11 مارس 2019

اجرای حکم های داوری خارجی

در این مقاله راجع به اجرای حکم های داوری خارجی با شما گرامیان سخن می گوییم.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

در دنیای امروز، با پیشرفت ارتباطات بین مردم، زمینه فعالیت، همکاری و مشارکت افراد در زمینه مسائل مربوط به کسب و کار به طور مداوم در حال توسعه و در حال توسعه است. ایجاد قراردادهای کسب و کار داخلی برای برآورده ساختن نیازهای تجاری، تعهدی ایجاد کرده و احزاب نیاز به اجرای قراردادهای خود دارند. بنابراین، اگر اختلاف در مورد اجرای تعهد رخ دهد و یکی از طرفها از انجام آن اجتناب کند، ممکن است اقدام تجاری از دادگاه درخواست شود. یکی دیگر از مرجع هایی است که می توان با توجه به هرچه سریعتر و در حوزه مناسب برای اجرا قابل اجرا باشد، یک قضاوت است.

با توسعه قراردادهای تجاری و تجاری بین المللی و بین مرزهای ملی، طبیعی است که تعهدات تجاری بین افراد و از کشورهای مختلف باشد، در این صورت اگر طرف دیگر، با توجه به شرایط شخصی یا بین المللی، نمی تواند تحقق یابد تعهد آن یا انجام وظیفه تجاری خود در رابطه با اجرای تعهد، می تواند از سوی طرفین درخواست شود که قرارداد را اجرا کند و درخواست خسارت کند. با توجه به اهمیت سرعت در انجام تعهدات تجارت بین الملل و عدم امکان رسیدگی به پرونده های مربوط به موضوع تعهدات توافق نامه تجارت بین المللی در دادگاه ها در هر یک از کشورها یک دادگاه داوری بین المللی که با توافق طرفین اختلاف ایجاد شده است حکم صادر می کند که فرد حزب حاکم ممکن است ادعای اجرای حکم دیوان داوری خارجی در کشور دیگری را صادر کند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اجرای حکم های داوری خارجی  اجرای حکم های داوری خارجی pad 1

اجرای حکم های داوری خارجی

سوالات مربوط به اجرای داوری خارجی

کسب و کار بین المللی نهادی چیست و در چه مواردی آن را در بر می گیرد؟

حتما مطالعه شود
اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان املاک اجاری

شرط ارجاع طرفین به داوری بین المللی چیست؟

شرایط اعمال جایزه های داوری خارجی در ایران شرایط چیست؟

محدوده داوری خارجی چیست؟

ممنوعیت قانونی داوری خارجی چیست؟

داوری تجاری بین المللی و مناطق ورود آن

داوری بین المللی تجاری به عنوان یک مرجع، هر زمان که اختلافات داخلی در داخل کشور با ایران مخالف است، صدور رأی و مبانی اجرای بیانیه داوری خارجی را صادر می کند. داوری تجاری بین المللی، با توجه به مسائل رایج در روابط تجاری که شامل فروش و خرید کالا و خدمات، حمل کالا، بیمه، مالی، مشاوره، سرمایه گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، کمیسیون، قرارداد، می تواند به زودی گرفته شود تا حد ممکن.

موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ارجاع اختلاف بین طرفین داوری بین المللی

در قراردادهای تجاری بین المللی، با توجه به اینکه یکی از عناصر قرارداد یکی از طرفین عنصر خارجی است، بنابراین، در صورت اختلاف، دادگاه داوری صلاحیت دارد که اختلاف بین طرفین را مورد رسیدگی قرار دهد، بنابراین در نظر گرفتن دلایل و اسناد احزاب می تواند صادر شود و حکم.

مهمترین شرط برای رسیدگی به اختلافات طرفین در داوری تجاری بین المللی، وجود توافق بین طرفین برای حل اختلاف توسط مرجع مرجع است، این می تواند به صورت یک توافق نامه کتبی یا به صورت شرایط در قرارداد تجاری در این زمینه، همچنین محل داوری، با قانون حاکم بر داوری، به معیار رسیدگی باید تعیین شود. اگر طرفین اختیار حاکم را برای صدور رای، از جمله قاعده حل منازعه انتخاب و رضایت ندهند، داور باید قانون را مطابق با قوانین بین المللی تعیین کند.

حتما مطالعه شود
حقوق ورزش چیست؟

پس از پایان رسیدگی به داوری، تصمیم و حکم مطابق با پرونده دعوی صادر می شود و پس از آن زمان برانگیختن داوری است. شخص محکوم می تواند درخواست احکام داوری خارجی را در یک کشور غیر از کشور داوری درخواست کند؛ بنابراین، امکان درخواست داوری خارجی در ایران امکان پذیر است، و این می تواند اثر دو مورد داشته باشد:

با توجه به این که موضوع در قراردادهای بین المللی کسب و کار در زمینه امور مالی رایج است، ممکن است که به منظور اجرای یک تصمیم داوری خارجی، یک فرد محکوم دارای اموال در ایران باشد که می تواند به دست آورد و اموال خود را به دست آورد محکومیت داوری خارجی و درخواست فرد محکوم شده.
احزاب به موجب توافقنامه داوری، ایران را به عنوان کشور متضرر برای اجرای حکم های خارجی توسط مقامات قضایی انتخاب و توافق می کنند.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

الزامات اجرای داوری خارجی در ایران

با توجه به این که ایران به منظور تنظیم و اجرای اجرای جوایز داوری خارجی، به منظور پیوستن به کنوانسیون نیویورک، تنها با شرایط زیر، مقامات قضایی صالح در ایران می توانند قضاوت های داوری خارجی را اجرا کنند:

– جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را منحصرا در رابطه با اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که در جمهوری اسلامی ایران تجاری هستند قانع می کند.

حتما مطالعه شود
تفاوت حکم حضوری با حکم غیابی

– جمهوری اسلامی ایران به موجب روابط، قواعد و حکم هایی که در قلمرو یکی از کشورهای عضو کنوانسیون صادر شده است، تنها به رسمیت شناختن و اجرای این کنوانسیون است.

– اگر مسئله اختلاف در داوری تجاری بین المللی مربوط به منابع اموال و دولتی باشد، باید توسط شورای وزیران و پارلمان مطابق با ماده 139 قانون اساسی تصویب شود.

روش اجرای داوری های خارجی

پس از بررسی دقیق جایزه داوری بین المللی و ارسال پس از ارسال صورتحساب و دفاع به احزاب، داور با توجه به قوانین حاکم بر داوری و همچنین تجارب بین المللی که یکی از مهم ترین منابع در انتساب به موضوع است، خواهد بود رای دادن را بده

اگر محل برگزاری دادرسی اختلاف بین طرفین در داوری باشد، جای دیگری از ایران است، با این وجود اگر قانون اساسی و قانون شایستگی اجرای قضاوت های ایران باشد، یا جایگاه حل اختلاف در ایران است ، اما قانون اصلی حاکم بر داوری، قانون خارجی است

حکم صادر شده توسط داور یک عنصر خارجی دارد و در نتیجه داوری داوری خواهد شد. پس از صدور جوایز داوری خارجی، از زمانی که پرونده متوقف شده است، وقت آن است که احکام داوری خارجی اجرا شود، و فرد محکوم می تواند برای اجرای احکام داوری خارجی درخواست کند.

به منظور اجرای جوایز داوری خارجی در ایران، شرایطی وجود دارد که در آن منابع به عنوان راهنمایی برای اجرای جوایز داوری خارجی مورد استفاده قرار میگیرد که شامل قانون اجرای مدنی و همچنین کنوانسیون تشخیص و اجرای جوایز داوری خارجی است که در نیویورک. به عنوان یک کشور عضو کنوانسیون نیویورک در مورد تشخیص و اجرای جوایز ارجاعی خارجی، اگر یکی از طرفین دعوا برای شناسایی و اعمال جوایز داوری خارجی در ایران، از دادگاه و مقامات صالح در ایران بخواهد. شناسایی اولین قدم در اجرای جوایز داوری خارجی است و بنابراین، طبق قانون کنوانسیون نیویورک، یک متقاضی درخواست دادرسی صالح در ایران از شناسایی درخواست می کند.

حتما مطالعه شود
ارکان وصیت در حقوق مدنی

شناسایی یک اقدام این است که دادگاه مقررات جوایز داوری بین المللی را بررسی خواهد کرد و اگر ممنوعیت قانونی برای اعطای جوایز داوری خارجی وجود نداشته باشد، دستور اجرای داورهای داوری خارجی به صورت دستورالعمل های داخلی صادر شده است.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

بنابراین، متقاضی شناخت و اجرای جوایز داوری خارجی باید مقررات زیر را در نظر بگیرد:

– نسخه اصلی کپی تایید شده یا تصویر اصلی حکم.

– تهیه یک سند بر اساس یک توافق داوری بین المللی بین طرفین اختلاف، که می تواند قراردادی مشروط یا یک قرارداد داوری جداگانه باشد.

– طبق دیوان عدالت، حکم حکومتی متعهد به داوری است، هر حکمی که به عنوان یک حکم قابل اجرا مستند است، آن را شناسایی و اجرا خواهد کرد.

هزینه های رسیدگی به اجرای احکام داوری خارجی مطابق با هزینه های اجرای احکام داخلی است.

– مقامات صالحیت برای اعطای جوایز داوری خارجی در ایران دادگاه منطقه ای از محل اقامت یا زندگی افراد متهور است

– مقام صلاحیت برای اعطای جایزه داوری خارجی در ایران، دادگاه منطقه ای از محل اقامت یا زندگی فرد محکوم شده است و اگر محل اقامت در ایران شناخته نشده باشد، دادگاه شهر تهران تعیین خواهد شد.

حتما مطالعه شود
حقوق مالکیت معنوی

ممنوعیت اجرای داوری خارجی

در صورتی که یکی از موارد زیر در هنگام اعطای جوایز داوری خارجی رخ می دهد، مقامات صالح می توانند طبق درخواست فرد محکوم کننده ممنوعیت اجرای جوایز داوری خارجی در ایران را ممنوع کنند:

– در صورت عدم واجد شرایط بودن طرفین قرارداد داوری یا عدم تایید موافقتنامه داوری توسط قانون صالح، تحت قانون صالح قرار می گیرد.

– یک یادداشت معتبر به طرف طرف مقابل که قضاوت نقل شده در مورد انتصاب داور محاکمه نشده است یا قادر به بیان اظهارات دیگر نیست.

حکم در مورد یک اختلاف است که در آن شرط ارجاع به داوری پیش بینی نشده است.

– پروتکل لازم برای داوری و تحقیق به طور متقابل یا با قانون مطابقت ندارد.

– جایزه داوران خارجی مجاز نیست، یا قانون کشور نقض شده یا معلق شده است.

در موارد دیگر، دادگاه صالح در ایران ممکن است از شناسایی و اجرای داوری های داوری خارجی خودداری کند:

– مسئله اختلاف نظر نمی تواند از طریق داوری مطابق با قانون کشور ایران حل شود.

– شناسایی یا اجرای جوایز داوری خارجی بر خلاف نظم عمومی ایران است.

وکیل کارشناس در داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی.موسسه حقوقی پاد متشکل از تیم تخصصی کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در محدوده نیاوران آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به شما عزیزان می باشد.وکلای متعهد موسسه حقوقی پاد در تمامی زمینه های حقوقی و کیفری دعاوی شما را متبحرانه پیگیری خواهند کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.