31 اکتبر 2018

شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه(عقد نامه)

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

زوجین به هنگام عقد نکاح ذیل شروط دوازده گانه مندرج در آن را امضاء نموده و با توشیح آن تن به تعهدات مقرر در آن به عنوان شروط ضمن عقد نکاح می دهند .

سر دفتر ازدواج متعهد است شرایط مزبور را به تفکیک به طرفین عقد تفهیم کرده و آنها را نسبت به آن شروط آکاه نماید .

شروط ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه به عنوان یک سند رسمی درج شده است عبارتند از:

الف) زوج ضمن عقد(عقد نکاح / خارج لازم) شرط نمود که هر گاه طلاق بنا به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.

این موضوع یعنی تصنیف در دارایی های مشترک ضمن لزوم تقدیم دادخواست از سوی زوجه ی مطلقه مشروط به آن است که طلاق به ترتیب فوقاز سوی زوج بوده و وی (زوجه) نیز از وظایف زوجیت و زناشویی(تمکین عام و خاص) نسبت به نامبرده استنکاف ننموده باشد.

حتما مطالعه شود
قوانین مربوط به روابط نامشروع

ب)ضمن(عقد نکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل به غیر دادکه در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

بدین ترتیب در صورت تحقق شروط ذیل زوجه از سوی زوج وکیل است که اصالتا (شخص خود) و یا وکالتا ( با انتخاب وکیل و تفویض وکالت به وی) بعد از اثبات ادعای خویش خود را از طریق دادگاه مطلقه سازد.

وکالت در نکاح از منظر حقوق و قانون ( نکاح فضولی، نکاح منقطع ،نکاح به وسیله قیم)  شروط ضمن عقد نکاح در سند نکاحیه(عقد نامه) pad11 300x169

اهم شروط فوق عبارتند از:

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

2-سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

3-ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج(بیماری خطرناک و غیر قابل درمان )به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

5-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صاح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

حتما مطالعه شود
انواع مهر

7-ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

از جمله اعتیادی که منجربه بی کاری زوج فروش اثاثیه و اسباب منزل و وارد نمودن ضرر و زیان به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.

تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.

9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیز در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی . شئون زن باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است از جمله اجرای هر نوع مجازاتی که نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10-در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

11- در صورتی کخ زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

12-زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

با تحقق هر یک از شروط مزبور و اثبات آن در دادگاه زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و انجام تشریفات قانونی مقرر مانند داوری و قطعیت حکم نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق  در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام کرده و خویش را مطلقه سازد.

حتما مطالعه شود
مهر در نکاح دائم و منقطع

علاوه بر این زوجین می توانند با موافقت یکدیگر طبق ماده 1119 قانون مدنی هر گونه توافق دیگر منطبق با قانون را در عقد نامه گنجانیده و با همدیگر توافق نمایند.

مهم ترین این موارد عبارتند از:

1-شرط تضمین پرداخت مهریه از سوی یکی یا دو نفر از اعضاء خانواده یا آشنایان زوج

2- حق سکنی(سکونت): تفویض حق انتخاب و تعیین محل سکونت از سوی زوج به زوجه.

3-حق تحصیل:توافق زوجین به تحصیل یا ادامه تحصیل زوجه متعاقب ازدواج

4-حق اشتغال:توافق زن و مرد به شاغل بودن یا استمرار اشتغال زوجه متعاقب ازدواج

علاوه بر این ممکن است زن و مرد به استناد ماده 234 قانون مدنی در خصوص برخی از شروط مورد نظر خویش توافق کرده و آن را ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر انشا نمایند برای مثال ممکن است وجود یا عدم وجود وصفی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه یا نداشتن سوء معاشرت یا سابقه کیفری برای یکی از زوجین یا هر دو نفر شرط گردد .

شرط وکالت در طلاق نیز زمره شروط مزبور است. بر این اساس:

1- در عقد نکاح شرط وکالت برای زن شود که در مدت معینی هر گاه بخواهد خود را وکالتا طلاق دهد.

در این صورت زن وکیل مطلق از طرف شوهر خود می باشد که هر زمان بخواهد از طرف شوهر خود را مطلقه نماید.

2- در عقد نکاح شرط وکالت برای زن شود که در صورت تحقق امری در خارج خود را مطلقه سازد.

3- در عقد نکاح شرط وکالت برای زن شود که پس از تحقق امر معینی در خارج و اثبات ان در دادگاه بتواند خود را طلاق دهد.طبق ماده 1119 قانون مدنی در صورت توافق زوجین و مشروط شدن ازدواج به اینکه هر گاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارس نماید که زندگانی انها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .

حتما مطالعه شود
استرداد جهیزیه در طلاق توافقی

شروط دوازده گانه مزبور نیز منطبق با شرط اخیر بوده و قابلیت اقدام از سوی زن در صورت تحقق هر یک از انها به ترتیب فوق وجود خواهد داشت لکن مدت مرور زمان در اینگونه دعاوی طبق تبصره ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 به مدت 6 ماه دعوی زن مشمول مرور زمان می گردد.

اضافه بر این زوجین می توانند ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری نسبت به شروط ذیل توافق نمایند:

1- هر گاه زوج زن دیگری اختیار کند یا او را طلاق دهد مبلغی به زوجه خود بدهد.

2- شرط شود که شوهر زن خود را از شهر خارج ننماید و یا او را در شهر معینی ساکن نماید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.