17 فوریه 2019

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها

در این مقاله راجع به راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

بنیانگذاران و کارآفرینان از من در مورد چگونگی پرداخت ها و مالیات ها در تمام زمانها میپرسند. این فقط یکی دیگر از آن موضوعات است که هیچ کس به آنها توضیح نمی دهد.

جدول محتویات نحوه پرداخت افراد در راه اندازی استارتاپ ها

A. پرداخت در مبانی راه اندازی استارتاپ

1. گروه پایه استارتاپ
2. چگونه مالیات کار می کنند

ب. نحوه پرداخت بنیانگذاران

1. حقوق و دستمزد
2. سود سهام
3. با توجه به سهمیه

C. چگونه به سرمایه گذاران پرداخت می شود

D. نحوه پرداخت کارکنان

1. حقوق و دستمزد برای کارمندان
2. سهام برای کارمندان

E. چه اقداماتی باید انجام شود

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها  راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها is 6 1

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها

A. پرداخت کارآفرینان در مبانی راه اندازی استارتاپ

چندین راه برای پرداختن به افراد در راه اندازی به عنوان یک کارآفرین وجود دارد:

1. حقوق و دستمزد – جبران خسارت برای کار
2. سود سهام – توزیع، معمولا از سود
3. سهام – مالکیت سهام شرکت به عنوان یک فرم جبران

2. نحوه پرداخت مالیات

جزییات مربوط به جبران خسارت، به خصوص در مورد مالیات جبران خسارت، وجود دارد. نرم افزار حسابدار / حقوق و دستمزد در کمک به این مسائل ضروری است. شما نمیخواهید این کار را بکنید. هدف این نیست که بدانیم چگونه این کار را انجام دهیم . هدف این است که درک کلی تصویری از اینکه چگونه همه این کارها را انجام می دهد.

هنگامی که برای پرداخت به افراد در استارتاپ می آید، این مناطق بزرگ مربوط به مالیاتی است که با آن برخورد خواهید کرد:

a مالیات بر درآمد
ب مالیات بر درآمد کارآفرین
ج مالیات بر درآمد سرمایه گذاری

این مالیات های دولتی را پوشش می دهد. در نظر داشته باشید که ممکن است مجبور شوید با مالیات های دولتی هم برخورد کنید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

a مالیات بر درآمد
دریافت کننده جبران خسارت مالیات بر درآمد مشمول مالیات (مانند حقوق و دستمزد خود) را در نرخ مالیات بر درآمد معمولی خود می پردازند. نرخ عادی مالیات بر درآمد بین 10 تا 39.6 درصد است.

ب مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد مربوط به تامین اجتماعی و مالیات بر درآمد پزشکی است. مالیات تامین اجتماعی 4/12 درصد است که  (این تعداد هر ساله تغییر می کند). در اصل، کارفرما به نصف پول می دهد و کارمند آن نصف پول می پردازد. بنابراین 6/2 درصد کارفرما پرداخت می کند. 6.2٪ کارمند پرداخت می کند. نرخ مالیات Medicare 2.9٪ است. کارفرما می پردازد نیمی (1.45٪) و کارمند نیمه دیگر را پرداخت می کند (1.45٪)

ج مالیات بر درآمد سرمایه گذاری
این به مالیات مربوط به سرمایه گذاری، سود سهام و غیره مربوط می شود. برای مثال، زمانی که سهام خود را نگه دارید و آن را به فروش برسانید، شما نوع درآمد سرمایه گذاری را که به شما تعلق می گیرد، خواهید داشت. بیشترین سرمایه گذاری در نرخ مالیات بر درآمد سرمایه خواهد بود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

حتما مطالعه شود
قوانین حقوقی که استارتاپ ها باید بدانند

دو نوع سود سرمایه وجود دارد: کوتاه مدت (برای سرمایه گذاری های سالیانه یا کمتر) و دراز مدت (برای سرمایه گذاری های نگهداری شده برای بیش از یک سال). کوتاه مدت نرخ درآمد عادی را تقلید می کند. نرخ مالیات بلند مدت بین 0-20٪ است و بیشترین کاهش در نرخ 15٪ است.

سود سهام با نرخ سود معمولی مالیات می شود؛ سود سهام واجد شرایط کسانی هستند که شرایط خاصی را در بر می گیرند و در نرخ سود بلندمدت سرمایه مورد مالحظه قرار می گیرند.

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها  راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها is 10

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها

ب. نحوه پرداخت بنیانگذاران

من سه راه برای پرداخت مردم در یک شرکت ذکر کردم از طریق حقوق و دستمزد، سود سهام و حقوق صاحبان سهام. در اینجا من از طریق هر یک از متقاضیان پرداخت می کنم.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

1. حقوق و دستمزد
بنیانگذاران برای این شرکت کار می کنند و این شرکت بنیانگذار را برای خدمات ارائه شده در قالب حقوق و دستمزد جبران می کند.

شما، بنیانگذار، مالیات بر درآمد را از نرخ مالیات بر درآمد افراد بر مبنای دستمزد که توسط این شرکت پرداخت می شود، پرداخت می کنید. این شرکت می تواند برای این پرداخت مبلغی را پرداخت کند.

 چه بنیادی باید حقوق دریافت کند؟

اول، شما باید درک کنید که مزیت بزرگ بنیانگذار بودن حقوق شما نیست. این از افزایش بالقوه شرکت شما به خوبی انجام می شود.

مقدار از سهام (سهام) است که شما نگه دارید که امیدوارم در طول زمان افزایش می یابد. هدف این است که شما می توانید برخی از آن را در نهایت فروش و نقدی در برخی از سطح. به همین دلیل است که حقوق شما بالا نخواهد رفت اگر شما در جای دیگری کار کرده و موقعیت مشابهی داشته باشید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

“بله، خوب، من این را می فهمم آیا می توانیم مقادیر واقعی صحبت کنیم؟”

واقعیت این است که بسیاری از بنیانگذاران هیچ چیزی را پرداخت نمی کنند.

این بسیار عادی برای شروع کارهای است که پول را افزایش نداده است. بله، منافع بزرگ در حقوق و دستمزد نیست، بلکه در داشتن حقوق صحیح است. البته، این به این معنی نیست که شما باید به عنوان یک بنیانگذار، تا زمانی که شرکت به فروش برسد، باید خشک شود.

شما می توانید یک قاعده کلی از 10 درصد از حقوق و دستمزد خود را افزایش دهید. اما این به این معنی نیست که مقدار مورد نظرتان زیاد نیست. بنابراین برای مثال، اگر 500 کیلوگرم را افزایش دهید، حقوق و دستمزد 50 کیلوگرم (مدیر عامل) می تواند معقول باشد.

$ 1M افزایش، و سپس 100k حقوق و دستمزد. البته این فقط به شما یک ایده کلی داده است. این مفهوم هنگامی که مقدار افزایش یافته بیش از 1 میلیون دلار است تخریب می شود. به عنوان مثال، اگر شما 5 میلیون دلار را به دست آورده اید، شما حقوق 500 دلاری را نخواهید داشت.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

حتما مطالعه شود
نحوه نامگذاری استارتاپ (یا کسب و کار)، و نام دامنه خوبی را پیدا کنید

ب چه مقدار حقوق باید موسسات کم سهام باید بدست آورند؟
برخی از بنیانگذاران مقدار زیادی از سهام در شرکت ندارند. آنها ممکن است 10 تا 20 درصد سهام داشته باشند. در حالی که این لزوما مقدار زیادی برای شروع نیست، شما باید درک کنید که اگر شرکت شما قصد دارد چیزی را انجام دهد، مقدار کمی آن نیست.

بنابراین بسیاری از این سرمایه گذاران کم سهام حقوق دریافت نمی کنند و یا پرداخت می شوند حداقل به همان نسبت بالا.

اما اگر به دلایل مختلف شرایط پرداخت می شود، می توانید چند چیز را انجام دهید تا بتوانید هزینه آن را پرداخت کنید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها  راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها is 9

راهنمای کارآفرینان در پرداخت ها و مالیات های استارتاپ ها

من پیشنهاد می کنم با استفاده از انواع معیارها و مقایسه های مشابه. مقایسه کنید و فکر کنید که چقدر آنها برای شرکت در مقابل دیگران کار می کنند؛ اگر در مقایسه با دیگران از مهارت های مشابه در انجام آن نوع کار در همان منطقه جغرافیایی، هزینه آن در هر ساعت بیشتر باشد، پرداخت می شود.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

این اعداد را با مقدار عدالت آنها اضافه کنید. بدانید چقدر، اگر این شرکت برایش فروخته شود، آیا پرداخت برای این موسسین سهام کمتر خواهد بود. اینها همه مقادیر بطری هستند، اما اگر نقاط داده ای کافی داشته باشید، باید بتوانید چیزی معقولانه ای پیدا کنید که برای همه مناسب باشد.

2. تقسیم

سود سهام پرداخت های انجام شده توسط شرکت به سهامداران آن است. آنها سود را به عنوان سهامدار به شما منتقل می کنند.

این شرکت برای پرداخت این مبلغ به طور منظم کسب و کار را انجام نمی دهد. دو سطح مالیات مربوط به سود سهام وجود دارد. راه اندازی می شود در درآمد خود را در نرخ مالیات بر درآمد شرکت های مالیاتی. پس از آن سود سهام به سهامداران توزیع می شود.

سهامداران مالیات بر این توزیع ها را در سود سهام عادی یا نرخ مالیات سود تقسیم می کنند. سود سهام مالیات خودسرانه ای نیست.

توجه: بسیاری از راه اندازی ها سود سهام را پرداخت نمی کنند؛ به خصوص در اوایل. درآمد حاصل از راه اندازی، به رشد شرکت کمک می کند و نه با سهامداران.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

3. با توجه به صلاحیت
نقطه تمایز: حقوق صاحب موسسه در مورد پرداخت حقوق نیست. در بنیانگذاری این بنیان، بنیانگذاران باید 100٪ از سهام صادر شده (به مجموعه برنامه های صدور مجوز) اختصاص داده شود.

حتما مطالعه شود
قراردادهای سرمایه گذاری: همه چیز شما باید بدانید

با گذشت زمان، این امر به دلیل در نظر گرفتن سرمایه گذاران و به دلیل اینکه سهام به کارمندان منتقل می شود، کاهش می یابد.

فکر می کنم از نظر پای. اگر عدالت شرکت یک پای را نشان می دهد، پایه بیشتر که بیرون می آید، درصد کمتر از پایه است که بنیانگذاران داشته باشند.

این کاهش سرمایه مالکیت بنگاه ها باید یک فرایند کنترل باشد. پس از گذراندن دوره های مالی، استخدام و غیره، بنیانگذاران غیرمعمول 60 درصد از سهام خود را دارند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

 نحوه پرداخت به سرمایه گذاران

پاسخ کوتاه این است که شما به سرمایه گذاران پرداخت نمی کنید.

شما سرمایه گذاران را به دلیل نقش خود به عنوان سرمایه گذار برای سرمایه گذاری پرداخت نمی کنید. اگر فرد یک سرمایه گذار باشد و همچنین نقش دیگری مانند یک عضو هیئت مدیره (یعنی کسی که چندین کلاه را می پوشد) می گیرد، این سناریو کمی متفاوت است و ممکن است برخی از جبران خسارت را به دست آورند.

با این حال، نکته این است: سرمایه گذاران مانند دیگر افراد در شرکت پرداخت نمی کنند.

سرمایه گذاران سهام خود را در شرکت خریداری می کنند. آنها تا زمانی که بتوانند آن را به فروش برسانند، زمانی که، به عنوان مثال، شرکت به دست می آید، آن را حفظ می کنند. این زمانی است که پرداخت بزرگ برای سرمایه گذاران رخ می دهد.

همه چیز در مورد خرید سهام در شرکت است، اجازه دادن به سهام با ارزش در طول زمان، و سپس فروش آن. سرمایه گذاران سهام را ترجیح می دهند در حالیکه دیگران سهام مشترک را دریافت می کنند.

این بدان معنی است که در میان چیزهای دیگر، زمانی که شرکت بدست می آورد، این وجوه به دیگران منتقل می شود. من ترجیح انحلال در جای دیگر را پوشش می دهم.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

توجه داشته باشید دوباره: سرمایه گذاران همچنین می توانند سود سهام، اما دوباره، بسیاری از تازه کار ها سود سهام را پرداخت نمی کنند، بنابراین واقعا چیز زیادی برای فکر کردن در مورد آن نیست.

 نحوه پرداخت کارکنان

به خاطر داشته باشید که در مقادیر مختلف در حوزه های مختلف تفاوت وجود دارد.هر مکان متفاوت است به هر حال، دو راه برای پرداخت کارمندان:

1. حقوق و مزایا برای کارکنان
حقوق و دستمزد که یک کارمند دریافت می کند وابسته به نقش خود در شرکت، تخصص آن، موقعیت جغرافیایی شرکت، مرحله شرکت و عوامل دیگر است.

این کارمند مالیات بر درآمد معمولی را در نرخ مالیات بر درآمد این فرد پرداخت خواهد کرد. این شرکت می تواند برای این پرداخت، کسر کاری را انجام دهد. از خدمات حسابداری / حسابدار استفاده کنید تا در برخورد با W-2s، W-4s، مالباختگان و سایر مسائل کمک کنید.

2. حقوق کارکنان
برای کمک به شما در این مورد به یک وکیل نیاز دارید. سرمایه ای که برای اهداف جبران شده داده می شود، برای سهام عادی است. راه های متعدد برای استفاده از عدالت برای پرداخت کارمندان وجود دارد. بعضی از روش ها بهتر از دیگران هستند، بسته به اینکه شرکت در چرخه عمر خود و به دلیل پیامدهای مالیاتی است.

حتما مطالعه شود
آنچه شما برای شروع کسب وکار (استارتاپ) خود باید بدانید و انجام دهید

a روش های مختلف استفاده از عدالت برای جبران کسری
واحد سهام محدود (RSUs): سهام واقعی نیست. اما “واحد” که می تواند به سهام واقعی تبدیل شود

محدودیت سهام: سهام واقعی همراه با محدودیت

گزینه های سهام: گزینه ای برای خرید سهام در قیمت تعیین شده در بعضی نقاط در آینده

طرح خرید سهام کارکنان: طرح جامع اشتراک اشتراک

سهام فانتوم: سهام واقعی نیست اما سهام تقلبی را تقلید می کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

ب توضیح و مقایسه این روش ها

واحد های سهام محدود
RSU ها واحد هایی هستند که وقتی سرمایه به سهام واقعی تبدیل می شود.

مالیات

دریافت کننده هنگام درآمد واحدهای درآمد عادی را دریافت می کند. البته میزان ارزش سهام بستگی دارد. گیرنده قادر به انتخاب 83 (ب) نیست زیرا RSU سهام واقعی نیست. این یک معضل برای RSU است.

واژه شناسی

هنگامی که شما در حال انجام کسب و کار در این شرایط هستید، مراقب باشید که چطور همه چیز تعریف شده است. زمان هایی وجود دارد که کسی “RSU” می گوید، اما آنچه که واقعا به آن معنا است، جایزه سهام محدود یا نوع دیگری مکانیک است. بار دیگر RSU ها واقعا “سهام فانتوم” هستند.

 محدودیت سهام

محدودیت سهام سهام واقعی است که به یک کارمند داده می شود. این برخی از محدودیت (به عنوان مثال سهام منوط به یک برنامه واگذاری؛ است محدودیت انتقال در محل وجود دارد) اگر سهام را به عنوان یک برنامه واگذاری، سهام unvested به تماس به این شرکت داده شد در صورتی که دارنده برگ شرکت در یک مقدار مشخصی از زمان.

مالیات

سه چیز ممکن است اتفاق بیفتد.
(1) در صورتی که سهام به صورت صحیح داده شود (سهام به طور کامل تأمین می شود)، پس دریافت کننده بر ارزش سهام در آن زمان مالیات می گیرد.
(2) اگر سهام داده شده است و هیچ برنامه واگذاری (به طور کامل در دریافت واگذار) وجود دارد، پس گیرنده بر ارزش سهام زمانی که سهام جلیقه مشمول مالیات. این می تواند برای گیرنده مشکل ساز باشد زیرا ممکن است سهام در طول زمان به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
(3) سناریو ترجیح داده شده: سهام داده شده است و مورد تأمین نیست و گیرنده انتخاب 83 (b) را انجام می دهد. انتخابات 83 (ب) به IRS می گوید که اکنون باید پیش برود و مالیات دهد. در این صورت، دریافت کننده پس از دریافت سهام، به جای پرداخت مالیات، زمانی که سهام در واقع پرداخت می شود و ارزش بیشتری دارد، پرداخت می شود.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

 گزینه های سهام

همانطور که در بالا ذکر شد، یک گزینه سهام حق خرید تعدادی از سهام شرکت در یک قیمت خاص در آینده است. انواع مختلفی از گزینه های سهام وجود دارد.

مالیات

گزینه ها تا زمانی که تمرین نمی کنند، مالیات نگرفته اند. چه اتفاقی می افتد در ورزش به نوع گزینه بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر در مورد مالیات، مقاله مورد گزینه های سهام را ببینید.

حتما مطالعه شود
تنظیم یک طرح کسب و کار (بیزنس پلن) 

طرح خرید سهام کارکنان

یک طرح خرید سهام سهام کارکنان (ESPP) برنامه ای است که توسط این شرکت اجرا می شود و به کارکنان اجازه می دهد خرید سهام دوره ای شرکت را با تخفیف از طریق کسر حقوق و دستمزد انجام دهد.

مالیات

در تاریخ ارائه زمان شروع زمان و زمان خرید سهام مالیات نیست. وقتی سهام شما را فروختید، عواقب مالیاتی وجود دارد. زمانی که شما سهام را به فروش می گذارید، تعیین می کند که آیا این یک وضعیت واجد شرایط یا رد صلاحیت است.

سهام فانتوم
این اساسا یک راه برای دادن سهام “کارکنان” و مزایای داشتن سهام، مانند پرداخت نوعی نوعی افزایش ارزش شرکت است، اما این اجازه می دهد که این شرکت در واقع نه به سهامداران بدهد. بنابراین کارکنان سهامدار نیستند. سهام فانتوم را می توان با روش های مختلف تعریف کرد.

ج وقتی نوع خسارت عدالت برای کارکنان استفاده می شود؟
برنامه های خرید اوراق بهادار RSU و کارکنان می توانند پیچیده شوند و بهتر به شرکت های بزرگتر تبدیل شده اند. سهام فانتوم می تواند بطور غیرمعمولی پیچیده شود. همه چیز را ساده نگه دارید – مخصوصا در ابتدا.

شروع کننده ها باید از گزینه های محدود سهام یا سهام استفاده کنند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

مزیت سهام محدود بر گزینه های سهام
محدودیت برای جایگزینی ارزان تر است و پیچیده تر است. این شرکت مجبور نیست با تنظیم پیکربندی یک گزینه سهام مقابله کند.

دوم معایب سهام محدود شده در مقایسه با سهام:
کارمند بلافاصله به سهامدار تبدیل می شود. داشتن یک سهامدار دارای تعدادی از رای دهی و حقوق دیگر است حتی اگر سهام محدود شده باشد. توصیه
اگر خیلی زود در زندگی راه اندازی، کارمند یک کارمند کلیدی است، پس از استفاده از سهام محدود استفاده کنید. اگر شروع به راه اندازی برای تعدادی از استخدام، سپس یک طرح گزینه سهام و ایجاد گزینه های سهام استفاده کنید.

چه اقداماتی باید انجام شود
– کمک بگیر. استخدام حسابدار / استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد به خصوص زمانی که آن را به پرداخت به مردم می آید.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.

– بنیانگذاران در اوایل به بنیانگذاران زیادی پرداخت نمی شود. بازپرداخت بزرگ آنها برگزاری و فروش سهام خواهد بود. اگر آنها حقوق و دستمزدها را دریافت نکنند، اگر هیچ پولی نگرفته اند، باید به هیچ چیز نزدیک نباشند. اگر آنها داشته باشند، سپس از درصد افزایش یافته برای تعیین حقوق و دستمزد به عنوان شرح داده شده در این مقاله استفاده کنید.

سرمایه گذاران. برای سرمایه گذاران دستمزد نگذارید. سرمایه گذاران تنها به دلیل سرمایه گذاری پرداخت نمی کنند. آنها بازدهی خود را از برگزاری و فروش سهام به دست می آورند. درباره سود سهام نگران نباشید

– کارکنان کارکنان باید بر اساس نقش، هنجارهای صنعتی، مهارت ها و جغرافیایی حقوق خود را دریافت کنند.

استفاده از سهام محدود (در صورتی که خیلی زود در زندگی شرکت) و یا گزینه های سهام برای تکمیل آن حقوق و دستمزد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی از  کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی شما عزیزان می باشد.