موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی

برای مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید

اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

در کشور استرالیا اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات تنظیم شده اند.

نگارندگان با توجه به جامعیت این اصول، عین ترجمه ی آقای باقر انصاری را با کر ماخذ آورده اند.

مشاوره حقوقی با وکلای متخصص

اصل اول : جمع آوری

اصل دوم : استفاده و افشا

اصل سوم: کیفیت داده ها

اصل چهارم: امنیت داده ها

اصل پنجم : شفافیت

اصل ششم : دسترسی و تصحیح

اصل هفتم : شناسنده های منحصر به فرد

 

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

مشاوره حقوقی با وکلای متخصص

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد

مشاوره حقوقی با وکلای متخصصاصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات

در کشور استرالیا اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات تنظیم شده اند.

نگارندگان با توجه به جامعیت این اصول، عین ترجمه ی آقای باقر انصاری را با کر ماخذ آورده اند.

مشاوره حقوقی با وکلای متخصص

اصل اول : جمع آوری

اصل دوم : استفاده و افشا

اصل سوم: کیفیت داده ها

اصل چهارم: امنیت داده ها

اصل پنجم : شفافیت

اصل ششم : دسترسی و تصحیح

اصل هفتم : شناسنده های منحصر به فرد

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید