05 سپتامبر 2018

تعریف مالکین

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مالکین جمع مالک و مالک به معنی دارنده و صاحب است مالک آپارتمان کسی ایت که قانونا آپارتمان به او تعلق دارد پس مالک آپارتمان به شخصی اطلاق می شود که سند رسمی آپارتمان به نام او به ثبت رسیده و طبق ماده 22 قانون ثبت نیز دولت فقط کسی را ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد…….. مالک می شناسد.

در قانون تملک آپارتمان ها و آیین  نامه ی اجرایی گاهی به جای واژه ی مالکین از کلمه ی شرکا استفاده شده است این بدان سبب است که اصولا مالکین شرکای قسمتهای مشترک ساختمان محسوب می شوند.

لذا استعمال دو واژه ی مذکور به جای یکدیگر،ایرادی ندارد.

در این مطلب نیز به جای واژه مالکین از واژگانی مانند( مالکان) ،(دارندگان آپارتمان) ، (شرکا)، (اعضای مجمع)و (شریکان) استفاده شده است.

نکته مهمی که لازم است در این جا یاداوری شود این است که :

ممکن است مالکان آپارتمان ها ، شخصا از آپارتمان خود استفاده نکنند و آن را تحت عناوینی مانند اجاره ،رهن،حق انتفاع،وقف،بیع(به صورت سند عادی-قولنامه)و از این قبیل در اختیار اشخاص دیگری قرار دهند.

حتما مطالعه شود
اصول هشت گانه حمایت از داده ها

و یا اشخاص ثالث آپارتمان مجموعه را بنا به هر دلیلی به طور عدوانی یا غیر عدوانی، متصرف شوند.

در این صورت اشخاص فوق نه به عنوان مالک بلکه تحت عنوان (استفاده کننده) تفصیل آنها را در مباحث بعدی خواهیم دید.پس آپارتمان ممکن است توسط مالکان رسمی یا استفاده کنندگان تحت تصرف و مورد استفاده قرار بگیرد واژه ای که بتوان معنای جامع و قدر مشترکی برای (مالکان رسمی) و (استفاده کنندگان) بکار برد شاید کلمه (ساکن) مناسبتر باشد لذا ساکن آپارتمان کسی که در آنجا چه به عنوان مالک رسمی و چه به عنوان استفاده کننده سکونت و تصرف دارد.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

از نظر منمنطقی علم منطق بین (مالک) و( استفاده کننده) رابطه عموم و خصوص من وجه است. با این توضیح که :

هر مالکی استفاده کننده نیز است ولی هر استفاده کننده ای لزوما مالک نیست همین طور بالعکس ، هر استفاده کننده ای میتواند مالک هم باشد اما هر مالکی لزوما نمیتواند استفاده کننده باشد.

پس بعضی از مالکان استفاده کننده اند ولی همه استفاده کنندگان مالک نیستند اگر مالکی شخصا از آپارتمان خود استفاده کند او در عین اینکه مالک است استفاده کننده نیز می باشد اما همان مالک می تواند آپارتمان خود را به دیگری اجاره دهد در این صورت در عین این که مالک است اما استفاده کننده نیست این است که واژه ساکن یا متصرف قدر مشترک (مالک) و (استفاده کننده) است.منظور از سکونت تنها سکونت و تصرف در آپارتمان هایی با کاربری مسکونی نیست بلکه اماکن غیر مسکونی (اعم از اداری و تجاری) را نیز به عنوان محل اشتغال شامل می شود هر جا از کلمه ساکن استفاده شود بدین معنا است که او آپارتمان را به هر عنوان (اعم از مالک یا استفاده کننده ) متصرف شده است.

حتما مطالعه شود
تغییر کاربری ساختمان ها

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691