21 سپتامبر 2018

شرایط مطلقه ( شرایط لازم در زن برای طلاق )

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اراده زن در طلاق سهمی ندارد و اهلیت وی لازم نیست، لذا شوهر می تواند زن صغیر و یا مجنون خود را با تحصیل اجازه دادگاه طلاق دهد اما:

  • طلاق نباید در مدت عادت زنانگی زن واقع شود و زن پاکیزه باشد.
  • طلاق زن در حالت نفاس صحیح نیست، مگر اینکه طبق ماده 1140 قانون فوق زن حامله باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که نتواند از عادت ماهیانه زن، اطلاع حاصل کند؛ بنابراین زنانی که شوهر می تواند هر زمان بخواهد آنها را طلاق دهد، عبارنتد از ” زنی غیر مدخوله ، زن یائسه و زن حامل ” .
  • زنانی که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجی آنها در نظر گرفته شود، زنانی هستند که شوهر با آنان نزدیی کرده و یائسه و یا حامله نباشند. زنان مزبور بر دو دسته اند: زنانی که عادت زنانگی می بینند  و در حال نفاس از امور استثنایی و نادر است، ولی امکان دارد. همچنین شوهری که غایب نیست، ولی بنا به دلائلی مانند زندانی شدن ، جدای از همسر خود زندگی می کند و نمی تواند از وضع جسمی زن آگاه شود ، در حکم غایب است.
  • لازم است به تجویز ماده 1141 قانون مدنی، طلاق در طهر غیر مواقعه واقع گردد و طلاق در طهر مواقعه منوط به یائسه یا حامل بودن زن شده است. بدین معنا که در صحت طلاق نه تنها ضروری است که مطلقه در حالت طهر(پاکی) بوده و در حالت حیض و نفاس نباشد، بلکه طهری که طلاق در آن واقع می شود باید طهر غیر مواقعه باشد: ” الطلاق ان یطلق الرجل المراه علی طهر من غیر جماع”. طلاق آن است که مرد زنش را در طهری طلاق دهد که در آن نزدیکی نکرده باشد. این شرط مربوط به زوجه بالغی است که نه حامله است و نه یائسه ، و اگر صغیره و یا حامله و یا یائسه باشد، طلاق وی مطلقا صحیح است.
  • طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت نمی شود، طبق ماده 1142 قانون مدنی وقتی صحیح است که از تاریخ نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد. زنی که در سن حیض است ( نه بالغ است و نه یائسه) ولی حیض نم بیند در اصطلاح به وی” مسترابه” می گویند.همچنین ، زنی که عادتش بر این است که در فواصل بیش از سه ماه حیض می بیند در حکم مسترابه ( موضوع ماده فوق )  نمی باشد، بلکه از زنان ” ات العاده” محسوب است که باید بدون توجه به این فواصلطولانی پس از حیض شدن و پاک شدن و پاک شدن بدون انجام نزدیکی طلاق صورت گیرد.
  • در مطلقه ، بلوغ و عقل شرط صحت  طلاق نمی باشد، زیرا طلاق ، ایقاع است و زن مطلقه هیچ گونه مداخله در تحقق آن ندارد.
حتما مطالعه شود
شرایط و احکام مشترک طلاق خلع و مبارات

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد تماس حاصل فرمایید.