10 مارس 2020

صلاحیت دادگاه خانواده
طبق قانون حمایت از خانواده ، صلاحیت دادگاه خانواده به شرح زیر است:

درگیری و خسارات ناشی از اختلال در آن

ازدواج دائم ، موقت

شرایط قرارداد ازدواج

– ازدواج مجدد

جهیزیه

مهریه

. نفقه زن و ضرب المثل زوج

طلاق

حضانت کودک

– رابطه

رشد ،

– استان قهری ، سرپرستی ، امور مربوط به سرپرست و متولی افراد مطلقه و شهادت درمورد آنها

بستگان نفقه

– مسائل گمشده

– سرپرستی یتیمان

اهدای جنین

تغییر در جنسیت

ضرورت تشکیل دادگاه خانواده
براساس قانون حمایت از خانواده ، دستگاه قضایی موظف بود که در هر حوزه قضایی شعب دادگاه کافی خانواده داشته باشد. اما در شهرهای بسیار کوچک که دادگاه خانوادگی تأسیس نشده است ، دادگاه مستقر در آن ولسوالی با تشریفات مقرر در همان قانون به امور مربوط به حقوق خانواده می پردازد. اما در این مناطق ، مردم در صورت ازدواج اصلی و انحلال آن موظفند موضوع را به نزدیکترین دادگاه خانواده ارجاع دهند.

مراحل دادگاه خانواده
خانواده برای شروع و ادامه دادخواست دعوی تشکیل می دهند ، اما این موضوع مشمول تشریفات دادرسی مدنی نیست. تشریفات و نحوه ارتباط این دادگاهها مطابق با قوانین عمومی دادرسی مدنی است. در دادخواستی که در صلاحیت دادگاه است ، زن می تواند دادخواستی را در دادگاه خانواده یا محل سکونتش تشکیل دهد.

قاضی زن در دادگاه خانواده شرکت می کند
برای رسیدگی به امور خانواده ، شعبه دادگاه خانوادگی که برای رسیدگی به پرونده های افراد تشکیل شده است نیز نیاز به داشتن مشاور زن دارد. از آنجا که زن و مرد در کانون خانواده قرار دارند ، حضور نمایندگان هر دو جنس در روند حل اختلافات نیز می تواند بیانگر خواسته های هر دو باشد.

حتما مطالعه شود
اجاره ملک مسکونی برای فعالیت تجاری

دادگاههای خانواده همچنین تأثیرگذارترین مرجع قضایی در نظام حقوقی است که در آن قاضی زن می تواند حضور مؤثر داشته باشد. نیمی از کسانی که در دادگاه هستند زن هستند و بحث در مورد مشکلاتشان با یک قاضی زن آسانتر است. بنابراین حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و سپس در دفتر نظارت ضروری است.

شرایط قضات دادگاه خانواده
علاوه بر شرط حضور یک قاضی زن و نظر وی لازم ، سایر قضات باید متاهل باشند و حداقل چهار سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند. وضعیت زناشویی یکی از شرایطی است که به درک هر چه بیشتر و عمیق تر موضوعات مربوط به صلاحیت این دادگاه کمک می کند.

مراکز مشاوره خانواده
به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات و طلاق در خانواده ، و به دنبال آشتی ، قوه قضاییه براساس قانون حمایت از خانواده موظف بود در مدت سه سال از تأسیس آن ، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه تشکیل دهد. برای ایجاد خانواده. از مهمترین دستاوردهای این قانون ، ایجاد مراکز مشاوره است. این مراکز ابتدا سعی می کنند مسائل را به روشی غیر از دادخواهی حل کنند. سپس ، اگر این تلاش ناکام باشد ، دادگاه خانواده پرونده تشکیل خواهد داد.

حمایت قانونی از فقرا
ابتدا لازم به ذکر است که بین این روند دادگاه حمایت از خانواده و سایر دادگاهها در این زمینه اختلاف وجود دارد. در بیشتر واحدهای قضایی ، واحدی به نام واحد راهنمایی و کمک ، که هم شامل وکلا و هم مراکز مشاوره قضایی است ، همیشه آماده مشاوره به مردم است. خود پرسنل مجتمع نیز با قانون آشنایی دارند و در نتیجه به مشتریان نه تنها در مجموعه خانواده بلکه در کلیه مجتمع های قضایی نیز توصیه می شود. اما قانون حمایت از خانواده تصریح می کند که اگر طرفهایی که به دادگاه مراجعه می کنند از این طریق امکانات مالی برای این کار را ندارند و دادگاه آن را تصویب می کند ، دیگر نیازی به آنها نیست که دادخواست هزینه های خود را ارائه دهند. به همان اندازه که دادگاه تعیین کرده است ، آنها را از پرداخت هزینه ها معاف می کند. در ماده 5 قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است که اگر دادگاه احساس کند که نیاز به کمک وکالت به آنها دارد ، آنها را به کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران ارجاع می دهد تا به آنها کمک های رایگان و حقوقی ارائه دهند. در نظر گرفته شود.

حتما مطالعه شود
عده طلاق و فسخ نکاح (بخش اول)