موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

تعیین قسمت های مشترک ساختمان

قانون تملک آپارتمان ها هر چند قسمت های مشترک مجموعه ی اپارتمانی را تعریف می کند اما مصادیق ان را ذکر نمی کند حق هم همین است زیرا در شأن قانون نیست که به بیان مصادیق بپردازد و این از خصوصیات ایین نامه ی اجرایی قانون است که باید مصادیق قسمت های مشترک را بیان کند از این رو ماده 4 ایین نامه اجرایی در هفت بند و یک تبصره مصادیق قسمت های مشترک را دسته بندی و در هر بند گونه های مختلف ان را ذکر می کنداین مصادیق به صورت حصری نیست بلکه تمثیلی است

و با توجه به قدمت زمان تصویب ایین نامه برخی از قسمت های مشترکی که در حال حاضر در ساختمان ها وجود دارد

مانند استخر جکوزی لابی و …. در دسته بندی های آیین نامه مشاهده نمی شود

اما گفتیم چون مصادیق مذکور در ماده 4 ایین نامه به صورت تمثیلی است

هر قسمت دیگری از ساختمان که به عنوان قسمت های مشترک ساختمان در اثر مرور زمان و پیشرفت های جدیدی که حاصل و در صورت مجلس تفکیکی از ان به عنوان قسمت های مشترک ساختمان یاد شود قطعا بر مصادیق ذکر شده افزوده خواهد شد

ماده4 ایین نامه اجرایی در مورد قسمت های مشترک ساختمان می گوید

قسمت های مشترک مذکوز در ماده 2 قانون تملک اپارتمان ها عبارتند از:

الف- زمین زیر بنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی ان قرار گرفته باشد

ب- تاسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه اب و پمپ بمنبع اب مرکز حرارت و تهویه رختشویخانه تابلوهای برق کنتور ها تلفن مرکزی  انبار عمومی ساختمان اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد دستگاه اسانسور و محل آن چاه های فاضلاب لوله ها از قبیل (لوله های فاضلاب،آب ،برق ،تلفن،حرارت مرکزی،تهویه مطبوع، گاز، نفت،هواکش ها،لوله های بخاری)گذر گاه های زباله و محل جمع آوری آن و غیره

پ-اسکلت ساختمان

تبصره-جدارهای فاصل بین قسمت های اختصاصی مشترک بین آن قسمت ها است مشروط بر این که جزو اسکلت ساختمان نباشد

ت- تاسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تامین کننده ی روشنایی تلفن و وسایل اخبار و همچنین تاسیسات مربوط به انها به استثنای تلفن های اختصاصی شیر های آتش نشانی آسانسور و محل آن محل اختتام پله . ورود به بام و پله های ایمنی

ج-وبام و کلبه تاسیساتی که برای استفاده عموم شرکا و یا حفظ بنا در ان احداث گردیده است

ح-نمای خارجی ساختمان

خ-محوطه ساختمان باغها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند قسمت اختصاصی نیز ثبت نشده باشد

________________________________________________

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد

جهت خدمات حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

 

دیدگاهتان را بنویسید