24 آگوست 2018

استفاده و افشاء(اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات)

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

الف-موسساتی عمومی باید اطلاعات شخصی درباره افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه جمع آوری آنها به کار ببرند

و نمیتوانند برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده کنند

مگر اینکه :

1-هر دو شرط زیر فراهم باشد
 • 1-1:هدف ثانوی با هدف و قصد اولیه جمع آوری اطلاعات مرتبط باشد و اگر اطلاعات شخصی حساس باشد این ارتباط باید کاملا مستقیم باشد
 • 2-1 : به نحو معقول امکان پیش بینی برای افراد باشد که موسسات عمومی اطلاعات آنها را برای مقاصد دیگر (ثانوی ) به کار میبرند یا افشاء خواهند کرد.
2-افراد به استفاده از آن اطلاعات یا افشای آنها رضایت داده باشند.
3-اگر استفاده یا افشاء برای امر تحقیقات یا تجزیه و تحلیل و گردآوری آمار مربوط به منافع عمومی لازم باشد بی آن که در قالب فرمهایی که هویت افراد را مشخص میکند منتشر شود:
 • 1-3:برای موسسات عمومی کسب رضایت افراد پیش ازاستفاده یا افشای اطلاعات غیر عملی باشد
 • 2-3:در صورت افشاء موسسه عمومی به نحو معقول و متعارفی بر این باور باشد
 • که دریافت دارنده اطلاعات آنها را افشا نخواهد کرد
4-موسسه عمومی به نحو متعارف و معقولی بر این باور باشد که استفاده یا افشای اطلاعات برای کم کردن یا جلوگیری از:
 • 1-4:تهدید جدی قریب الوقوع نسبت به حیات، سلامتی،امنیت و رفاه اشخاص  ضروری است.
 • 2-4:تهدید جدی نسبت به بهداشت عمومی امنیت عمومی یا رفاه عمومی ضروری است.
حتما مطالعه شود
تعریف حقوق
5-موسسه عمومی بر اساس دلایل معقولی بر این باور باشد

که فعالیتی غیر قانونی صورت گرفته یا در حال صورت گرفتن است یا صورت خواهد گرفت

و اطلاعات شخصی را به عنوان بخشی از تحقیقاتش در آن رابطه افشاء کند

یا در گزارش قضیه به اشخاص و مقامات مسئول از آنها استفاده کند.

6-استفاده یا افشاء طبق قانون،لازم یا مجاز باشد
7-سازمان به نحو معقول و متعارفی بر این باور باشد که استفاده از اطلاعات شخصی افراد یا افشای آنها برای انجام یکی از موارد زیر توسط موسسات مجری قانون یا نمایندگان آنها ضروری است
 • 1-7 جلوگیری،کشف،تحقیق،تعقیبیا مجازات تخلفات کیفری یا نقص قوانینی که دارای ضمانت اجراهای کیفری هستند
 • 2-7 اجرای قوانین مربوط به مصادره منافع حاصل از جرم
 • 3-7 حمایت از درآمد عمومی
 • 4-7 جلوگیری،کشف،تحقیق یا چاره اندیشی برای فعل شدیدا ناشایست
 • 5-7 تمهید رسیدگی نزد یکی از دادگاه ها یا دیوان ها یا اجرای قرار های دادگاه یا دیوان
8-سازمان اطلاعات امنیت استرالیا سرویس اطلاعات مخفی استرالیا در ارتباط با وظایفشان افشای اطلاعات شخصی را از موسسات عمومی درخواست کرده باشند.
 • 1-8 افشا به یک مامور یا کارمند سازمان های مذکور که نامه کتبی از مدیر کل آن سازمان ها نسبت به دریافت یا افشای اطلاعات داشته باشد
 • صورت گرفته باشد
 • 2-8 مامور یا کارمندی که نامه کتبی از مدیر کل سازمان های مذکور در بند 8 دریافت کرده است
 • تصدیق کند که افشای اطلاعات به اجرای وظایف آن سازمان ها مربوط می باشد

ب-چنانچه یک موسسه عمومی اطلاعات شخصی را طبق بند الف مورد استفاده قرار دهد

حتما مطالعه شود
دسترسی و تصحیح داده ها

یا افشا کند باید یادداشت کتبی از آن استفاده یا افشا تهیه کند.

 

موارد بیشتر در  “اصول حاکم بر حریم خصوصی اطلاعات”

منبع : کتاب حقوق حمایت داده ها ( محمدعلی نوری | رضا نخجوانی)

گرداوری شده در موسسه حقوقی پاد