12 آگوست 2018

اصول هشتگانه حمایت از داده ها

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اکثر قوانین و مقررات ناظر بر حمایت داده ها مبتنی بر هشت اصل اند.

مقررات حمایت از داده های شخصی مصوب 1980 سازمان همیاری اقتصادی و توسعه، هشت ضابطه را در این زمینه مقرر کرده است.

اصول مشابهی نیز بر حریم خصوصی اطلاعات حاکم است.

در کشور انگلیس نیز قانون حمایت از داده ها مصوب سال 1998 هشت اصل در مورد حمایت داده ها مقرر کرده است که به شرح زیر است:

اصل یکم:

داده های شخصی باید به طور قانونی و منصفانه پردازش شوند و به ویژه پردازش نخواهند شد مگر اینکه:

  • دست کم یکی از شرایط مذکور در فهرست شماره 2 قانون محقق باشد.
  • در مورد داده های شخصی حساس ، دست کم یکی از شرایط مذکور در فهرست شماره 3 قانون محقق باشد.

اصل دوم:

داده های شخصی صرفا برای یک یا پند منظور خاص و قانونی تحصیل می شوند و به هیچ روی نباید به شیوه ای مغایر با آن هدف یا اهداف پردازش شوند.

اصل سوم:

داده های شخصی باید کافی و مرتبط باشند و نباید از هدف یا اهداف مورد پردازش فراتر روند.

اصل چهارم:

داده های شخصی باید صحیح و در صورت لزوم روز آمد باشند.

حتما مطالعه شود
اصول حمایت از داده ها در تجارت الکترونیک

اصل پنجم:

داده های شخصی پردازش شده از هر حیث نباید بیشتر از زمان لازم برای مقصود یا مقاصد خاص نگهداری شوند.

اصل ششم:

داده های شخصی باید مطابق حقوق شخص موضوع داده به موجب این قانون پردازش شوند.

اصل هفتم:

اقدامات سازمانی و فنی مقتضی علیه پردازش غیرمجاز و غیرقانونی داده های شخصی یا از دست رفتن و تخریب اتفاقی آن ها معمول خواهد شد.

اصل هشتم:

داده های شخصی به کشور یا قلمرو خارج از محدوده اقتصادی اروپا منتقل نخواهند شد ، مگر اینکه آن کشور یا قلمرو، سطح مقتضی حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص موضوع داده را از حیث پردازش داده های شخصی تامین کند.