24 آگوست 2018

استفاده و افشاء(اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات)

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

الف-موسساتی عمومی باید اطلاعات شخصی درباره افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه جمع آوری آنها به کار ببرند

و نمیتوانند برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده کنند

مگر اینکه :

1-هر دو شرط زیر فراهم باشد
 • 1-1:هدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمع آوری اطلاعات مرتبط باشد و اگر اطلاعات شخصی حساس باشد این ارتباط باید کاملا مستقیم باشد
 • 2-1 : به نحو معقول امکان پیش بینی برای افراد باشد که موسسات عمومی اطلاعات آنها را برای مقاصد دیگر (ثانوی ) به کار میبرند یا افشاء خواهند کرد.
2-افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشای آنها رضایت داده باشند.
3-اگر استفاده یا افشاء برای امر تحقیقات یا تجزیه و تحلیل و گردآوری آمار مربوط به منافع عمومی لازم باشد بی آن که در قالب فرمهایی که هویت افراد را مشخص میکند منتشر شود:
 • 1-3:برای موسسات عمومی کسب رضایت افراد پیش ازاستفاده یا افشای اطلاعات غیر عملی باشد
 • 2-3:در صورت افشاء موسسه عمومی به نحو معقول و متعارفی بر این باور باشد
 • که دریافت دارنده اطلاعات آنها را افشا نخواهد کرد
4-موسسه عمومی به نحو متعارف و معقولی بر این باور باشد که استفاده یا افشای اطلاعات برای کم کردن یا جلوگیری از:
 • 1-4:تهدید جدی قریب الوقوع نسبت به حیات، سلامتی،امنیت و رفاه اشخاص  ضروری است.
 • 2-4:تهدید جدی نسبت به بهداشت عمومی امنیت عمومی یا رفاه عمومی ضروری است.
حتما مطالعه شود
تعریف حقوق
5-موسسه عمومی بر اساس دلایل معقولی بر این باور باشد

که فعالیتی غیر قانونی صورت گرفته یا در حال صورت گرفتن است یا صورت خواهد گرفت

و اطلاعات شخصی را به عنوان بخشی از تحقیقاتش در آن رابطه افشاء کند

یا در گزارش قضیه به اشخاص و مقامات مسئول از آنها استفاده کند.

6-استفاده یا افشاء طبق قانون،لازم یا مجاز باشد
7-سازمان به نحو معقول و متعارفی بر این باور باشد که استفاده از اطلاعات شخصی افراد یا افشای آنها برای انجام یکی از موارد زیر توسط موسسات مجری قانون یا نمایندگان آنها ضروری است
 • 1-7 جلوگیری،کشف،تحقیق،تعقیبیا مجازات تخلفات کیفری یا نقص قوانینی که دارای ضمانت اجراهای کیفری هستند
 • 2-7 اجرای قوانین مربوط به مصادره منافع حاصل از جرم
 • 3-7 حمایت از درآمد عمومی
 • 4-7 جلوگیری،کشف،تحقیق یا چاره اندیشی برای فعل شدیدا ناشایست
 • 5-7 تمهید رسیدگی نزد یکی از دادگاه ها یا دیوان ها یا اجرای قرار های دادگاه یا دیوان
8-سازمان اطلاعات امنیت استرالیا سرویس اطلاعات مخفی استرالیا در ارتباط با وظایفشان افشای اطلاعات شخصی را از موسسات عمومی درخواست کرده باشند.
 • 1-8 افشا به یک مامور یا کارمند سازمان های مذکور که نامه کتبی از مدیر کل آن سازمان ها نسبت به دریافت یا افشای اطلاعات داشته باشد
 • صورت گرفته باشد
 • 2-8 مامور یا کارمندی که نامه کتبی از مدیر کل سازمان های مذکور در بند 8 دریافت کرده است
 • تصدیق کند که افشای اطلاعات به اجرای وظایف آن سازمان ها مربوط می باشد

ب-چنانچه یک موسسه عمومی اطلاعات شخصی را طبق بند الف مورد استفاده قرار دهد

حتما مطالعه شود
منابع حقوقی مالکین آپارتمان ها

یا افشا کند باید یادداشت کتبی از آن استفاده یا افشا تهیه کند.

 

موارد بیشتر در  “اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات”

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد