28 آگوست 2018

دسترسی و تصحیح داده ها

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

الف-چنانچه موسسات عمومی اطلاعات شخصی درباره فردی نگهداری کنند باید به آن فرد امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیازش را بدهند مگر آنکه:

  • فراهم آوردن امکان دسترسی تهدید جدی و قریب الوقوع نسبت به حیات یا سلانتی فرد ایجاد کند یا:
  • فراهم آوردن امکان دسترسی تاثیر نا معقولی بر حریم خصوصی دیگران داشته باشد یا :
  • درخواست دسترسی به اطلاعات بی اساس بوده و جنبه ایذائی داشته باشد یا:
  • اطلاعات مربوط به دعاوی حقوقی موجود میان موسسه عمومی و افراد باشد
  • و آن اطلاعات از مجرای تحقیق و احضاریه در آن دعاوی غیر قابل دسترس باشد یا:
  • فراهم آوردن امکان دسترسی مقاصد و نیات موسسات عمومی را در رابطه با مذاکرات آنها با افراد به گونه ای آشکار سازد که به آن مذاکرات لطمه و صدمه بزند یا:
  • فراهم آوردن امکان دسترسی غیر قانونی باشد یا:
  • انکار کردن امکان دسترسی طبق قانون ضروری یا مجاز باشد یا :
  • این احتمال وجود داشته باسد که فراهم آوردن امکان دسترسی به تحقیات مربوط به یک فعالیت احتمالا غیر قانونی لطمه بزند یا:

1-8:فراهم آوردن امکان دسترسی احتمال لطمه زدن به پیشگیری ،کشف،تحقیق تعقیب یا مجازات تخلفات کیفری یا نقص قوانینی که با مجازات های کیفری همراه است

حتما مطالعه شود
توجه به حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری جدید

2-8:احتمال صدمه به اجرای قوانین مربوط به مصادره منافع حاصل از جرم داشته باشد

3-8:به حمایت از درامد عمومی صدمه و لطمه بزند یا

4-8:به پیشگیری،کشف،تحقیق یا چاره جویی برای یک فعل شدیدا ناشایست لطمه بزند یا:

5-8:به تمهید مقدمات دعوی (رسیدگی) نزد یک دادگاه یا دیوان یا به اجرای قرارها و دستورات آن لطمه بزند

9-سازمان اطلاعات امنیت یا سرویس اطلاعات مخفی یا موسسه مجری قانون که وظیفه امنیتی و قانونی بر عهده دارد

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

از موسسه عمومی درخواست کند

که دسترسی به اطلاعات را به دلیل احتمال ورود خسارت به امنیت استرالیا ممنوع سازد

ب-با وجود این،هر جا که در دسترس قرار دادن اطلاعات با ارزش داخل موسسات عمومی در ارتباط با یک روند تصمیم گیری حساس تجاری را آشکار سازد

موسسه عمومی باید به جای در دسترس قرار دادن مستقیم اطلاعات توضیحاتی درباره تصمیمی که به لحاظ تجاری ارزش دارد اراءه کند

ج- اگر سازمان به دلیل وجود یک یا چند مورد از وضعیت های منعکس شده در شماره های یک تا نه بند الف ملزم نباشد.مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید

که دسترسی به اطلاعات را برای اشخاص مجاز بداند

باید تا حد معقول بررسی کند

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

که آیا استفاده از واسطه های مورد توافق طرفین امکان دسترسی کافی را به نحوی که رافع نیازهای هر دو طرف باشد فرهم می آورد یا نه؟.مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید

د-اگر سازمان دسترسی به اطلاعات شخصی را به پرداخت هزینه هایی منوط کند

باید افراد متقاضی دسترسی به اطلاعات را به پرداخت هزینه های پیش بینی شده راهنمایی کند

حتما مطالعه شود
کیفیت داده ها-امنیت داده ها-شفافیت

و در صورتی که هزینه ها پرداخت نشود سازمان میتواند دسترسی به اطلاعات را منع کند

ه-اگر سازمانی اطلاعات شخصی درباره یک فرد داشته  باشد و آن فرد اثبات کند

که اطلاعات نا درست و ناقص بوده و به روز نیستند

سازمان باید گام های معقولی برای اصلاح آن اطلاعات بردارد.

و-اگر فرد و سازمان درباره این که آیا اطلاعات موجود صحیح کامل و به روز هستند

یا نه اختلاف داشته باشند فرد میتواند از سازمان بخواهد

تا درخواست وی را مبنی بر این که اطلاعات موجود صحیح کامل و به روز نیستند به پرونده او ضمیمه کند

ز- سازمان باید دلایل انکار یا منع اصلاح اطلاعات شخصی را ارائه کند

ح-اگر فردی متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی یا اصلاح آنها باشد

سازمانی که اطلاعات را نگهداری میکند باید:

1-امکان دسترسی را فراهم کرده یا دلایل رد این امکان را ارائه دهد

2-اطلاعات شخصی را اصلاح کرده یا دلایل امتناع از اصلاح آن اطلاعات را ارائه دهد

3- دلایل تاخیر در پاسخگویی به درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی یا اصلاح آنها را ارائه دهد

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

و تا آن جا که مقدور باشد و بیش از 45 روز از زمان دریافت درخواست طول نکشد به این کار مبادرت ورزد.

موارد بیشتر در  “اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691