موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

چگونه می توان از در دوستی و محبت با نکاح موقت و متعه درآمد؟ بررسی موانع و محدودیتها و راهکارهای پیشنهادی در نکاح موقت موضوع مورد بحث در این مطلب می باشد.

امکانات و فرصت های در راه تحقق متعه (نکاح موقت، ازدواج موقت) در جامعه

برخورداری متعه از یک پشتوانه مذهبی (شرعی) قانونی و تاریخی ویژگی اصلی نخستین آن و در واقع امتیاز خاص آم محسوب می گردد.

از این رو متعه از نگاه قانون امری جایز و از منظر شرع نیز به رسمیت شناخته شده و در مورد حمایت است .

ضمن آنکه نکاح موقت به جهت ماهیت ذاتی خود دائر به موقتی بودن و عدم تحمیل شرایط و تشریفات متعدد بر زوجین از سهولت بیشتری نسبت به ازدواج دائم برخوردار است و امکان همسو شدن با این مقوله برای عموم افراد و در شرایط مختلف بیشتر و فراوان تر بوده و ضرورتهای اجتماعی و نیازهای فردی روزافزون افراد نیز می تواند با فرض تعریف و تبیین روز امد آن به عنوان رهیافتی موثر تلقی گردد.

علاوه بر این پیامد ها و آثار نکاح منقطع نسبت به برقراری روابط آزاد جنسی مرد و زن دیگر مزیت قابل تعمق آن بوده و در عین حال مبتنی بر رضایت دوسویه طرفین در ایجاد و انقضا آن است .

این ویژگی ها از زمره عمده ترین امتیازات و فرصت ها ی مترتب بر امکان انعقاد نکاح موقت و تحقق آن در جامعه قابل تعریف و تبیین است.

موانع و محدودیت ها در راه تحقق متعه ( نکاح منقطع )

فقدان تعریف و تبیین روز امد عرفی اخلاقی فرهنگی و قانونی از متعه یا نکاح موقت به عنوان نخستین مانع بر سر راه تحقق آن در جامعه است.

ضمن آنکه مشخص نبودن صریح آثار و بازتاب های آن از حیث موارد مزبور نیز بر ابهام هرچه بیشتر موضوع می افزاید .

همچنین نبود هر کدام از پیشینیه آموزشی و تعلیماتی فراگیر در جهت آموزش همگانی مردم از طریق رسانه های جمعی و گروهی به ویژه مطبوعات سایت های اطلاع رسانی صدا و سیما و متنند آنها و در نتیجه فقدان معرفت عمومی مردم نسبت به ان و فلسفه وجودی متعه از دیگر موانع اساسی در این باره است.

موانع و محدودیتها و راهکارهای پیشنهادی در نکاح موقت

علاوه بر این گفتمان رایج خانواده ها و عموم افراد مبتنی بر ازدواج دائم برای پسران و دخترانشان بوده  و عموما اصل موضوع متعه را نا متعارف و به لحاظ اخلاقی و به ترتیب مذکور نامتعارف و نا بهنجار تلقی می کنند .

ضمن آنکه عملکرد بسیاری از مردان در استفاده از متعه به عنوان وسیله کامجویی و هوسرانی مفرط آنها زنان و دختران مورد متعه را به عنوان ابزار و وسیله ای جهت رفع نیازهای جنسی آنان تبدیل کرده و بر دامنه بدبینیهای فوق افزوده است .

علاوه بر این پسران (آقایان) و خانواده های پسر دار به لحاظ عرفی و اخلاقی اصولا میل به دختر باکره و مجرد را به عنوان همسر یا عروس خود داشته و در عمل کمتر به گزینش بانوانی که پیش از این به ازدواج دائم یا موقت دیگری در آمده و غیر دوشیزه می باشند تن در می دهند.

وجود چنین ذهنیتهایی در سر راه اندیشه و رفتار خانواده ها موانع بزرگی در تحقق نکاح موقت در جامعه بوده و سبب می گردد که دختران و خانواده های آنها خوشبختی و ازدواج دائم خویش و فرزندانشان را به بهای پیوند موقت و زودگذر متعه از دست ندهند و به طریق اولی مورد شماتت و انتقاد روز افزون اطرافیان قرار نگیرند .

به عبارت دیگر فقدان جایگاه نکاح موقت در بینش عرفی اخلاقی و گفتمان فرهنگی و اجتماعی و فرهنگی در راه تحقق نکاح مزبور و نیز دل نگرانی و اضطراب خانواده ها و به ویژه دختران از بازتابهای احتمالی و آثار وارد بر نکاح موقت آنها سبب می گردد که به این پدیده با نگاهی بدبینانه نامتعارف و غیر اخلاقی نگریسته شود و بر عزلت و غریبی روز افزون آن بیفزاید.

رهیافت و راهکارهای پیشنهادی در راه تحقق نکاح موقت (متعه) در جامعه

اگر چه موضوع متعه در نگاه بیشتر خانواده ها از مقبولیت و مشروعیت (مطلوبیت) لازم بر خوردار نیست بنابراین ضرورت انتخاب راهکارهای مناسب برای تنظیم روابط بین پسران و دختران از یک سوء و وجود موانع متعدد در سر راه ازدواج آنان از طرف دیگر این گرایش نسبی در بین خانواده ها احساس می شود که نکاح موقت میتواند به عنوان یکی از ضرورتهای اجتماعی و در واقع یکی از رهیافت های ضروری جامعه امروزی در تنظیم روابط پسر و دختر و یا مرد و زن باشد و ان منوط به بازنگری علمی و دقیق نسبت به ماهیت و آثار ان همراه با لزوم تعریف و تبیین روز امد عرفی حقوقی فرهنگی و قانونی نسئله خواهد بود.

 بررسی موانع و محدودیتها و راهکارهای پیشنهادی در نکاح موقت

بنابراین متعه یا نکاح موقت به یک اعتبار پدیده ای قابل تعمق و موثر در تنظیم روابط زن و مرد بوده و به اعتباری دیگر در شرایط کنونی جامعه بنا به ملاحظات مذکور مطرود و مغضوب اغلب افراد و خانواده هاست.

این مقوله به راستی اگر در چهارچوب فلسفه وجودی آن نگریسته شود و با تعریفی به هنگام از فرایند ماهوی و شکلی همراه گردد می تواند به عنوان راه حل جایگزین و عامل موثری در شکل دادن مناسب ودرست به روابط جنسی مردان و زنان تلقی گردد معهذا حال که این پدیده از یک بستر شرعی تاریخی و قانونی برخوردار است و در عین حال موانع متعددی در سر راه تنظیم روابط مزبور به ویژه در قالب ازدواج دائم از یک سوء و عدم امکان ازدواج به موقع پسران و دختران و در نتیجه افزایش روز افزون سن ازدواج آنها و به تعویق افتادن ضرورتها و نیاز های طبیعی آنان از طرف دیگر لزوم در انتخاب راه حل بدیل و مناسب را در این ارتباط حتمی می سازد .

پس این سوال مطرح است ساز و کارهای لازم در این رابطه چیست و چگونه می توان از در دوستی و محبت با نکاح موقت و متعه درآمد؟

اهم رهیافتها و راهکارهای پیشنهادی در این خصوص عبارتند از:

1-لزوم تدوین و ارائه یک صورت برداری دقیق و علمی از پیشینه و فلسفه وجودی متعه یا نکاح موقت برای مردم.

2-ضرورت برنامه ریزی جهت اموزش همگانی خانواده ها و شناخت مسائل حقوقی متعه بازتابها و آثار مترتبه بر آن از طریق رسانه های جمعی و گروهی و محافل و مراکز فرهنگی و آموزشی (دانشگاهها و فرهنگسراها و…)

3-پیش بینی ایجاد مکانیسم ها و نهاد های متعدد مشورتی آموزشی الگویی و اجرایی در این ارتباط برای خانواده ها و به ویژه پسران و دختران

4-به روز کردن قوانین و مقررات مربوط به نکاح موقت و تدوین و تنظیم ایین نامه های اجرایی مربوطه و ایجاد بستر مناسب در جامعه برای تحقق عینی و روز افزون آن.

5- ترویج علمی اخلاقی و فرهنگی (فرهنگ متعه) در بین خانواده ها پسران و دختران و تغییر روز افزون ذهنیتهای بدبینانه آنها نسبت به پدیده حقوقی شرعی عرفی و قانونی متعه.

6-ایجاد تسهیلات ویژه مالی حقوقی و فرهنگی متعدد به منظور تشویق و حمایت از راهکار شرعی و قانونی تنظیم روابط مردان و زنان (نکاح موقت) در جهت ساماندهی مناسب فی ما بین انها.

7-ترویج و تبلیغ نقش و جایگاه نکاح موقت در تنظیم مناسب و سالم روابط مردان و زنان جامعه و اهمیت آن در کاهش فساد و نابهنجاری های اخلاقی و عناللزوم بر پایی همایشها کنفرانس ها و کارگاه های علمی آموزشی جهت بررسی و تبیین روزآمد این واقعیت و پدیده اجتماعی.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

________________________________________________________________________________

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای متخصص می توانید با مشاوره حقوقی پاد 02126116691 حاصل فرمایید.
منبع : کتاب حقوق خانواده ( محمدرضا زمانی در مزاری(فرهنگ))

دیدگاهتان را بنویسید