11 آگوست 2018

اصول حاکم بر حمایت داده های شخصی در حقوق ایران

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

در این مطلب به اصول حاکم بر حمایت داده های شخصی در حقوق ایران میپردازیم:

فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی ایران ناظر بر حمایت از داده پیام های شخصی است ماده 58 قانون مزبور چنین مقرر می کند:

ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی دیدگاه های عقیدتی مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن ها به هر عنوانی غیر قانونی است.

توضیح چند نکته درک مفاد ماده مزبور را آسان می کند:

 1. ذخیره عبارت است از نوشتن داده در رسانه مانند دیسک یا نوار،
 2. پردازش عبارت است از مرحله دریافت داده (ورودی) و تولید (خروجی) داده و در واقع کار اصلی رایانه است
 3. مطابق بند ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی داده پیام شخصی یعنی داده پیام های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع داده) مشخص و معین.

ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی مقرر میکند:

در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

 • الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
 • ب-داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که هنگام جمع آوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
 • ج-داده پیام باید صحیح و روزآمد باشد.
 • د-شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
 • ه –شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابطه مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.
 1. صدر ماده بحث تحصیل داده پیام را مطرح نکرده است در بسیاری از قوانین اروپایی و نیز شروط اتاق بازرگانی بین المللی این داده ها داده های حساس نامیده شده اند
 2. با توجه به سیاق عبارت ماده توزیع داده شامل استفاده و افشای داده میشود
 3. ذخیره،پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در وهله نخست مشروط به رعایت سه شرط است:
 • رضایت شخص موضوع داده پیام
 • موافق قوانین مصوب بودن داده پیام
 • رعایت شرایط بندهای الف،ب،ج،دو ه
حتما مطالعه شود
اصول هشت گانه حمایت از داده ها

در واقع می توان شرایط 5گانه بند 3 مزبور را با شرایط بند 1و2 بالا جمع کرد و در نتیجه در امر ذخیره پردازش و توزیع داده پیام های شخصی رعایت 7 شرط زیر لازم است:

رضایت شخص موضوع داده ها

با توجه به سیاق عبارت ماده منظور تحصیل اذن پیش از ذخیره سازی پردازش یا توزیع قانون است این شرط حاصل قرارداد بین طرفین و مطابق اصول قرارداد ها و ماده 10 قانون مدنی ایران نسبت به کسانی که قرارداد را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

رضایت باید صریح و بدون ابهام باشد قانون از حیث اقدامات مراجع عمومی ساکت است زیرا به نظر میرسد وقتی اقدان آنها در  اجرای وظایف اداری است نیازی به اخذ رضایت نباشد در مواقع موجه انصراف از اذن و رضایت میسر است.

موافق قانون بودن داده پیام

این شرایط مربوط به ویژگی داده پیام و تبعیت آن از قانون است قرارداد و اذن انجام کار نیز نباید مخالف قانون باشد چنانکه در ماه 10 قانون مدنی به این امر تصریح شده است .موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

حتما مطالعه شود
اصول حمایت داده های شخصی

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری، رضا نخجوانی)

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد