ یا

3. اگر سهام ترجیحی خود “مشارکت” باشد، می توانند از اولویت های انحلال خود بهره مند شوند و سپس درآمد حاصل از فروش را دریافت کنند، به شرط اینکه به طور مشترک تبدیل شوند (این “مشارکت” نامیده می شود). مشارکت می تواند محدود باشد. اگر مبلغ پیشنهادی بیشتر از مقدار کلاه باشد، مشارکت اتفاق نخواهد افتاد و یا (1) یا (2) بالا رخ خواهد داد.

اگر پس از ترجیح، ترجیح انحلال خود را از یک رویداد نقدینگی دریافت کرده و درآمد سهام کافی برای سهامداران عادی کافی نباشد، این برای سهامداران معمولی اهمیت دارد.

من توصیه می کنم که بنیانگذاران با سرمایه گذاران برای اولویت ورشکستگی، بدون مشارکت با سرمایه گذاران مذاکره کنند. موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

IX خلاصه ای از MATH STARTUP
A. سرمایه گذاران سهام یک شرکت را بر اساس فرمول خرید

ب فرمول این است: قیمت هر سهم = ارزش پیش از پول / تعداد سهام به طور کامل رسیده است

C. سرمایه گذاران می خواهند سهام را با قیمت پایین خریداری کنند. سهامداران فعلی می خواهند که قیمت بالا باشد. برای رسیدن به هدف، دو طرف مذاکره و متغیرهای این فرمول را مدیریت می کنند.

D. یکی از راه های دستکاری فرمول، تغییر ارزش پول قبل از پول است. یک ارزیابی قبل از پول کمتر به قیمت پایین تر منجر می شود. ارزیابی بالاتری به قیمت بالاتر می انجامد.

E. راه دیگری برای دستکاری فرمول این است که تعدادی از گزینه های سهام کارکنان را تنظیم کنید و آن شماره را در نامزدی فرمول قرار دهید. گزینه های بیشتر کارکنان سهام موجب کاهش قیمت هر سهم برای سرمایه گذاران می شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

F. بدهی تبدیل می شود زمانی که یک تامین مالی واجد شرایط وجود دارد. در آن زمان، جدول سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سهامداران فعلی رقیق خواهند شد.

G. سهامدارانی که ترجیح می دهند، ترجیح انحلال را دریافت می کنند. این تاثیر می گذارد که چه تعداد موسسان / سهامداران معمول در خروجی دریافت می کنند.