03 سپتامبر 2018

تعریف حقوق

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حقوق یک معنای عام و یک معنای خاص دارد . تعریف حقوق به معنی عام و فلسفی آن از حوصله این کتاب خارج است ولی در معنای خاص عبارت است از : مزایا و بهره مندی هایی که برای انساندر جامعه وجود دارد تا از آن مزایا هر طوری که مایل است استفاده کند کسی که از یک سری امتیازاتی برخوردار است مسلما دز قبال آن باید یک سری تعهدات و نکالیفی را نیز عهده دار شود .

پس در مقابل هر حقی تکلیفی نیز به عهده شخص است .

مثلا اگر برای شخصی حق مالکیت اتومبیل در جامعه شناخته شده یعنی هر کس میتواند اتومبیل داشته باشد باید توجه داشته باشد که همین حق را که دیگران نیز باید اتومبیل داشته باشند،رعایت کند این رعایت کردن حق داشتن اتومبیل دیگران همان تکلیف شخص است در مقابل حقوق دیگران منظور از رعایت کردن حق دیگران این است که به مالکیت اتومبیل اشخاص دیگر احترام بگذارد و منظور از احترام گذاشتن به آن یعنی این که از تعرض به اتومبیل دیگران خودداری کند

مشاوره حقوقی با وکلای متخصص

به عبارت دیگر بدون رضایت دیگران اتومبیل آنها را تصرف نکند خراب نکند ،

صدمه نزند و مانند اینها همچنان که دیگران نیز موظفند مالکیت او را نسبت به اتومبیل اش محترم شمارند.

حتما مطالعه شود
عرف آپارتمان نشینی

بنابراین در جامعه، هر شخصی در عین این که دارای حقوق است تکالیفی نیز در مقابل دیگران بر عهده دارد .

این حقوق و تکالیف بی شمارند و شامل خیلی از موارد می شود.

یکی از این حقوق  و تکالیف ،حقوق و تکالیف مالکین آپارتمان در قسمتهای مشترک ساختمان است که در بخشهای بعدی کتاب مفصلا راجع به آنها بحث خواهیم کرد.

با توجه به عنوان این مطلب ( حقوق مالکین آپارتمانها) ، کلمه ی (حقوق) مضاف (اضافه شده) است به واژه ی (مالکین)و این واژه نیز مضاف است به واژه ی (آپارتمان) که به صورت جمع (آپارتمان ها) آمده است پس حقوق در معنای اخص خود در اینجا عبارت است از: مجموع مقرراتی که بر مالکین و متصرفین آپارتمان ها از  این جهت که در یک مجموعه ای به نام ساختمان با هم زندگی می کنند حکومت می کند.

انسان عاقل ساکن آپارتمان می داند در یک ساختمان آشوب و بی نظمی و زور گویی نمی تواند حالت خوبی برای زندگی باشد بنابراین بهتر است برای حفظ نظم و تامین رفاه خود به مقرراتی گردن نهد که دغدغه ای برای خاطر او فراهم نکند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.